Spoločnosť

Príbeh spoločnosti DELTA

Čo nás inšpiruje

Partnerstvo, vízia a rozmanitosť – to sú faktory, vďaka ktorým sa DELTA stala úspešnou nadnárodnou skupinou spoločností s pobočkami v Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine. Spoločnosť DELTA za dobu svojej existencie úspešne dokončila celý rad stavebných a realitných projektov v oblasti priemyselných a administratívnych budov, nákupných a zábavných centier, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, zdravotníckych zariadení, hotelov, wellness a v neposlednom rade tiež v oblasti infraštruktúry.

Poskytujeme kompletnú škálu služieb v oblasti výstavby. Sme poprednou spoločnosťou nielen v Rakúsku, ale tiež v celej strednej a východnej Európe. Tešíme sa povesti nadnárodného experta vyznačujúceho sa kreatívnym a inovatívnym myslením a spoľahlivého partnera, ktorý do procesu vnáša nevšedné nápady.

Máme za sebou niekoľko desiatok rokov skúseností, sme priekopníkom vo svojej oblasti a naša práca je pre nás vášňou. Od samého počiatku budujeme stavby budúcnosti, pričom kladieme dôraz na udržateľnosť, zodpovednosť a pokrokový prístup. Máme bohaté odborné znalosti v oblasti architektúry, v úlohe generálneho projektanta, BIM, stavebného managementu, digitálneho dátového prostredia stavebných projektov a IT služieb. Vďaka tomu dokážeme do každého projektu vniesť nové perspektívy. Stanovujeme mimoriadne vysoké normy pre dosiahnutie úspechu nielen v súčasnosti, ale tiež v budúcnosti. A naviac vytvárame skutočnú pridanú hodnotu pre ľudí a životné prostredie.

DELTA Team_Foto Michael Kammeter
DELTA Teamwork_Foto Ivana Jovic-L

Našim cieľom je…
na základe našich skúseností a doterajších úspechov vytvárať hodnotné miesta pre život.

Našou víziou je…
vytvárať priestor pre nové podnety, budovanie pevných vzťahov a tvorbu udržateľných hodnôt.

Bild: Partnerschaftlichekeit_Foto Michael Kammeter

Naše hodnoty

Uznanie

Rešpekt, dôvera a spoľahlivosť – to sú spolu s otvorenou a úctivou komunikáciou hlavné hodnoty charakterizujúce našu kultúru. Dávame si pozor na to, čo hovoríme, aktívne naslúchame druhým, riešime konflikty, spolupracujeme na nájdení riešenia a ceníme si úprimnú spätnú väzbu.

Podnikateľské myslenie a udržateľnosť

Všetky naše aktivity realizujeme s ohľadom na dlhodobú obchodnú činnosť našej spoločnosti. Vážime si to, čo sme vytvorili. Staviame na našom doterajšom úspechu a skúsenostiach. Našim cieľom je zodpovedným spôsobom utvárať budúcnosť. Myslíme dopredu a premietame predpokladané dopady našich činností do svojej práce.

Vzájomná podpora spoločného a rozvoj jednotlivcov

Spolu sa to lepšie tiahne. Inými slovami: ako tím zvládneme spoločne viac než ako jednotlivci. Upevňujeme tímového ducha a spoluprácu nielen v rámci spoločnosti DELTA, ale tiež s našimi zákazníkmi a partnermi – to je ideálna situácia pre všetkých.

  • Vážime si minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
  • Našimi základnými piliermi sú tradície, inovácie a udržateľnosť.
  • Navodzujeme rovnováhu medzi ľuďmi, životným prostredím a nákladmi.
  • Spájame kreativitu, kvalitu a bezpečnosť.
  • Podporujeme individuálnosť, rozmanitosť a spoluprácu.
  • Spojíme, čo iní nespoja.
Podané ruky vyjadrujúce spolupráci so spoločnosťou DELTA Group