XR

XR

Rozšírená realita a virtuálna realita? V spoločnosti DELTA je to len začiatok.

Tri základné typy eXtended Reality (XR) sú Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) a Mixed Reality (MR). AR alebo rozšírená realita pridáva digitálny obsah do skutočného sveta a ponúka skvelé príležitosti, ako si budovu a jej interiéry priblížiť tým, že premodelujete 2D výkres na stole do virtuálneho 3D modelu zobrazeného vo svojom zariadení. To už je možné pomocou jednoduchých nástrojov, ako sú chytré telefóny alebo tablety.

Vo virtuálnej realite (VR) už budova vďaka VR okuliarom dostáva konkrétnu podobu a vy sa úplne ponoríte do virtuálneho sveta. Model je uložený v mierke 1:1 so všetkými údajmi, aby ste si mohli budovu virtuálne prejsť ešte pred zahájením stavby a mali tak skutočný zážitok modelujúci skutočnú realitu budúcej budovy.

Zmiešaná realita (MR) posúva veci o krok ďalej tým, že umožňuje vzájomnú interakciu objektov z reálneho a virtuálneho sveta. BIM model je virtuálne umiestnený na stavenisku a je možné si ho detailne prehliadnuť pred, počas i po výstavbe. To ponúka radu výhod nielen pre klienta, ale tiež pre stavebných pracovníkov na stavbe alebo budúceho správcu objektu, aby facility management po uvedení budovy do prevádzky pracoval efektívnejšie. Vďaka BIM modelu je možné odpovedať napríklad na nasledujúce otázky: „Ktoré prvky sa nachádzajú na ktorom mieste a s akými špecifikáciami? Aké rozvody sú umiestnené za určitou stenou?“ a mnoho ďalšieho.

Ako vidíte, rozšírená realita ponúka rôzne možnosti.
Ukážku Mixed Reality v praxi na stavenisku si môžete prehliadnuť nižšie.

XR

XR @ YouTube

Pre viac informácií kontaktujte našich odborníkov:

Martin Pejchal_DELTA Group ČR

Ing. Martin Pejchal

BIM projektant, projektový manažér

E-mail: m.pejchal@delta-group.cz

Telefón: 00420-568-800-817

Ing. Martin Mišún

BIM manažér

E-mail: m.misun@delta-group.sk

Telefón: 00421-267-281-855 

Dipl.-Ing. Stefan Schiller, BSc

Architekt a XR expert v spoločnosti DELTA

E-mail: s.schiller@delta.at

Telefón: 0043-50-756-752