News

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?

Erik Štefanovič, konateľ DELTA Group ČR, hneď na úvod podcastu upozorňuje, že doba projektovej prípravy a realizácie stavby je z časového hľadiska životnosti budovy a tiež jej energetickej náročnosti takmer zanedbateľná. O to dôležitejšia je však pre dlhodobú prevádzku a správu objektu. Je potrebné si uvedomiť, že v dobe životného cyklu opakovane dochádza k prestavbám, rekonštrukciám alebo napr. energetickým optimalizáciám objektu, a práve i tu – mimo štandardnú prevádzku budovy – je BIM model veľmi prínosný a výraznou pridanou hodnotou pre majiteľa objektu.

„BIM je metóda informačného modelovania, spôsob projektovej prípravy objektu. Nie je to softvér, ako sa mnohí domnievajú “ vyvracia mylné označenie BIMu Pavel Lacina, country manager spoločnosti Dalux. „Výstavba je ako ekosystém, do ktorého vstupuje mnoho podnetov, unikátnych faktorov a BIM modelovanie budov je vhodný spôsob, ako vytvoriť komplexnú databázu informácií.“

Mnoho investorov zápasí so stratou informácií
„V dobe, keď dvaja ľudia robia súbežne to isté, dochádza k mrhaniu prostriedkov a často i k chybám. Vďaka BIM modelu sa informácie nestrácajú. Aj noví členovia tímu v rôznych fázach stavebného projektu ľahko nastúpia do fungujúceho procesu projekcie, výstavby alebo prevádzky a ľahko všetky tímy informácie a dáta využívajú vo vzájomnej synergii i niekoľko desiatok rokov“, argumentuje Erik Štefanovič na adresu projekcie budov v BIM.

Aké dáta sme schopní z BIM modelu uchopiť a efektívne pre správu budovy využívať? Ktoré informácie sú pre investora nutné pre správu jeho nehnuteľnosti? Aké informácie je treba implementovať do BIM modelu podľa špecifických požiadaviek Facility Managementu? To sú otázky, na ktoré hľadáme odpoveď v tomto podcastu, ktorého hlavnou témou je BIM a Facility Management.

BIM nielen pre nové objekty: digitalizácia existujúcich budov

Veľmi obľúbenou a dopytovanou službou je teraz digitalizácia už existujúcich objektov. Screening súčasného stavu budovy a vytvorenie kvalitnej databázy informácií napr. pre nových majiteľov budov, na základe ktorých je možné kompetentné rozhodovanie o prestavbe, revitalizácii a veľmi často tiež hľadanie ciest pre energeticko-ekonomickú optimalizáciu. Aj v tomto smere a fáze životného cyklu budovy je budova projektovaná v BIM, ktorý má kvalitnú databázu informácií, vo veľkej výhode. Vďaka digitalizácii budovy alebo digitálnemu dvojčati budovy môže investor rýchlejšie a lepšie zareagovať na existujúcu situáciu a riešiť flexibilnejšie energetické hospodárenie budovy.

Digitalizácia existujúcich budov je tiež veľmi prospešná v prípade rekultivácie brownfieldov. Tzv. Mixed Reality alebo zmiešaná realita se nám veľmi osvedčila pri rekonštrukcii historickej budovy Pradiareň 1900 v Bratislave pre farmaceutický koncern Takeda.

Najväčší prínos BIM do projektov?

Dobre uchopený BIM projekt odovzdáva komplexné informácie technikom v oblasti facility managementu.  Ako doslova Erik Štefanovič v závere podcastu hovorí: „Umožníme bez straty energie využiť komplexné dáta a informácie z oblasti stavebnictva odborníkom pre správu a prevádzku. Je to veľmi prínosné a užitočné zúročenie energie, ktorú projektanti do prípravy budovy vložili.“

 

Pre tých z vás, ktorých téma Building Information Modeling zaujíma, doporučujeme si vypočuť aj predošlé diely podcastu BIM AKO FENOMÉN priamo na Spotify, prípadne na našom YouTube kanáli.

Venovali sme sa týmto témam:

1.diel: BIM a projekcia

2.diel: BIM a digitalizácia stavebného riadenia, BIM a legislatíva

3.diel: BIM a realizácia výstavby

najnovšie príspevky

09. marca 2023

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.  ...

Mehr

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domov Hagibor vyrástol v oblasti žiadaných rezidenčných štvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradskej triedy v blízkosti stanice metra Želivského a električky. V priamom susedstve sa nachádza rozsiahly športový areál. Všetka občianska vybavenosť je v blízkom okolí, ďalšia ponuka služieb, obchodov, kaviarní a reštaurácií je plánovanou priamou súčasťou projektu. Developer, spoločnosť Crestyl, podporil tiež mobilitu budúcich obyvateľov štvrti Hagibor – vítanou samozrejmosťou je napojenie na mestské cyklotrasy....

Mehr