Ľudia DELTA

Thomas Hörtenhuber

Thomas Hörtenhuber - DELTA Projektconsult

Thomas Hörtenhuber je spoločník a vedúci projektový pracovník miestneho stavebného dozoru Delta Projektconsult Wels. Zameriava sa najmä na miestny stavebný dozor pri veľkých projektoch ako aj pri projektoch starých budov. Niektoré z jeho vrcholových projektov boli Wimmer Medien v Linzi a nemocničné projekty ako Elisabethinen v Linzi a Viedni. Obzvlášť pútavou a výzvy nesúcou oblasťou pre Thomasa Hörtenhubera je stavanie popri bežnej prevádzke. Platí tu, že je potrebné brať do úvahy všetky aspekty komplexne, aby bolo možné nájsť to najlepšie riešenie. Výzvy a riešenie náročnej problematiky, ktorá bola predtým len ťažko riešiteľnou, mu prináša veľkú radosť.

Obzvlášť dôležitým „základným kameňom“ jeho práce je partnerský projektový manažment, dobrá nálada v tíme a zábava pri stavaní budov. Po ukončení štúdia na HTL v Linzi začal v roku 2000 svoju kariéru vo firme DELTA a už 20 rokov v tomto koncerne pôsobí. Svoj voľný čas rád trávi so svojou rodinou pri horskej cyklistike, behu, turistike a cestovaní karavanom.

T