BIM

BIM projekt je jednoducho lepší. Prezradíme vám PREČO.

Building

Information

Modelling

 

BIM je skratka pre anglický pojem „Building Information Modeling“, česky informačný model budovy. Jedná sa o modernú metódu využívanú v oblasti interdisciplinárneho plánovania budov.

S pomocou metódy BIM vytvárame inteligentný a digitálny model budovy, ktorý je doslova nabitý informáciami. Používame ho vo všetkých fázach: od začiatku projektovania, v priebehu realizácie projektov aj počas prevádzky výsledných budov. Tento prístup prináša výhody všetkým zúčastneným stranám. Celý projektový tím spolupracuje v trojrozmernom BIM modeli budovy.

Tým je zaistená nielen transparentnosť a aktuálnosť zdielaných informácií, ale tiež kvalitná spolupráca počas celého životného cyklu stavebného projektu.

2D plánovanie je pre spoločnosť DELTA história!

3D modelovanie prináša celú radu výhod, ktoré 2D model postráda. Nedostatky 2D modelovania sa prejavujú nielen v počiatkoch návrhu, ale môžu mať dopad tiež na prevádzku objektu. Jedná sa najmä o tieto neduhy:

 • neadekvátne informácie a dáta, na základe ktorých nie je možné kompetentné rozhodovanie,
 • nedostatočnosť priestorového zobrazenia a možností prezentovania klientovi,
 • chýbajúca alebo neúplná projektová dokumentácia.

 

Projekt BIM oproti tomu ponúka:

 • vysokú vizualizačnú schopnosť a možnosť zobrazenia technických detailov vo virtuálnom prostredí,
 • detailné, precízne a relevantné informácie potrebné pre kvalifikované rozhodovanie,
 • sledovateľnú a merateľnú časovú os a simuláciu cashflow,
 • efektívnu a transparentnú komunikáciu,
 • štrukturované a vždy aktuálne informácie priamo v BIM modeli a doplňujúce informácie ako kvalitný základ pre dokumentáciu skutočného dizajnu stavby.

Vďaka tomuto prístupu môžeme optimalizovať projekt hneď z niekoľko hľadísk.

Pri práci s BIM modelom sú naše projekty pre klientov hmatateľnejšie a uchopiteľnejšie ešte pred zahájením prvých prác na stavenisku. Vytvárame 3D budovy, ktoré si klienti môžu prehliadnuť z rôznych uhlov pohľadu nielen zvonka, ale s pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu tzv. VR okuliarov môžu vstúpiť tiež dovnútra a doslova sa budovou sami prejsť.

Rozšírením našich digitálnych 3D modelov do informačne ešte bohatších 4D a 5D BIM modelov môžeme pozorne sledovať vývoj finančných nákladov a plnenie časového harmonogramu v ktorejkoľvek fáze projektu. Tento nástroj nám umožňuje predvídať a rozhodovať sa v rámci projektu na základe kvalitných informácií.

 

BIM znamená budúcnosť a lepšiu udržateľnosť výstavby  

Práca s digitálnym 3D modelom je pri projektovaní udržateľných budov nielen efektívnejšia, ale do značnej miery tiež nevyhnutná.

Už v priebehu digitálneho projektovania je možné vziať do úvahy rôzne špecifické faktory, ako sú napríklad otázky trvalej udržateľnosti, vrátane ich charakteristických hodnôt a dopadu na budúce procesy. To znamená, že sa dajú napríklad zistiť všetky dopady na životné prostredie už v skorých fázach projektu. Vďaka týmto dátam vychádzajúcim z modelu a znalostiam z nich vyplývajúcich sa dostávame do pozície, z ktorej môžeme lepšie vykonávať faktické hodnotenie dopadu budovy na životné prostredie a spoločne navrhnúť opatrenia, ktorými budeme efektívnejšie bojovať proti klimatickým zmenám.

Hovorí sa tomu „šiesta dimenzia“ a my na nej práve aktívne pracujeme. Toto realistické hodnotenie ekologickej stopy našich budov na základe digitálneho 6D BIM modelovania máme už na dosah.

 

Komplexnosť BIM pomôže vášmu projektu

Projektovanie bez BIM je v dnešnej dobe prakticky nepredstaviteľné. BIM projekcia šetrí cenný čas v rámci celého projektu a predchádza zbytočným nákladom. Toto je niekoľko ďalších výhod, ktoré BIM ponúka…

Projektová dokumentácia

 • Model budovy slúži ako centrálne úložisko všetkých relevantných informácií.
 • Tieto informácie sú priamo integrované do 3D priestoru a spojené s príslušnými vlastnosťami.
 • Po kliknutí na požadovaný prvok sa zobrazí detailná informácia týkajúca sa daných stavebných komponentov.

Prevádzka a správa budov:

 • Spoločne definované informácie pre facility manažérov je možné kedykoľvek načítať a prispôsobiť všetkým fázam životného cyklu (projektovanie, výstavba, prevádzka atď.).
 • Informácie o jednotlivých miestnostiach a zariadeniach je možné inteligentne prepojiť s požadovanými intervalmi čistenia a údržby.
 • Vďaka správnemu umiestneniu komponentov v modeli sa operátor vždy ihneď dozvie, kde sa ktoré vybavenie nachádza (napr. upevnenie svetiel, detektor dymu či ventilátor) a čo je potrebné na ňom vykonať.

DELTA + BIM = Komplexné riešenie!

Priznávame: BIM sme nevynašli, ale už spolu projektujeme skutočne dlho!

V spoločnosti DELTA Group projektujeme budovy s pomocou interdisciplinárnych 3D modelov už mnoho rokov po sebe a voliteľne ponúkame tiež 4D a 5D modely. Tieto informačné modely slúžia k vytvoreniu tzv. digitálnych dvojčiat (digital twin) fyzických projektov. Obsahujú rozličné informácie s rozmanitou úrovňou zložitosti.

„Digitálne dvojča“ nám pomáha spoločne identifikovať potenciálne konflikty v modeli už v skorých fázach projektu a koordinovane ich vyriešiť – ešte predtým, než sa začne budova stavať. Nové roly v podobe BIM koordinátora na strane projektanta a realizátora a management BIM procesov na strane klienta vidíme v praxi stále častejšie. Tieto dôležité úlohy od odborníkov vyžadujú hlboké znalosti, skúsenosti a kompetentnosť s princípmi práce v BIM.

A teraz to najlepšie…

 • DELTA má znalosti a kompetencie potrebné k zastúpeniu týchto rolí vo vašom projekte.
 • DELTA má skúsenosti potrebné k tomu, aby vám mohla ponúknuť kompletnú škálu BIM služieb z jedného zdroja.
 • DELTA vás bude podporovať a sprevádzať celou digitálnou realizáciou vášho projektu.

Urobme z vášho projektu BIM projekt!

Prehľad BIM služieb DELTA v skratke:

 • BIM projekcia a modelovanie
 • BIM management
 • Celková BIM koordinácia
 • Vizuálna komunikácia: vizualizácia, animácia, virtuálna realita, rozšírená realita, BCF (BIM Collaboration Format), zmiešaná realita atď.
 • Konzultácia v oblasti BIM (napr. v súvislosti s implementáciou, nastavením a kontrolou BIM procesov)
 • Hosting REVIT serveru

Máte nejaké otázky? V spoločnosti DELTA vám ich dokážeme zodpovedať a súčasne zaistiť splnenie potrebných štandardov!

Tu je niekoľko vybraných referencií spoločnosti DELTA Group z oblasti realizovaných BIM projektov.