Manažment výberového konania

Ave_Plaza_Quelle_Delta

Manažment výberového konania

Istota pri zadávaní zákazky 

Spoločnosť DELTA vám vo všetkých oblastiach pozemnej výstavby zaistí kompletnú podporu pre profesionálnu organizáciu a vedenie výberových konaní na dodávateľov stavby. Transparentné výberové konania, softvérové nástroje pre automatizáciu a efektívne riadenie tendrových procesov, osvedčené postupy, analytické myslenie, praxou overené zmluvné podklady a  dosiahnutie vopred stanovených kvalitatívnych a finančných cieľov. To sú základné rysy nášho procesu pri tendrovaní a výbere vhodných zhotoviteľov.

V spoločnosti DELTA vám radi pomôžeme s organizáciou tendrov na dodávateľov stavby a prevezmeme zodpovednosť za túto oblasť. Výberové konania a komunikácia s realizačnými firmami sú totiž činnosti, ktorými sa zaoberáme prakticky každý deň. Forma, rozsah a úplnosť zadávacej dokumentácie, pokyny na spracovanie ponuky, kontrola, vyhodnocovanie a výber vhodného dodávateľa stavby sú našou každodennou rutinou.

Ponúkame vám komplexnú podporu od poradenstva, optimálnej stratégie zadávania cez návrh špecifikácií podkladov pre výberové konania, preverenie kritérií na posúdenie vhodnosti uchádzača, vyhodnotenie ponúk, až po udelenie zákazky zhotoviteľovi. Vďaka tomu budete mať istotu, že ste si vybrali na základe transparentného a profesionálneho výberového konania správneho partnera na realizačnú fázu svojho stavebného projektu, postupovali ste podľa osvedčených procesov a na nič dôležité ste nezabudli.

 

Postupy výberu vhodného dodávateľa stavby v spoločnosti DELTA

Keď delegujete zodpovednosť za svoj stavebný projekt na spoločnosť DELTA, môžete sa spoľahnúť  na hladký priebeh procesu výberového konania. Kompetentné spracovanie všetkých náležitostí je u nás samozrejmosťou. Obzvlášť pre túto oblasť je typické, že potrebujete rozsiahle know-how, bohaté skúsenosti a analytické myslenie pre hodnotenie predložených ponúk.

Naši experti pracujúci podľa overených štandardizovaných metód garantujú vysokú kvalitu a kompletnú analýzu ponúk uchádzačov tendru o udelenie zákazky.


Vyjadrenie investora:

Ing. Peter Bancík, konateľ Zeppelin SK s.r.o. sa k našej spolupráci v oblasti výberového konania pre nový prevádzkový areál tejto spoločnosti vyjadril takto:

„V našej spolupráci by som vyzdvihol najmä precíznosť práce s dátami a analytické schopnosti tímu DELTA Group, ktoré sa výrazne podpísali na výsledku organizácie  výberového konania. Vďaka profesionálnemu prístupu spoločnosti DELTA, detailnému a analytickému riadeniu tendra sa nám podarilo dosiahnuť všetky naše finančné aj  kvalitatívne ciele, ktoré sme si spoločne stanovili na začiatku“.

 

Detaily tohto projektu si môžete prečítať TU.

 

manžment výberového konania