Green Line

Udržateľná výstavba a životný cyklus

Stratégia udržateľnosti:

Akým smerom by ste sa chceli v rámci svojho projektu uberať, ak ide o udržateľnosť? Do akej miery by mala byť vaša budova flexibilná, aby ju bolo možné využívať k rôznym účelom? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky je potrebné vziať do úvahy umiestnenie budovy, plán využitia, prevádzkové usporiadanie a ďalšie faktory. Spoločne vyriešime otázky týkajúce sa stratégie na zaistenie udržateľnosti a postaráme sa o to, aby Vaša budúca budova bola ekologická, flexibilná a po ekonomickej stránke úspešne použiteľná aj v dlhodobom horizonte.

Nachhaltigkeitsstrategie_Foto-Michael-Kammeter

Akadémia pre vlastníkov budov:

Pre viacerých vlastníkov budov predstavujú „zelené“ budovy doposiaľ nepopísaný list. To však vôbec nevadí. V rámci projektu Vám totiž ponúkame tzv. Akadémiu pre vlastníkov budov. Jasne a zrozumiteľne Vás zoznámime so základnými princípmi ekologických budov a s využitím nášho know-how Vám pomôžeme s plánovaním a implementáciou. Ako klient však budete mať rozhodujúce slovo. My Vám vysvetlíme, aký vplyv budú mať jednotlivé rozhodnutia na Váš projekt. Vy určíte, ktorým smerom sa nakoniec vydáme.

Bauherrn-Academy

Regeneračný design:

Cirkulárna ekonomika, opakovaná použiteľnosť, recyklácia, rozoberateľnosť – to sú základné elementy regeneračného designu. V rámci projektu Vám ukážeme, ako je možné v harmónii s prírodou a životným prostredím pri výstavbe Vašej budovy využiť prírodné a už existujúce zdroje a zaistiť tak maximálnu udržateľnosť budovy.

Posúdenie životného cyklu:

Dôležitým faktorom pre meranie dopadu našich aktivít na životné prostredie, a najmä vplyvu na klimatickú zmenu, je uhlíková stopa. Tá vzniká aj pri výstavbe a používaní budov. Preto je našou úlohou uhlíkovú stopu minimalizovať. Tento cieľ dosiahneme za predpokladu, že vezmeme do úvahy produkciu CO2 pri výrobe, preprave, výstavbe a prevádzke, zvolíme správne materiály, zaistíme vysokú energetickú účinnosť apod.

Nachhaltiges Bauen_Optimierte-Baustellenlogistik_IFA-Tulln_Foto-Christian-Brandstaetter

Náklady počas životného cyklu:

Náklady počas životného cyklu budovy zahŕňajú nie len náklady na výstavbu, ale tiež náklady na rozobratie. Preto je dôležité venovať zvláštnu pozornosť týmto nákladovým zložkám už v ranných fázach plánovania projektu. Cieľom je pritom v dlhodobom horizonte ušetriť čo najviac peňazí a umožniť flexibilnú adaptáciu budovy podľa budúcich potrieb.

Spoločenská udržateľnosť:

Pri plánovaní a managemente projektov sa bavíme nie len o kancelárskej budove, obytnom komplexe či nemocnici. Správne plánovanie zahŕňa tiež spoluprácu na zaistenie prístupnosti, generačnej vyváženosti, genderovej rovnosti, rovných príležitostí a kvalitného života pre všetkých. Tento prístup má pozitívny vplyv nie len na dlhodobú spokojnosť a pohodu užívateľov, ale tiež na celé životné prostredie.

Soziale-Nachhaltigkeit

Optimalizovaná logistika na stavenisku:

Dodávky materiálov na stavenisko fungujú pre proces výstavby ako palivo. Veľmi žiadúce je tiež využiť spoluprácu a optimalizovať procesy tak, aby do maximálnej možnej miery spĺňali zásady udržateľnosti. Toho je možné dosiahnuť napríklad využitím miestneho dodávateľského reťazca, čo zaistí zníženie časovej a finančnej náročnosti prepravy. Práve náklady na prepravu sú totiž jednou z najvýznamnejších nákladových položiek. Zo skúseností vyplývá, že ľudia pracujúci na stavbách strávia až 20 % pracovnej doby dochádzaním.

Nachhaltiges Bauen_Optimierte-Baustellenlogistik

Pohodlie pre užívateľa:

Väčšina ľudí strávi viac ako 90 % dňa v uzavretých priestoroch – či už doma, v kancelárii alebo inde. Na ich komfort má pritom vplyv celý rad faktorov, ako sú napríklad akustika, kvalita vzduchu v miestnosti, teplo, osvetlenie apod. Všetky tieto faktory je potrebné starostlivo zvážiť a dôkladne kontrolovať už od samotného začiatku plánovania.

dm_Nutzerkomfort
DELTA Green Line