Referencie

Nová budova pre Univerzitu prírodných zdrojov a biologických vied BOKU

Detaily projektu

Investor

Bundesimmobiliengesellschaft

Základné údaje

Obdobie projektu: 01/2018 – 09/2020
Zahájenie výstavby: 03/2019
Priestory:
Celková podlahová plocha: 4.950 m²
Hrubý kubický obsah kancelárií: 19.500 m³
Čistá podlahová plocha: 3.000 m²
Technická plocha: 340 m²
Dopravná plocha: 940 m²
Stavebné náklady: 10 mil. EUR

Činnosti DELTA

  • Generálny projektant
  • Projektový manažment
  • Manažment a príprava výberového konania
  • Plánovanie a koordinácia staveniska
  • Spolu s ARGE s SWAP Architects DELTA ako generálny projektant: architektúra, statika, služby v stavebníctve, fyzika budov, požiarna ochrana

 

 

Víťaz architektonickej súťaže

Pracovná skupina DELTA a SWAP Architects

 

Výňatok zo správy hodnotiacej poroty

„… Horné poschodia navrhnuté ako typické poschodia presvedčia porotu nie len čistou, konštruktívnou logikou, ale tiež priestorovými vlastnosťami vhodnými pre danú úlohu.

Inteligentné rozlíšenie stropných konštrukcií (drevená rebrovaná doska v prízemí a hornom poschodí a laminované drevené stropy) vytvárajú útulnú atmosféru, ktorá pôsobí veľmi príjemne na zmysly užívateľa budovy. Ekonomicky hospodárna konštrukcia zároveň ponúka vysoký stupeň flexibility.

Okrem toho porota oceňuje vzhľad a pozitívny dojem z novej budovy BOKU vrátane modernej „drevenej konštrukcie“, ktorá v heterogénnom mestskom prostredí nastavuje potrebný akcent, bez toho, aby blokovala scenáre budúceho rozvoja.“