Referencie

Vedecký park Johannes Kepler University, budova 4 a 5, Linz, Rakúsko

Detaily projektu

Investor

BIG (Bundesimmobiliengesellschaft)

Základné údaje

Termín projektu: 2017 – 2020
Zahájenie výstavby: 2018
Celková plocha Science Park 4: 13.200 m²
Celková plocha Science Park 5: 8.600 m²
Investičné náklady: 37 mil. EUR

Činnosti DELTA

  • Riadenie a koordinácia pridelených častí projektu (controlling nákladov – cost manažment, podpora nájomníkov a manažment riadenia zmien)

Zaujímavosti

  • Flexibilné využitie priestoru pre zákazníka
  • Hlavnými nájomníkmi parku sú Johannes Kepler University a LIMAK