Ľudia DELTA

Marc Guido Höhne

Marc Guido Höhne

Marc Höhne je konateľom v spoločnosti Delta Projektconsult Viedeň a je zodpovedný za „Integrálne poradenstvo“ pre celú skupinu DELTA.

Marc Guido Höhne je konateľom v spoločnosti DELTA Group od januára 2022. Študoval architektúru a od roku 1998 bol činný najprv v miestnom stavebnom dozore, neskôr v projektovom manažmente a poradenstve pre nehnuteľnosti, 10 rokov bol konateľom v spoločnosti Drees & Sommer Rakúsko. K jeho najväčším projektom patria Pergamonské múzeum na Múzejnom ostrove v Berlíne ako aj multiprojektové manažérstvo pre expanziu skupiny KAUFLAND v Bulharsku. Spolu s Ingo Huberom viedol 2009-2014 projektové riadenie novej výstavby kampusu Viedenskej univerzity ekonómie a obchodu. Pretože jeho srdce bije odjakživa pre udržateľnosť, angažuje sa už dlhodobo v prezídiu ÖGNI. Túto angažovanosť vyhlásil svojím osobným stredobodom záujmu a spája ju s existujúcimi poradenskými činnosťami DELTY do „Integrovaného poradenstva“. Jeho cieľom je tieto činnosti doplniť ďalšími poradenskými činnosťami a kontinuálne vyskladať. Vo voľnom čase ho to ťahá s rodinou do prírody behať, na turistiku, horské bicykle a lyžovanie.

M