Referencie

Sídlo spoločnosti Zeppelin, Ukrajina

Detaily projektu

Projekt Zeppelin je všestranný, pokiaľ ide o účel budov a typ stavby. Zoznam budov zahŕňa ako novostavby, tak aj tie, ktoré sú predmetom rekonštrukcie.

Podmienky rekonštrukcie predstavujú zaujímavé úlohy z architektonického a stavebného hľadiska. Zariadenie je tiež plné moderných technických riešení. Budovy zaisťujú inštaláciu vykurovacieho systému zo vzduchových tepelných čerpadiel a čiastočné pokrytie nákladov na elektrickú energiu v dôsledku výroby zo solárnych panelov.

Sídlo spoločnosti Zeppelin, ktorej budúce umiestnenie bude vo Vyšne, Kyjevská oblasť, bude zahŕňať výstavbu kancelárií, školiaceho strediska pre vlastnú mechaniku a obsluhu zákazníckeho vybavenia, dielne na opravu zariadení a komponentov, sklady náhradných dielov, skladovacie a predvádzacie miesta a colne licencovaný sklad.

Práce na projekte začali v roku 2017. Potom bol spoločným úsilím spoločností DELTA Ukraine a DELTA Wels vypracovaná koncepcia a rozpočet.

Hlavným želaním zákazníka pri vývoji konceptu bolo vytvoriť moderné pohodlné, flexibilné a funkčné sídlo spoločnosti, ktoré zahŕňa aj:

 • Dostupnosť parkovania
 • Flexibilitu plánovania a prevádzku kancelárskych priestorov
 • Ergonómiu a jednoduché využitie priestorov
 • Skutočný otvorený priestor
 • Je v súladu so značkou zamestnávateľa
 • Spĺňa energetickú účinnosť budov

Spoločnosť DELTA monitoruje kvalitu práce pomocou moderného softwaru pre správu stavieb BIM 360 Build a pripravuje pre zákazníka informatívne správy pomocou leteckého fotografovania z kvadrokoptéry.

Činnosti DELTA

 • Generálny projektant
 • Manažment výberového konania
 • Riadenie stavby
 • Technický dozor
 • Autorský dozor
 • Digitálna platforma Datenpool