Projektový manažment

Headquarter BMW Ukraine

Bezproblémový projektový manažment so spoločnosťou DELTA

Ako projektoví manažéri sa staráme o to, aby v rámci projektu boli dodržané náklady, termíny a kvalita prevedenia diela. Preto nám klienti neváhajú zveriť ako samotný projektový manažment, tak aj dohľad nad ich projektmi. Precíznym nadefinovaním projektu, starostlivým plánovaním budúcich krokov a flexibilnými kontrolami zaistíme, aby Váš projekt prebiehal presne podľa plánu. V prípade potreby môžeme projektový manažment ponechať plne vo Vašich rukách a byť Vám k dispozícii ako partner, pomocník a poradca. Kontrolujeme a koordinujeme kompletný postup projektu. Organizujeme a nastavujeme harmonogramy a plány platieb a monitorujeme ich dodržiavanie. Klientovi pravidelne predkladáme správy o aktuálnom stave projektu. Tento prístup uľahčuje rozhodovanie a pomáha zavčasu odhaliť prípadné komplikácie. Fungujeme ako spojovací most medzi klientom a stavebným projektom. Staráme sa o všetky náležitosti projektového manažmentu, aby ste sa bez obáv mohli venovať svojmu podnikaniu.

Due Diligence

Transakcie v oblasti realít vyžadujú spoľahlivé informácie, ktoré je možné použiť ako pevný základ pre rozhodovanie. Takéto základy je možné vybudovať pri vynaložení dostatočnej starostlivosti a sú tiež predpokladom pre realizáciu nadväzujúcej štúdie uskutočniteľnosti. Zásady náležitej starostlivosti aplikujeme v technickej, regulačno-legislatívnej a ekonomickej oblasti. Než spoločne odštartujeme Váš projekt, pomôžeme Vám zodpovedať mnoho otázok. Detailne za Vás zvážime a posúdime všetky dôležité aspekty projektu a ponúkneme Vám k dispozícii našich odborníkov ako oporu pre finálne rozhodnutie.

Naše portfólio služieb v oblasti due diligence:

  • Due diligence pre kupujúceho
  • Due diligence pre predávajúceho
  • Due diligence pred akvizíciou
  • Due diligence po akvizícii
  • Analýza portfólia a vyhodnotenie koncepcií optimalizácie
  • Analýza možných porušení zmluvy a zoznam rizikových faktorov
Kulturgestaltung_Foto-Michael-Kammeter