Kunden Statements

FH Wr. Neustadt

Spoločnosť DELTA zverené projektové úlohy zvládla s rozvahou a vytrvalosťou a vytvorila inovatívny vzdelávací areál. Jej prístup mal značne pozitívny vplyv na tímovú kultúru. Spoločnosť DELTA projekt riadila spoľahlivo a flexibilne a správne určovala priority dôležitých faktorov pri každodennej práci celého tímu. Pritom sa sústredila na partnerskú spoluprácu a motiváciu jednotlivcov. Vďaka vysokému nasadeniu, profesionálnemu prístupu, odbornosti a skvelej tímovej práci bol tento projekt aj navzdory nepriaznivým okolnostiam zásluhou spoločnosti DELTA úspešne dokončený.