Ľudia DELTA

Marián Kupka

Portret Marian Kupka

Marián Kupka je prokuristom spoločnosti DELTA Slovakia a zodpovedá za rozvoj podnikania, projektový manažment a firemnú komunikáciu na Slovensku.

Je autorizovaným stavbyvedúcim v Slovenskej komore stavebných inžinierov a certifikovaný v tvorbe rozpočtov stavebných projektov.

Marián hovorí plynule slovensky a anglicky. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na stavebnej fakulte v odbore Realizácie stavieb.

Počas svojho trojročného pobytu v Londýne sa ako technik CAD podieľal na projektoch ako London 2021 Olympic Park, Blackfriars Bridge London a Kings Cross Station Redevelopment. Po návrate na Slovensko získal skúsenosti v oblasti projektového riadenia a výberových konaní rezidenčných a kancelárskych stavieb, ako je výstavba Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave, projekt Rekonštrukcie Bratislavského hradu atď. V súčasnosti Marián riadi stavebný projekt pre spoločnosť Zeppelin s.r.o. v Bratislave.

Marián sa vo svojom voľnom čase venuje svojim blízkym, športu a histórii.

M