Referencie

WITTE access technology, Ostrov nad Ohří

Detaily projektu

Investor: WITTE access technology s.r.o.

 

Základné údaje:

 • Projektové prípravy: 3/2015 – 5/2016
 • Doba výstavby: 6/2015 – 5/2016
 • Typ stavby: technologicky veľmi moderná výrobno-skladovacia hala s administratívnym zázemím
 • Celková plocha: 22.000 m²
 • Celkové investičné náklady: 1,33 miliardy Kč

Naše činnosti:

 • Architektúra
 • Projektový manažment
 • Koordinácia výberového konania na dodávateľa stavby
 • Riadenie nákladov a termínov
 • Miestny stavebný dozor
 • Koordinátor bezpečnosti práce

 

Zvláštnosti:

 • Architektúra – zaoblené, moderné a ergonomické tvary automobilových dielov sa stali inšpiráciou pre architektúru objektu pri zachovaní maximálneho funkčného využitia
 • Vysoká úroveň zabezpečenia proti požiaru
 • Dôraz na ochranné prvky zabraňujúce znečistenie životného prostredia