Ľudia DELTA

René Noisternig

Noisternig Rene, Prokurist DELTA Baumanagement

René Noisternig je spoluvlastníkom a oprávnenou osobou v spoločnosti Delta Baumanagement GmbH a vedúci právneho oddelenia skupiny spoločností DELTA.

Svoju kariéru v spoločnosti DELTA zahájil v roku 2007 na právnom oddelení. Po 5 rokoch sa presunul do inej firmy. V roku 2015 potom oslávil svoj návrat do spoločnosti DELTA a po získaní skúseností na nadnárodnej úrovni sa stal manažérom bývalej pobočky DELTA Salzburg. Neskôr sa stal oprávneným zástupcom v spoločnosti Delta Baumanagement GmbH a vedúcim právneho oddelenia skupiny spoločností DELTA. Pretože jeho cesty stále častejšie smerovali do Viedne, v roku 2019 sa sem presťahoval. Od roku 2019 je spoluvlastníkom spoločnosti Delta Baumanagement GmbH. Vyštudoval právnickú fakultu LFU v Innsbrucku. René rád trávi svoj voľný čas vonkajšími športovými aktivitami všetkého druhu – od jazdy na horskom bicykli cez lyžovanie až po rybárčenie.

R