Referencie

Vltavská filharmónia, Praha

Detaily projektu

Investor

Magistrát hl. mesta Praha

Základné údaje

 • Rozhodnutie o víťaznom návrhu: 17.05.2023
 • Dokončenie architektonickej štúdie: Jeseň 2023
 • Schvaľovací proces a výberové konanie na projektový manažment: 2022 – 2023
 • Zahájenie výstavby: 2027/2028
 • Predpokladaný termín dokončenia: 2032
 • Stavebný projekt zahrňuje 3 sály
 • Koncertná sála: 1800 divákov, menšia sála pre 500 divákov a multifunkčná sála pre 700 osôb
 • Budova ponúkne taktiež zázemie pre Symfonický orchester hl. mesta Prahy FOK, Českú filharmóniu a Hudobné oddelenie Mestskej knihovne v Prahe, učebne, reštaurácie, a komerčné priestory

Tento projekt je v ČR prirovnaný k najvýznamnejšej stavbe v oblasti kultúry za posledných 140 rokov. Víťazný návrh moderného hudobného komplexu, ktorý v budúcnosti vznikne v pražských Holešoviciach, je výnimočný tým, že sa nezameriava iba na budovu ako na centrum hudby, ale obohacuje aj verejný priestor. Projekt počíta so sprístupnením brehu rieky Vltava a priamo vyzýva návštevníkov na prechádzku po veľkorysých terasách objektu, odkiaľ ponúkne úžasný výhľad na Prahu.

Budúcu architektonickú ikonu Prahy navrhol dánsky ateliér Bjarke Ingels Group. Nová budova Vltavskej filharmónie sľubuje výnimočný akustický zážitok hneď v troch rôznych sálach, a našou zodpovednosťou je, dohliadať na plnenie tohto cieľa z pohľadu dohodnutej kvality, zmluvných termínov a v definovaných nákladoch.

Činnosti DELTA

 • Správa stavby (projektový management)
 • Dohľad nad projektovou dokumentáciou
 • Cost management
 • Risk management
 • Value engineering
 • Tendrový proces na zhotoviteľa
 • Stavebný management
 • Technický dozor investora
 • Koordinátor BOZP

Riadenie kvality výstavby pomocou digitálnej platformy

Združenie bude vykonávať činnosti od prípravnej až po prevádzkovú fázu.

Zaujímavosti

 • Lokalita: Praha Holešovice – výnimočná vďaka ľahkej dopravnej dostupnosti MHD vrátane metra, auta, vlaku, letiska, ale aj riečnej dopravy samotnej rieky Vltava
 • Vysoká technická náročnoť na akustické podmienky sál
 • Víťazný projekt z 19 prihlásených medzinárodných architektonických štúdií
 • Delta Projektconsult/DELTA Group ČR ako víťaz výberového konania na dodávateľa služieb v oblasti správy stavby a projektového riadenia v združení DELTA-JEG-FEM

Zdroj vizualizací: © BIG/IPR Praha