Náš Human Potential Team

Teamworkshop

Personalisti v spoločnosti DELTA nie sú len zamestnancami starajúci sa o ľudské zdroje. Naši personalisti sú ľudia odhodlaní odkrývať ľudský potenciál a srdcom vyznávajú našu firemnú kultúru. Radi by sme Vám niektorých z nich krátko predstavili – a možno budete mať čoskoro príležitosť sa s nimi osobne stretnúť!

Doris Gardavsky

Vedúca manažérka Human Potential & Corporate Culture

Ľudia v spoločnosti DELTA Group sú srdcom našej organizácie! Počas mojej profesionálnej kariéry ma práca s ľudmi vždy nadchla a inšpirovala. Vo svojej roli HP manažéra v spoločnosti DELTA som schopná sprevádzať cestu našich zamestnancov podporným a motivujúcim spôsobom v rôznych záležitostiach. Náš management sa na mňa môže spoľahnúť ako na sparing partnera pri definícii našich strategických procesov v oblasti Human Potential i v témach personálneho rozvoja.

V tíme Human Potential & Corporate Culture (Ľudský potenciál a firemná kultúra) sa proaktívne a nepretržito venujeme inovačným príležitostiam a optimalizácii firemných procesov. Pracujeme na stratégii employer brandingu – značky zamestnávateľa, ktorá je silne orientovaná na udržateľnosť a budúcnosť a preto aktívne rozširujeme rady našich talentov.

Žijeme duchom DELTA a sme hrdý na férové partnerstvo založené na spolupráci medzi našimi tímami a jednotlivými zamestnancami, rovnako ako na veľa skvelých výsledkov a úspechov. Rovnováha medzi orientáciou na úspech a ľudským prístupom odlišuje nás, spoločnosť DELTA ako zamestnávateľa, od ostatných.

Teší ma, že môžem kreatívnym spôsobom sprevádzať vývoj v skupine firiem DELTA.

Doris Gardavsky

Anke Leitner

Administrátorka zamestnancov, manažérka Human Potential, Wels

Mojím hlavným záujmom je aktívne prispievať k dobrému pracovnému prostrediu a podporovať kolegov v otázkach HP. K tomu mi veľmi pomáhajú bohaté skúsenosti, ktoré som získala počas práce v spoločnosti DELTA.
Ako zamestnávateľ spoločnosť DELTA vyniká predovšetkým svojou otvorenou komunikáciou. Výkonní riaditelia a zamestnanci spolu jednajú ako rovný s rovným. Ľudskosť je tu cítiť doslova na každom kroku.
Počas uplynulých 23 rokov som mala príležitosť získať veľké množstvo špecifických znalostí z odboru mzdového účtovníctva a pracovného práva a pritom neustále rozvíjať svoju osobnosť a ťažiť z pestrej škály seminárov, ktoré spoločnosť DELTA ponúka.

Reka Tanczos

Manažér ľudských potenciálov, Wels

Od jesene 2022 som súčasťou tímu DELTA – skupiny spoločností, v ktorých ľudia radi spolupracujú. Tu sú všetci zamestnanci zároveň tvorcami! Ako osobe zodpovednej za ľudský potenciál a firemnú kultúru vo Welse mi záleží na tom, aby som aktívne vytvárala optimálne podmienky pre uchádzačov a zamestnancov a pozitívne prispievala k ich rozvoju. Ľudí a ich potenciál vnímame a umožňujeme a sprevádzame ich rozvoj. DELTA ponúka veľmi dobré pracovné podmienky a optimálne pracovné prostredie pre osobný rozvoj a rast.

Lukas Graf

Management výberových riadení a zadávania zákaziek, stavebný dozor, manažér Human Potential, Viedeň

Podľa mňa sú spokojnosť a súdržnosť zamestnancov v spoločnosti DELTA dvoma rozhodujúcimi faktormi úspechu. Vysokú kvalitu totiž najlepšie dosiahnete vtedy, keď svoju prácu robíte radi. Preto ma teší, že tieto faktory môžem zo svojej pozície človeka zodpovedného za HP do značnej mieri ovplyvniť. Všetko začína starostlivo pripraveným procesom náboru nových zamestnancov. Tím HP slúži tiež ako kontaktné miesto pre zamestnancov, ktorí chcú vyjadriť svoje obavy či problémy, a ako komunikačný most spojenia s managementom. Veľmi rád organizujem spoločné aktivity, ako sú fóra spoločnosti DELTA, grilovanie a pod. Je pre mňa veľmi dôležité žiť a šíriť filozofiu spoločnosti DELTA a prispievať k úspechu tejto spoločnosti.

Viktoriya Berezhnaya

Výkonná riaditeľka, manažérka Human Potential, Ukrajina

DELTA pre mňa znamená kultúru a hodnoty. Týmito hodnotami sú najmä ľudskosť, tímový duch a partnerstvo. Celá naša spoločnosť žije podľa týchto hodnôt. DELTA je nadnárodná spoločnosť. DELTA je nadnárodná spoločnosť. Veľmi ma teší a motivuje, že môžem spájať ľudí. Som hrdá na to, ako sa mi podarilo rozvinúť moje vlastné soft skills ako napríklad emočnú inteligenciu.

Aktuality

Team DELTA Ukraine, Dezember 2023.

12. februára 2024

DELTA Ukrajina: Prehľad o záväzkoch skupiny DELTA a výhľad na rok 2024

DELTA pôsobí na Ukrajine od roku 2006. Počas týchto rokov si spoločnosť v krajine vybudovala  silné zastúpenie, čím výrazne prispela do rôznych odvetí a prispôsobila sa vyvíjajúcemu sa trhu a sociálno-ekonomickým podmienkam....

Mehr
Parnigoni Evelyn, Geschäftsführerin Delta Baumanagement GmbH (Copyright Erich Sinzinger)

12. januára 2024

Rozšírenie manažmentového teamu v skupine DELTA o Evelyn Parnigoni

Evelyn Parnigoni bola 1. januára 2024 povýšená na manažment spoločnosti Delta Baumanagement...

Mehr

27. októbra 2023

Sála Vltavskej filharmónie

...

Mehr