News

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.

Martin Mišún je s firmou DELTA dlhodobo spätý: „Do firmy DELTA som nastúpil ako brigádnik ešte počas vysokoškolského štúdia. V tom čase sme v spoločnosti DELTA podnikali prvé kroky smerom k BIM. Som rád, že po toľkých rokoch vďaka silnému tímu zloženému zo všetkých pobočiek vidíme pokrok a BIM je už pre väčšinu z nás každodennou rutinou. Verím, že sa nám spoločne podarí pokračovať na ceste budovania silnej a dôveryhodnej značky DELTA na Slovensku a vo všetkých krajinách, kde DELTA pôsobí.“

Marián Kupka víta svojho nového kolegu z vedenia: „Martinovo nasadenie, entuziazmus, odborné znalosti a chuť neustále sa rozvíjať sú pre náš pokrok na Slovensku veľmi dôležité. Teším sa na túto spoluprácu a na ďalší rozvoj našich spoločných vízií a plánov pre našu skupinu.“

Erik Štefanovič si Martina veľmi váži: „Som veľmi rád, že sa nám pred rokmi podarilo získať Martina. Okrem jeho profesionálnych schopností sa čoskoro prejavili aj jeho schopnosti viesť tím. Dnes je nielen dôležitým členom manažérskeho tímu DPSK, ale svoju prítomnosť výrazne pociťuje aj v DPCZ prostredníctvom spolupráce medzi jednotlivými pobočkami. Oceňujem Martinove nadštandardné znalosti, partnerský spôsob riešenia vecí, ako aj jeho chuť do inovácií a schopnosť presvedčiť.“

Wolfgang Gomernik o Martinovom povýšení: „Martinov rozvoj a rast je perfektne načasovaný. DELTA Group Slovakia rastie a expanduje, a to ako v rámci Slovenska, tak aj mimo neho. Martin preukázal svoje schopnosti budúceho lídra mnohými úspechmi. Martinove zručnosti v oblasti BIM a jeho dobrá povesť sú ďalším obrovským prínosom. DELTA Group ďakuje Adamovi za jeho veľké nasadenie vo funkcii prokuristu v minulosti a srdečne víta Martina na jeho novej pozícii!“

najnovšie príspevky

09. marca 2023

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.  ...

Mehr

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domov Hagibor vyrástol v oblasti žiadaných rezidenčných štvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradskej triedy v blízkosti stanice metra Želivského a električky. V priamom susedstve sa nachádza rozsiahly športový areál. Všetka občianska vybavenosť je v blízkom okolí, ďalšia ponuka služieb, obchodov, kaviarní a reštaurácií je plánovanou priamou súčasťou projektu. Developer, spoločnosť Crestyl, podporil tiež mobilitu budúcich obyvateľov štvrti Hagibor – vítanou samozrejmosťou je napojenie na mestské cyklotrasy....

Mehr