News

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.

Martin Mišún je s firmou DELTA dlhodobo spätý: „Do firmy DELTA som nastúpil ako brigádnik ešte počas vysokoškolského štúdia. V tom čase sme v spoločnosti DELTA podnikali prvé kroky smerom k BIM. Som rád, že po toľkých rokoch vďaka silnému tímu zloženému zo všetkých pobočiek vidíme pokrok a BIM je už pre väčšinu z nás každodennou rutinou. Verím, že sa nám spoločne podarí pokračovať na ceste budovania silnej a dôveryhodnej značky DELTA na Slovensku a vo všetkých krajinách, kde DELTA pôsobí.“

Marián Kupka víta svojho nového kolegu z vedenia: „Martinovo nasadenie, entuziazmus, odborné znalosti a chuť neustále sa rozvíjať sú pre náš pokrok na Slovensku veľmi dôležité. Teším sa na túto spoluprácu a na ďalší rozvoj našich spoločných vízií a plánov pre našu skupinu.“

Erik Štefanovič si Martina veľmi váži: „Som veľmi rád, že sa nám pred rokmi podarilo získať Martina. Okrem jeho profesionálnych schopností sa čoskoro prejavili aj jeho schopnosti viesť tím. Dnes je nielen dôležitým členom manažérskeho tímu DPSK, ale svoju prítomnosť výrazne pociťuje aj v DPCZ prostredníctvom spolupráce medzi jednotlivými pobočkami. Oceňujem Martinove nadštandardné znalosti, partnerský spôsob riešenia vecí, ako aj jeho chuť do inovácií a schopnosť presvedčiť.“

Wolfgang Gomernik o Martinovom povýšení: „Martinov rozvoj a rast je perfektne načasovaný. DELTA Group Slovakia rastie a expanduje, a to ako v rámci Slovenska, tak aj mimo neho. Martin preukázal svoje schopnosti budúceho lídra mnohými úspechmi. Martinove zručnosti v oblasti BIM a jeho dobrá povesť sú ďalším obrovským prínosom. DELTA Group ďakuje Adamovi za jeho veľké nasadenie vo funkcii prokuristu v minulosti a srdečne víta Martina na jeho novej pozícii!“

najnovšie príspevky

Team DELTA Ukraine, Dezember 2023.

12. februára 2024

DELTA Ukrajina: Prehľad o záväzkoch skupiny DELTA a výhľad na rok 2024

DELTA pôsobí na Ukrajine od roku 2006. Počas týchto rokov si spoločnosť v krajine vybudovala  silné zastúpenie, čím výrazne prispela do rôznych odvetí a prispôsobila sa vyvíjajúcemu sa trhu a sociálno-ekonomickým podmienkam....

Mehr
Parnigoni Evelyn, Geschäftsführerin Delta Baumanagement GmbH (Copyright Erich Sinzinger)

12. januára 2024

Rozšírenie manažmentového teamu v skupine DELTA o Evelyn Parnigoni

Evelyn Parnigoni bola 1. januára 2024 povýšená na manažment spoločnosti Delta Baumanagement...

Mehr

27. októbra 2023

Sála Vltavskej filharmónie

...

Mehr