Green Line

Partnerská projektová kultúra a spracovanie projektov

Partnerská projektová kultúra & spracovanie projektov

Ekologické projekty, to sú nie len ekologické materiály, vysoká energetická účinnosť a zohľadnenie spoločenských faktorov, ale tiež dlhodobá a společensky udržateľná spolupráca na plánovaní a výstavbe. Tento prístup vytvára pevné základy pre celý projekt a je osvedčenou cestou k úspešnému dokončeniu výstavby. Multidisciplinárne pracovné skupiny odborovej organizácie IG Lebenszyklus Bau sa v spolupráci s Technickými univerzitami vo Viedni a Graze zaoberali súvislosťami medzi projektovou kultúrou a ekonomickým úspechom (náklady, termíny, kvalita, spokojnosť všetkých zúčastnených strán).

Doteraz bolo analyzovaných 25 projektov novej výstavby a rekonštrukcií v oblasti budov a infraštruktúry pre verejné orgány aj súkromných klientov. Ovplyvňujúcí faktor partnerskej projektovej kultúry bol posudzovaný na základe 24 otázok (hodnotenie od 1 do 10) a sledované boli štyri kategórie – vplyv na klienta, projektová kultúra / kvalita procesov, zákazkový design a zapojenie užívateľov. Úspešnosť projektu sa posudzovala prostredníctvom 11 otázok (hodnotenie od 1 do 10) týkajúcich sa nákladov, termínov, kvality a spokojnosti všetkých účastníkov projektu. Úspech projektu je podmienený vysokou projektovou kultúrou: Zatiaľ čo projektová kultúra na priemernej úrovni predstavuje ekonomické riziko, stavebné projekty s minimálnou úrovňou projektovej kultúry sú dopredu odsúdené k zániku. Aj po pridelení rôznej váhy objektívnym a subjektívnym otázkam týkajúcim sa predpokladov pre úspech projektu zostáva projektová kultúra na predných priečkach dôležitosti. Zo štúdie IG Lebenszyklus Bau jasne vyplýva jedno: kultúra nemusí byť dokonalá – teda nemusí byť hodnotená „desiatkou“. Koniec koncov, každý vzťah má svoje silnejšie a slabšie stránky. Ak však projekt dobre riadite aj v dobrých časoch, oveľa lepšie sa vysporiadate s prípadnou krízou. Partnerská projektová kultúra je teda v podstate preventívnym opatrením. Ak máte záujem o podrobnú príručku „Cesta k výstavbe budov orientovaná na životný cyklus“ alebo niektorú z odborných príručiek „Partnerská projektová kultúra: Základ úspešného projektu“ (štúdia 25 projektov) či „Ako aktívne utvárať projektovú kultúru: Predpoklady úspešného stavebného projektu – od stratégie po implementáciu“ od spoločnosti IG LEBENSZYKLUS BAU, napíšte na e-mailovú adresu m.kainerstorfer@delta.at

Teamwork_DELTA
Teamwork_DELTA
DELTA Green Line