Ľudia DELTA

Konrad Scheibl

Konrad Scheibl, Geschäftsführer DELTA Projektconsult

Konrad Scheibl je spoluvlastníkom skupiny spoločností DELTA a výkonným riaditeľom spoločnosti Delta Ziviltechniker GmbH.

V skupine spoločností DELTA zodpovedá za architektúru na úrovni vlastníka. Zameriava sa na oblasti zdravotníctva, priemyslu a administratívy. Do spoločnosti DELTA nastúpil hneď po ukončení štúdia. Po úspešnom zložení skúšky zo stavebného inžinierstva sa v roku 1999 stal oprávneným zástupcom a od roku 2015 zastáva pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti Delta Ziviltechniker GmbH. V rámci rozšírenia vzdelania v oblasti udržateľnosti absolvoval magisterský program „Management životného cyklu“ v Kremse a je aktívnym propagátorom filozofie DELTA green line. Vyštudoval odbor pozemného staviteľstva na HTL v Linzi a následne sa venoval štúdiu na Technickej univerzite vo Viedni. Konrad Scheibl sa angažuje v Červenom kríži ako záchranár, je dôstojníkom v službe a členom klubu RC Wels Nova.

K