Referencie

Takeda Innovation Capability Center, Bratislava

Detaily projektu

 • High-tech kancelárie, ktoré majú potenciál zmeniť svet
 • Technologicky najvyspelejšia vlajková loď farmaceutického koncernu Takeda – prestížna inovačná základňa pre najväčšie talenty v odbore dátových a digitálnych technológií
 • Mixed Reality ako užitočný nástroj pri plánovaní a realizácii stavebného projektu

 

Investor

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

 

Základné údaje

 • Typ stavby: Interiér v rekonštruovanom objekte národnej kultúrnej pamiatky
 • Celková nájomná plocha budovy Pradiareň 1900: 14 870 m2
 • Celková podlažná plocha prenajatej plochy Takeda: 3.950 m2
 • Open office kancelárie s využitím mezanínu
 • Veľkorysý priestor s výškou stropov 4,51 metra
 • Projekčné a architektonické práce: 06/2021 – 10/2021
 • Zahájenie výstavby: 10/2021
 • Odovzdanie stavby na používanie: 3/2022
 • Interiér je funkčne rozdelený na „open office“ a mezanínový priestor, ktorý má dve samostatné časti. Administratíva zahrňuje rôzne hybridné pracovné miesta, zasadacie priestory, recepciu, združovacie a oddychové zóny, technické a hygienické zázemie a unikátny coffee point.

Činnosti DELTA

 • Architektúra z pozície lokálneho architekta
 • Vypracovanie realizačného projektu interiéru
 • Činnosti autorského dozoru v procesu výstavby
 • BIM: vytvorenie presného 3D modelu vyčleneného priestoru na základe laserového skenovania
 • Virtuálna prehliadka navrhnutého priestoru už v dobe koncepčnej fázy návrhu
 • Digitalizácia koordinačných a riadiacich procesov
 • Koordinácia subdodávateľov
 • Mixed reality: využitie modelu Fit-Out v priestore Shell and Core s pomocou okuliarov HoloLens2 – ukážka: https://www.youtube.com/watch?v=i1TiNv2erF0

 

Zaujímavosti

 • Prestavba brownfieldu na technologicky ultra moderné kancelárske zázemie pre vývoj a inováciu
 • Projekt realizovaný v súlade so záväzkom spoločnosti Takeda k enviromentálnej udržateľnosti vrátane uhlíkovej neutrality – enviromentálna certifikácia budovy BREEAM
 • Dôraz investora na využitie materiálov s nízkymi emisiami
 • Využitie 3D skenovania a Mixed Reality na stavenisku