News

Infraštrukturálne projekty spoločnosti DELTA Ukrajina

Spoločnosť DELTA Ukrajina od roku 2016 aktívne pracuje na infraštrukturálrnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, vodovodov a kanalizácií. Sektor zdravotníctva je jednou z projektových priorít na Ukrajine. Modulárna výstavba okrem iného zabezpečuje rýchlu lekársku starostlivosť a rýchlu diagnostiku vo vojnou postihnutých častiach krajiny, zvyčajne v ťažkých podmienkach.

Medzi ďalšie príklady projektov patrí projekt zásobovania vodou v Černigove (spolupráca s UNICEF), obnova sociálnej infraštruktúry s GIZ (Spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu), skládky odpadu a mosty, materské školy a školy navrhnuté pre U-LEAD, ako aj výstavba prístreškov pre UNOPS (Úrad OSN pre projektové služby).

DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (4)
DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (16)
DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (5)
DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (17)
DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (11)

najnovšie príspevky

Masterplan Klinikum Freistadt Baustart

18. júna 2024

Začiatok výstavby hlavného plánu „Freistadt Clinic“ s komplexným balíkom služieb od DELTA Group

Naša architektonická divízia Delta Pods Architects a DELTA stavebný manažment (riadenie výstavby) sú zodpovedné za architektonické plánovanie všetkých fáz služieb, ako aj za projektový manažment, statické plánovanie, stavebnú fyziku, požiarnu ochranu a v ďalšej fáze výstavby (novostavba) za certifikáciu „ „aktívny v oblasti klímy“. “....

Mehr
Campus Krems Eröffnung

18. júna 2024

Vernisáž: Rozšírenie Campusu Krems

Prístavba kampusu Krems bola otvorená 3. júna 2024. Celkovo tu vzniklo 23 laboratórnych miestností, 140 kancelárií a 14 seminárnych miestností pre tri univerzity (Univerzita pre ďalšie vzdelávanie Krems - IMC Krems University of Applied Sciences - Súkromná univerzita Karla Landsteinera pre zdravotné vedy). DELTA bola zodpovedná za riadenie projektu od roku 2018, počnúc štúdiou uskutočniteľnosti, až do mája 2024. Na otvorení sa v mene projektového tímu zúčastnili Martin Lechner, Jasmine Lutzer a Thomas Gruber....

Mehr

12. júna 2024

DELTA otvára novú kanceláriu v Prahe v máji 2024

Skupina DELTA otvorila 23. mája 2024 novú kanceláriu v Prahe, priamo na rieke Vltava. Prítomní boli početní zástupcovia skupiny DELTA z pobočiek v štyroch krajinách. Jeden z najdlhších medzinárodných záväzkov spoločnosti DELTA je v Českej republike, kde skupina DELTA pôsobí už 30 rokov s veľmi širokým portfóliom služieb....

Mehr