Spoločnosť

Spoločensky prospešné podnikanie

Spoločnosť DELTA funguje ako poskytovateľ kompletných služieb. V súlade s našimi kľúčovými hodnotami chceme ako spoločnosť DELTA vytvárať tiež sociálne a environmentálne hodnoty. Preto sa venujeme tiež sociálnemu podnikaniu a dávame si záležať na profesionálnej organizácii súvisiacich aktivít.

V spoločnosti DELTA sme sa zaviazali podporovať aktivity sociálneho podnikania a veľmi nás teší, že naši zamestnanci sú ochotní sa v najrôznejších charitatívnych činnostiach angažovať. Touto formou sa snažíme vrátiť spoločnosti to, že nám umožňuje efektívne fungovať.

Strategické oblasti:

Záväzok k vzdelávaniu

  • Zapájame sa do charitatívnych aktivít vzdelávacích inštitúcií
  • Organizujeme lekcie a kurzy prinášajúce sociálne a environmentálne výhody
  • Podporujeme študentov: Zaisťujeme supervíziu bakalárskych a magisterských prác
  • Ponúkame stáže

Záväzok k trvalej udržateľnosti a medzinárodnej spolupráci

  • Partnerská projektová kultúra v stavebných projektoch založená na férovej spolupráci
  • DELTA green line: Implementácia zásad udržateľnosti v stavebných projektoch
  • Posilnenie rakúsko-ukrajinských vzťahov
  • Podpora sociálnych projektov na Ukrajine
Teamwork bei DELTA

Iniciatívy podporované spoločnosťou DELTA:


Charitatívny maratón vo Viedni na podporu výskumu rakoviny (credit Med Uni)


Kampaň na podporu darovania krvi vo Walse


Preteky Happy Run v Třebíči


Varenie pre ľudí bez domova vo Viedni