Ľudia DELTA

Sabrina Schubert

Schubert Sabrina - DELTA Projektconsult

Sabrina Schubert je architektkou a partnerkou spoločnosti Delta Projektconsult Wels

V kategórii stavieb sa Sabrina zameriava v svojej práci najmä na materské školy a bytovú výstavbu. Intenzívne sa tiež venuje tzv. informačnému modelovaniu stavieb, ktorý je v stavebníctve známy pod skratkou BIM. Po štúdiu architektúry na Vysokej škole technologickej a ekonomickej (HTW) v Drážďanoch získala prvé skúsenosti v zahraničí v Dublinu. V roku 2009 sa presťahovala do Rakúska a v rokoch 2012 – 2013 študovala odbor „Life Cycle Management“ na univerzite „Donau Universität Krems“ v rakúskom meste Krems. Jej záujem a nadšenie pre udržateľnú výstavbu ju nakoniec doviedli do skupiny DELTA. Sabrina Schubert pracuje od roku 2014 ako architektka v Delta Projektconsult Viedeň. Ako BIM manažérka je od roku 2017 zodpovedná za ďalší rozvoj štandardu BIM v spoločnosti a v BIM projektoch pôsobí ako celková koordinátorka BIM. 

S