Kunden Statements

ORF

Za celý projektový tím spoločnosti Media Location ORF by sme spoločnosti DELTA radi poďakovali za doterajšiu úspešnú spoluprácu. Počas nej sme sa presvedčili, že keď máte kompetentného a skúseného partnera, tak aj veľmi zložitý projekt výstavby môžete zvládnuť včas a v rámci rozpočtu – a to aj za nepriaznivých podmienok. Spoločnosť DELTA vždy načúvala našim obavám a proaktívne premietala naše požiadavky do implementácie. V spoločnosti DELTA sa kladie veľký dôraz na partnerskú spoluprácu a ocenenie všetkých ľudí zapojených do projektu. Vďaka tomu sa ľahšie nachádzajú riešenia aj v obzvlášť náročných fázach projektu a rastie spoľahlivosť a dôvera v rámci tímu. Sme radi, že spoločnosť DELTA máme na svojej strane. Je spoľahlivá a aktívne nás podporuje.