Projektová kultúra, komunikácia a koordinácia projektu

Projektová kultúra, komunikácia a koordinácia projektu

Partnerská projektová kultúra a spracovanie projektov

Každý stavebný projekt začína zostavením projektového tímu, ktorého súčasťou sú zástupcovia z rôznych oblastí: investor, projektant, projektový manažér, realizačné firmy atď. Projekt môže byť úspešný iba vtedy, ak všetci títo členovia vytvoria zohraný tím a majú spoločný cieľ. Na začiatku projektu je potrebné definovať pravidlá partnerskej projektovej kultúry v tíme. Jasné úlohy, zodpovednosti, postupy a procesy vedú spolu s otvorenou kultúrou komunikácie a postupom pri konfliktoch jednoznačne k väčšiemu úspechu projektu.

Práce na projektech s videohovorem

Teambuilding ako perfektný základ projektu

Očakávania členov projektového tímu aj možné výzvy a námety na riešenia majú všetci členovia tímu proaktívne komunikovať a zohľadniť včas ešte v rannej fáze. Takto vznikajú spoločné pravidlá a celý projektový tím sa zaväzuje ich dodržiavať. Často sa účastníci projektu domnievajú, že jednorazovým workshopom na začiatku projektu už bolo uskutočnené všetko potrebné pre partnerskú projektovú kultúru. Vytvoriť pozitívnu kultúru je však kontinuálny a trvalý proces, nad ktorým je nutné sa aktívne zamýšľať a starať sa o neho po celú dobu trvania projektu.

Partnerstvo vedie k úspechu a spoločne dokážeme viac

Na to, aby mohol byť projekt úspešný, potrebujeme jasne stanovené úlohy a zodpovednosti, transparentnosť, dôveru a odhodlanie v celom tíme. DELTA Vám pomôže rozvinúť spoločnú víziu, ktorá nás spoločne povedie k cieľu. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebné definovať formu postupu pri konfliktoch a spätné väzby, orientované na riešenia a vzájomnú podporu. To je možné iba pri rovnoprávnom postavení všetkých účastníkov v tíme a vzájomnom uznaní – pretože najdôležitejším stavebným kameňom pre úspech stavebného projektu sú ľudia. Presvedčenie, že v každom projekte je rozhodujúcim faktorom úspechu človek, robí našu kultúru riadenia projektov jedinečnou a vďaka nasledujúcim krokom veľmi účinnou:

  1. Spoločný smer a spoločné ciele
  2. Jasná organizácia spolupráce a štruktúry komunikácie
  3. Transparentné a efektívne procesy
  4. Spoločné pravidlá
  5. Kultúra postupu pri konfliktoch a spätné väzby
Bild Kommunikation_DELTA-Workshop_Foto-Michael-Kammeter
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.