Ľudia DELTA

Iveta Bosáková

Iveta-Bosakova_210923

Iveta Bosáková je výkonnou riaditeľkou pražskej pobočky od roku 2022.

Je to dynamická a skúsená profesionálka, ktorá po štúdiu architektúry na ČVUT v Prahe pracovala v oblasti projektovania a plánovania na mnohých českých a európskych projektoch. Skúsenosti, ktoré získala pri práci s medzinárodnými a multilinguálnymi tímami, teraz prenáša do riadenia projektov z pohľadu projektového manažmentu.

Jej vášeň pre udržateľnú výstavbu je v jej práci očividná. Je presvedčená, že udržateľná výstavba je jedinou možnou cestou vpred. Preto sa snaží integrovať prvky udržateľnosti do všetkých svojich projektov. Iveta úzko spolupracuje aj s našim tímom odborníkov na udržateľnú výstavbu v Rakúsku. Táto spolupráca jej umožňuje zostať v popredí trendov a inovácií v oblasti udržateľnej výstavby.

Vo voľnom čase rada cestuje a relaxuje pri golfe.

I