News

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?

Erik Štefanovič, konateľ DELTA Group ČR, hneď na úvod podcastu upozorňuje, že doba projektovej prípravy a realizácie stavby je z časového hľadiska životnosti budovy a tiež jej energetickej náročnosti takmer zanedbateľná. O to dôležitejšia je však pre dlhodobú prevádzku a správu objektu. Je potrebné si uvedomiť, že v dobe životného cyklu opakovane dochádza k prestavbám, rekonštrukciám alebo napr. energetickým optimalizáciám objektu, a práve i tu – mimo štandardnú prevádzku budovy – je BIM model veľmi prínosný a výraznou pridanou hodnotou pre majiteľa objektu.

„BIM je metóda informačného modelovania, spôsob projektovej prípravy objektu. Nie je to softvér, ako sa mnohí domnievajú “ vyvracia mylné označenie BIMu Pavel Lacina, country manager spoločnosti Dalux. „Výstavba je ako ekosystém, do ktorého vstupuje mnoho podnetov, unikátnych faktorov a BIM modelovanie budov je vhodný spôsob, ako vytvoriť komplexnú databázu informácií.“

Mnoho investorov zápasí so stratou informácií
„V dobe, keď dvaja ľudia robia súbežne to isté, dochádza k mrhaniu prostriedkov a často i k chybám. Vďaka BIM modelu sa informácie nestrácajú. Aj noví členovia tímu v rôznych fázach stavebného projektu ľahko nastúpia do fungujúceho procesu projekcie, výstavby alebo prevádzky a ľahko všetky tímy informácie a dáta využívajú vo vzájomnej synergii i niekoľko desiatok rokov“, argumentuje Erik Štefanovič na adresu projekcie budov v BIM.

Aké dáta sme schopní z BIM modelu uchopiť a efektívne pre správu budovy využívať? Ktoré informácie sú pre investora nutné pre správu jeho nehnuteľnosti? Aké informácie je treba implementovať do BIM modelu podľa špecifických požiadaviek Facility Managementu? To sú otázky, na ktoré hľadáme odpoveď v tomto podcastu, ktorého hlavnou témou je BIM a Facility Management.

BIM nielen pre nové objekty: digitalizácia existujúcich budov

Veľmi obľúbenou a dopytovanou službou je teraz digitalizácia už existujúcich objektov. Screening súčasného stavu budovy a vytvorenie kvalitnej databázy informácií napr. pre nových majiteľov budov, na základe ktorých je možné kompetentné rozhodovanie o prestavbe, revitalizácii a veľmi často tiež hľadanie ciest pre energeticko-ekonomickú optimalizáciu. Aj v tomto smere a fáze životného cyklu budovy je budova projektovaná v BIM, ktorý má kvalitnú databázu informácií, vo veľkej výhode. Vďaka digitalizácii budovy alebo digitálnemu dvojčati budovy môže investor rýchlejšie a lepšie zareagovať na existujúcu situáciu a riešiť flexibilnejšie energetické hospodárenie budovy.

Digitalizácia existujúcich budov je tiež veľmi prospešná v prípade rekultivácie brownfieldov. Tzv. Mixed Reality alebo zmiešaná realita se nám veľmi osvedčila pri rekonštrukcii historickej budovy Pradiareň 1900 v Bratislave pre farmaceutický koncern Takeda.

Najväčší prínos BIM do projektov?

Dobre uchopený BIM projekt odovzdáva komplexné informácie technikom v oblasti facility managementu.  Ako doslova Erik Štefanovič v závere podcastu hovorí: „Umožníme bez straty energie využiť komplexné dáta a informácie z oblasti stavebnictva odborníkom pre správu a prevádzku. Je to veľmi prínosné a užitočné zúročenie energie, ktorú projektanti do prípravy budovy vložili.“

 

Pre tých z vás, ktorých téma Building Information Modeling zaujíma, doporučujeme si vypočuť aj predošlé diely podcastu BIM AKO FENOMÉN priamo na Spotify, prípadne na našom YouTube kanáli.

Venovali sme sa týmto témam:

1.diel: BIM a projekcia

2.diel: BIM a digitalizácia stavebného riadenia, BIM a legislatíva

3.diel: BIM a realizácia výstavby

najnovšie príspevky

Unbroken_Lviv_Ukraine

14. mája 2024

Otvorenie Protetického a ortopedického centra Unbroken

ňa 10. mája sa vo Ľvove (Ukrajina) uskutočnilo slávnostné otvorenie Protetického a ortotického centra Unbroken. Táto udalosť znamená významný úspech v oblasti rehabilitácie a podpory ľudí, ktorí potrebujú protetické riešenia. Pre skupinu DELTA je mimoriadnou cťou, že sa môže podieľať na vývoji tohto inovatívneho projektu. Budova ortopedického technologického centra, ktorá zaberá plochu približne 1 000 m2, je neoddeliteľnou súčasťou celého rehabilitačného ekosystému UNBROKEN. Umožní výrobu protéz horných a dolných končatín a prípravu nových odborníkov s cieľom zvýšiť počet profesionálov v tejto oblasti....

Mehr
DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (4)

14. mája 2024

Infraštrukturálne projekty spoločnosti DELTA Ukrajina

Spoločnosť DELTA Ukrajina od roku 2016 aktívne pracuje na infraštrukturálrnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, vodovodov a kanalizácií. Sektor zdravotníctva je jednou z projektových priorít na Ukrajine. ...

Mehr

19. marca 2024

Christina Lang preberá pozíciu tlačovej hovorkyne skupiny DELTA

Christina Lang, ktorá sa narodila v Hornom Rakúsku, je od roku 2022 zodpovedná za strategickú komunikáciu spoločnosti DELTA a – ako rozšírenie svojej predchádzajúcej úlohy – teraz spoločnosť zastupuje aj ako tlačová hovorkyňa....

Mehr