Manažment výberových konaní a správa zmlúv

Ave_Plaza_Quelle_Delta

Manažment výberových konaní a správa zmlúv

Istota pre zadávanie zákaziek a správu zmlúv

Spoločnosť DELTA Vám zaistí všetku podporu pri uzatváraní projektových zmlúv v oblasti výstavby, dodávok a súvisiacich služieb. Ako verejný zadávateľ musíte spĺňať prísne a komplikované požiadavky na návrh postupov sprostredkovania, ktoré často ponúkajú len málo priestoru na manévrovanie. Kvôli zvláštnym ustanoveniam zákona o verejných zákazkách a vzhľadom k dynamickému vývoju legislatívy v tejto oblasti môžete naraziť na celý rad prekážok, ktoré nie je možné zdolať bez potrebných skúseností a odbornosti. Predpísané postupy sa totiž v porovnaní so súkromným zadávaním zákaziek líšia. V spoločnosti DELTA Vám radi pomôžeme so zadávaním zákaziek, a ak si to budete želať, snímeme z Vás celé súvisiace bremeno – verejnými zákazkami sa totiž zaoberáme prakticky každý deň. Ponúkame Vám komplexnú podporu od poradenstva ohľadom optimálnej stratégie zadávania cez návrh špecifikácií verejnej súťaže, kritérií na posúdenie vhodnosti uchádzača a udelenie zákazky až po preverenie ponúk a uzavretie zmluvy. Vďaka tomu budete mať istotu, že ste na nič dôležité nezabudli.

Postupy zadávania zákaziek a uzatváranie zmlúv v spoločnosti DELTA

Keď delegujete zodpovednosť za svoj projekt na spoločnosť DELTA, môžete sa tešiť na hladký priebeh procesu zadávania zákaziek. Kompetentné spracovanie všetkých náležitostí je u nás samozrejmosťou – predovšetkým vtedy, ak ide o verejné súťaže. Obzvlášť pre túto oblasť je typické, že potrebujete rozsiahle know-how, bohaté skúsenosti a dokonalý prehľad o možných nástrahách zákona o verejných zákazkách. Naši experti pracujúci podľa štandardizovaných metód garantujú vysokú kvalitu a kompletnú analýzu ponúk uchádzačov o zákazky.

Bild: Vergabe & Vertrags-Management_Foto-Michael-Kammeter