Náš Human Potential Team

Teamworkshop

Personalisti v spoločnosti DELTA nie sú len zamestnancami starajúci sa o ľudské zdroje. Naši personalisti sú ľudia odhodlaní odkrývať ľudský potenciál a srdcom vyznávajú našu firemnú kultúru. Radi by sme Vám niektorých z nich krátko predstavili – a možno budete mať čoskoro príležitosť sa s nimi osobne stretnúť!

Doris Gardavsky

Vedúca manažérka Human Potential & Corporate Culture

Ľudia v spoločnosti DELTA Group sú srdcom našej organizácie! Počas mojej profesionálnej kariéry ma práca s ľudmi vždy nadchla a inšpirovala. Vo svojej roli HP manažéra v spoločnosti DELTA som schopná sprevádzať cestu našich zamestnancov podporným a motivujúcim spôsobom v rôznych záležitostiach. Náš management sa na mňa môže spoľahnúť ako na sparing partnera pri definícii našich strategických procesov v oblasti Human Potential i v témach personálneho rozvoja.

V tíme Human Potential & Corporate Culture (Ľudský potenciál a firemná kultúra) sa proaktívne a nepretržito venujeme inovačným príležitostiam a optimalizácii firemných procesov. Pracujeme na stratégii employer brandingu – značky zamestnávateľa, ktorá je silne orientovaná na udržateľnosť a budúcnosť a preto aktívne rozširujeme rady našich talentov.

Žijeme duchom DELTA a sme hrdý na férové partnerstvo založené na spolupráci medzi našimi tímami a jednotlivými zamestnancami, rovnako ako na veľa skvelých výsledkov a úspechov. Rovnováha medzi orientáciou na úspech a ľudským prístupom odlišuje nás, spoločnosť DELTA ako zamestnávateľa, od ostatných.

Teší ma, že môžem kreatívnym spôsobom sprevádzať vývoj v skupine firiem DELTA.

Doris Gardavsky

Anke Leitner

Administrátorka zamestnancov, manažérka Human Potential, Wels

Mojím hlavným záujmom je aktívne prispievať k dobrému pracovnému prostrediu a podporovať kolegov v otázkach HP. K tomu mi veľmi pomáhajú bohaté skúsenosti, ktoré som získala počas práce v spoločnosti DELTA.
Ako zamestnávateľ spoločnosť DELTA vyniká predovšetkým svojou otvorenou komunikáciou. Výkonní riaditelia a zamestnanci spolu jednajú ako rovný s rovným. Ľudskosť je tu cítiť doslova na každom kroku.
Počas uplynulých 23 rokov som mala príležitosť získať veľké množstvo špecifických znalostí z odboru mzdového účtovníctva a pracovného práva a pritom neustále rozvíjať svoju osobnosť a ťažiť z pestrej škály seminárov, ktoré spoločnosť DELTA ponúka.

Beatrix Knoll

Tímová asistentka, zástupkyňa manažérky Human Potential, Viedeň

Na mojej práci sa mi najviac páči, že môžem podporovať všetkých zamestnancov v ich osobnom rozvoji. Spoločnosť DELTA je spoľahlivý zamestnávateľ vyznávajúci partnerskú kultúru vo vzťahoch s klientmi a zamestnancami. Obzvlášť hrdá som na to, ako sa mi počas rokov podarilo rozvinúť moje osobné silné stránky.

Lukas Graf

Management výberových riadení a zadávania zákaziek, stavebný dozor, manažér Human Potential, Viedeň

Podľa mňa sú spokojnosť a súdržnosť zamestnancov v spoločnosti DELTA dvoma rozhodujúcimi faktormi úspechu. Vysokú kvalitu totiž najlepšie dosiahnete vtedy, keď svoju prácu robíte radi. Preto ma teší, že tieto faktory môžem zo svojej pozície človeka zodpovedného za HP do značnej mieri ovplyvniť. Všetko začína starostlivo pripraveným procesom náboru nových zamestnancov. Tím HP slúži tiež ako kontaktné miesto pre zamestnancov, ktorí chcú vyjadriť svoje obavy či problémy, a ako komunikačný most spojenia s managementom. Veľmi rád organizujem spoločné aktivity, ako sú fóra spoločnosti DELTA, grilovanie a pod. Je pre mňa veľmi dôležité žiť a šíriť filozofiu spoločnosti DELTA a prispievať k úspechu tejto spoločnosti.

Radka Blažková

Zástupkyňa Human Potential pre ČR

Na mojej úlohe v tíme HP mám rada predovšetkým to, že sa mi dostáva príležitosti pomáhať vytvárať priestor, v ktorom sa ľudia cítia príjemne. Priestor, ktorý v ľuďoch vzbudzuje pocit spokojnosti a naplnenia.
Mám tiež možnosť stretávať sa s novými ľuďmi, pohybovať sa medzi ľuďmi a vytvárať medziľudské väzby. Ak by som mala spoločnosť DELTA ako zamestnávateľa charakterizovať jedným slovom, bola by to „flexibilita“.
V spoločnosti DELTA má totiž každý z nás príležitosť organizovať si svoju prácu tak, aby z nej mal potešenie a mohol zachovať rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Vďaka práci v medzinárodnom tíme neustále objavujem veľa nových vecí. Som vďačná za možnosť učiť sa novým veciam a spoločne maximálne zapájať všetky naše potenciály.

Radka Blazkova

Aktuality

27. septembra 2022

Spojily nás kvalitní zdravé budovy. Jsme součástí České rady pro šetrné budovy

Udržitelnost ve stavebnictví pro nás není jen téma a směr, kterým postupujeme při projektování a realizaci stavebních projektů. Udržitelnost vnímáme jako možnost dát budovám nový smysl a přidanou hodnotu, která jim vydrží po celou dobu životního cyklu. Zelená výstavba, energeticky úsporná řešení, stabilní návratnost investice do objektu a certifikace budov z řady BREEAM, LEED či německého DGNB, to jsou oblasti, kterými žijeme a které s velkou vervou a osvícenými investory prosazujeme....

Mehr
Arno Gingl

01. septembra 2022

Arno Gingl se stává jednatelem v rámci skupiny DELTA Group

Arno Gingl je nyní jednatelem společnosti Delta Projektconsult GmbH a sdílí aktivní vedoucí roli s Marcem Guido Höhnem. Díky svým rozsáhlým znalostem a vysoké úrovni angažovanosti v integrovaném poradenství vytváří pro klienty DELTA Group dlouhodobá strategická řešení v oblasti udržitelné výstavby....

Mehr

10. júna 2022

Charitatívna akcia DELTA Ukraine – ĎAKUJEME!

Jedna myšlienka, jedna spoločná misia a jeden dôležitý večer pre Ukrajinu a celý svet. Charitatívna akcia DELTA Ukraine sa konala vo štvrtok 9. júna v bývalej továrni na výrobu tabaku Tabakfabrik Linz a spojila dobro so špeciálnym aktom pomoci: Naši hostia sa zúčastnili aukcie pre dobrú vec, dostali príležitosť urobiť dobrý skutok a zažiť bezprostredne zblízka dojemné a povzbudivé príbehy ľudí z Ukrajiny....

Mehr