Spoločnosť

Fakty o skupine firiem DELTA

  • Spoločnosť DELTA založila v rakúskom Welse trojica Knut a Otmar Drugowitschovci a Wilhelm Greiner
  • Celá skupina DELTA Group zamestnáva cca 400 ľudí
  • Máme 10 dcérskych spoločností v 4 krajinách (Rakúsko, Slovensko, Česká republika, Ukrajina)
  • Špecializujeme sa na projekty pozemnej výstavby v oblasti priemyselných a kancelárskych budov, nákupných a zábavných centier, bytové a rezidenčné výstavby, zdravotníctva, hotelierstva a wellness, kultúry a vzdelávania a tiež infraštruktúry
  • Portfólio našich služieb: architektúra, generálny projektant, stavebný manažment, manažment výberového konania a zadávanie zákaziek, BIM (Building Information Modeling), digitálne dátové prostredie stavebných projektov, IT služby, udržateľná architektúra a výstavba, partnerská projektová kultúra
  • Skupina DELTA sprevádza stavebné projekty v celkovej hodnote približne 4,5 miliardy EUR ročne

V spoločnosti DELTA ponúkame zákazníkom pestrú škálu služieb. Do každého stavebného projektu začleňujeme aspekty trvalej udržateľnosti. Aktívne presadzujeme princíp udržateľnej výstavby DELTA green line, ktorý sa sústreďuje na optimalizáciu celého životného cyklu budov a súvisiacich nákladov. S využitím digitálnej platformy Datenpool spoločnosť DELTA garantuje bezproblémovou komunikáciu a spoľahlivú distribúciu relevantných dokumentov na riadenie a koordináciu stavebných projektov. Jej vlastná dcérska spoločnosť netconsult ponúka klientom komplexné riešenie od programovania softwaru až po zabezpečenie IT šité na mieru špecifickým požiadavkám daného odvetvia.

V súlade s vývojom stavebníctva už niekoľko rokov štandardne využívame digitálne technológie ako napríklad software Revit pre tvorbu BIM projektov (Building Information Modeling). Sme zakladateľom a iniciátorom spoločnosti teambau, prostredníctvom ktorej ponúkame projekty založené na partnerskej spolupráci v podobe kompletného balíčka. Medzi naše kľúčové hodnoty patrí transparentnosť a partnerstvo, ktoré sa prelínajú všetkými našimi službami a produktmi, ktoré DELTA Group ponúka.

Zakladateľ spoločnosti DELTA

Zakladatelia DELTA

Majiteľ skupiny DELTA

Majitelia DELTA

Datenpool Logo

Datenpool

Staviame na digitalizácii s využitím platformy Datenpool. Zaisťujeme inteligentnú správu dát Vášho projektu.
Platforma Datenpool bola vyvinutá na riadenie stavebných projektov a jej úlohou je zaistiť spoľahlivú distribúciu dokumentov a čo najefektívnejšiu komunikáciu. Základom tejto platformy je centrálny server s prístupom na internet, ktorý všetkým účastníkom zapojeným do procesu slúži ako platforma na výmenu dokumentov a kontrolu plánov.

datenpool.at/en/

teambau

Spoločnosť teambau je dodávateľom kompletných služieb. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu a bezpečnosť nákladov Vášho projektu.

teambau.cc/

Delta Pods Architects Logo

Delta Pods Architects

Po fúzii s architektonickou kanceláriou Podsedensek sa skupina spoločností DELTA Group stala najväčším poskytovateľom architektonických služieb v Rakúsku. Aktuálne sa môže vášmu projektu venovať náš tím cca 60-ti architektov zo 4 rôznych krajín. Viac sa dozviete na stránke architektúra DELTA.

delta-pods.at/en/

Alpha Construction Ukraine

Alpha Construction Ukraine je náš dodávateľ kompletných stavieb na kľúč na Ukrajine.

acua.expert/en

cmb-industries-Logo

CMb.industries

Od roku 2021 sa podieľame spolu CMb.industries v Hub centre v časti GRAND GARAGE, ktorá je súčasťou tabakovej továrne v Linzi, na projekte Departement of Disruptive Disciplines.

CMb.industries