Referencie

Administratívna budova s výrobnou halou Brose, Prievidza

Detaily projektu

Investor:
Brose Prievidza, spol. s.r.o.

Základné údaje:

 • Realizácia stavby: 7/2017 – 9/2018 (14 mesiacov)
 • Typ stavby: dvojpodlažná administratívna budova, jednopodlažná výrobná hala – II. fáza
 • Zastavaná plocha: 19.800 m²
 • Koordinácia stavby: 18 remeselných firiem
 • Investičné náklady: 19 mil. EUR

 

Naše činnosti:

 • Projektový manažment
 • Technický dozor investora
 • Konzultačná činnosť a sprievod investora
 • Miestny stavebný dozor

 

 

Zvláštnosti:

 • Pre odstránenie vád a nedorobkov bol využitý systém PlanRadar
 • Vysoký dôraz na kvalitu, ale aj maximálne skrátenie procesu fyzickej výstavby
 • Medzinárodný tím – rakúsko-slovenský tím DELTA
 • Druhé poschodie administratívnej budovy je komfortne prepojené s halou formou galérie s dvomi závesnými mostami, ktoré zároveň slúžia ako oddychové zóny