Naše služby

Architektúra

Architektúra od spoločnosti DELTA, to je rýdza vášeň. Počas prípravy projektu prenesieme Vaše želania na papier a dáme jasnú podobu Vašim nápadom.

Viac informácií

Generálny projektant

Ako generálny projektant sme Vašim jediným kontaktom pre všetky procesy plánovania a projekcie. Udržiavame správny kurz v priebehu celého projektu a zapájame do procesu plánovania všetkých potrebných špecialistov, s ktorými úzko spolupracujeme.

Viac informácií

Projektový management

Ako projektoví manažéri sa staráme o to, aby v rámci projektu boli dodržané náklady, termíny a kvalita prevedenia diela. Preto nám klienti neváhajú zveriť ako samotný projektový management, tak aj dohľad nad projektami.

Viac informácií
Muž v 3D okuliaroch pre virtuálnu realitu

BIM

S pomocou technológie BIM pre Vás vytvoríme inteligentný 3D, 4D alebo 5D model budovy, ktorý využijeme pri ďalšom plánovaní.

Viac informácií

Management zadávania zákaziek a správa zmlúv

Spoločnosť DELTA Vám zaistí všetku podporu pri uzatváraní projektových zmlúv v oblasti výstavby, dodávok a súvisiacich služieb.

Viac informácií

Dodávateľ kompletných služieb

Spoločnosť DELTA je zakladateľom a iniciátorom spoločnosti teambau – stavba v tíme. Tiež vďaka tomu ponúka kompletný balík služieb pre vývoj stavebných projektov založených na partnerskej spolupráci.

Viac informácií

Projektová kultúra

Každý stavebný projekt začína zostavením projektového tímu, ktorého súčasťou sú zástupcovia z rôznych oblastí: investor, projektant, projektový manažér, realizačné firmy atď. Projekt môže byť úspešný iba vtedy, ak všetci títo členovia vytvoria zohraný tím a majú spoločný cieľ.

Viac informácií

Digitálne dátové prostredie stavebných projektov

Digitálne dátové prostredia stavebných projektov, ako napríklad Datenpool, sú pre úspešný projektový management nepostrádateľné. Platforma Datenpool bola vyvinutá na riadenie stavebných projektov a jej úlohou je zaistiť spoľahlivú distribúciu dokumentov a čo najefektívnejšiu komunikáciu.

Viac informácií

Certifikácia udržateľnosti budov

Spoločnosť DELTA ponúka certifikačné služby pre komerčné a obytné budovy – a to platí ako pre novo postavené objekty, tak aj pre existujúce nehnuteľnosti.

Viac informácií

IT služby

Pre efektívne a bezpečné IT je potrebné komplexné zváženie požiadaviek a IT stratégia projektu.

Viac informácií