Referencie

Denios, Strakonice

Detaily projektu

Investor:
Denios s.r.o., Strakonice

 

Základné údaje:

 • Projektová príprava: 7/2014 – 8/2015
 • Doba fyzickej výstavby: 8 mesiacov
 • Typ stavby: priemyselná hala s administratívnym zázemím
 • Počet podlaží: trojposchodová administratívna budova s výrobno-skladovacou halou
 • Rozloha: administratíva 1.500 m²
 • Rozloha: výroba, sklad 7.075 m³
 • Celkové náklady: 132 mil. Kč

 

 

Činnosti DELTA:

 • Architektúra
 • Generálny projektant
 • Manažment výberového konania na dodávateľa stavby
 • Riadenie nákladov a termínov
 • Autorský dozor