News

SPOJILI SVOJE SILY: Fúzia architektonických kancelárií Podsedensek a DELTA ZT GmbH Vienna

Wolfgang Kradischnig, Peter Podsedensek, Rudolf Stürlinger,
Delta Pods

Rakúskou architektonickou scénou sa preháňa svieži vánok. Dve miestne architektonické kancelárie – Architekt Podsedensek ZT GmbH a Delta Ziviltechniker GmbH Vienna, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny spoločností DELTA – sa spojili v jednu spoločnosť: Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH.

Profesionálni projektanti a stavitelia už niekoľko rokov sledujú postupujúcu zmenu. Izolované riešenia sa pomaly, ale isto, stávajú minulosťou a na ich miesto nastupuje holistický prístup založený na službách. Architektúra, projektový manažment a IT z jedného zdroja – to je stále častejšie predmetom požiadaviek klientov. A práve tento vývoj je niekedy impulzom k nadviazaniu partnerskej spolupráce v rámci odboru. Podrobné diskusie o spoločnej budúcnosti v podobe spoločnosti Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH začali prebiehať už v roku 2018.

Hravo zvládneme projekty všetkých veľkostí

V priebehu projektu realizovaného pre univerzitu a výskumné centrum v Tullne (Dolné Rakúsko) sa pri plánovaní prvýkrát stretli zástupcovia divízie projektového manažmentu skupiny DELTA a spoločnosti Architekt Podsedensek. Krátko na to vo Wiener Neustadt (Dolné Rakúsko) vyrástlo centrum pre liečbu rakoviny MedAustron, na ktorého výstavbe sa obe spoločnosti podieľali. Po úspešnej spolupráci na niekoľkých ďalších projektoch vznikla myšlienka fúzie, ktorá bola základom vzniku spoločnosti Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH. „Keď dvaja silní partneri spoja svoje sily, ich sila sa znásobí. Naše spoločné nadšenie do architektúry a výstavby je na trhu rovnako známe ako náš záväzok byť vždy tými najlepšími,“ popisuje Peter Podsedensek, spoluzakladateľ spoločnosti Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH. Obe zakladajúce spoločnosti sa môžu pochváliť viac ako 40 rokmi skúseností v odbore. „Vďaka nášmu rozsiahlemu a hlbokému know-how si hravo poradíme so všetkými fázami cyklu výstavby – od prvotnej myšlienky až po odovzdanie hotového diela. Okrem toho všetko poskytneme z jedného zdroja,“ dodáva Rudolf Stürzlinger, konateľ novej spoločnosti. Vo výsledku si nová spoločnosť perfektne poradí s projektmi všetkých veľkostí – od rozvoja urbanistickej výstavby cez obytné a kancelárske budovy, hotely a špeciálne budovy až po vysoko komplexné farmaceutické a zdravotnícke zariadenia. Spoločnými silami a s holistickým prístupom. Spoločnosť Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH disponuje vlastným tímom viac ako 60 expertov. V spojení so spoločnosťami zo skupiny DELTA zaoberajúcimi sa IT a projektovým manažmentom je tak výborne pripravená aj na extrémne náročné a rozsiahle projekty. „Našim klientom teraz predkladáme jedinečné návrhy a riešenia, ktoré nemajú v danej podobe a kombinácii v celom Rakúsku obdoby,“ dodáva Podsedensek.

Zamestnanci ako kľúčový potenciál

Medzi základné kamene realizovanej fúzie patrí nielen vzájomné doplňovanie oboch subjektov po technickej stránke, ale tiež totožný názor na význam firemnej kultúry, ktorej pevným pilierom sú práve zamestnanci. „Charakteristickým rysom našej každodennej spolupráce je vzájomný rešpekt, dôvera a uznanie. Zamestnanci vždy boli a budú naším kľúčovým potenciálom. Spojenie spoločností zamestnancom prináša nové príležitosti k profesijnému rozvoju a kreatívnej spolupráci,“ vysvetľuje Wolfgang Kradischnig, ktorý ako dlhoročný kolega Petra Podsedenseka v odbore, zohral pri fúzii kľúčovú úlohu. Na konci augusta 2020 sa nová spoločnosť presťahovala do nových priestorov o rozlohe vyše 1.700 m2 nachádzajúcich sa v treťom viedenskom okrese. Peter Podsedensek si je dobre vedomý toho, že aby spoločnosť mohla svojim klientom aj naďalej ponúkať služby tej najvyššej kvality, je potrebné nebrániť sa zmenám. Je presvedčený, že cieľom tejto významnej fúzie je naplnenie požiadaviek klientov na komplexné služby. „Toto je prvý krok na našej ceste k úspešnej budúcnosti.“

Erik Štefanovič konateľ DELTA Slovensko, ktorá je aktívnou súčasťou holdingu firiem DELTA, fúziu okomentoval slovami: „Celok je vždy viac než len súčet dielčích častí. V tomto prípade cítim, že 1 plus 1 sú 3, aj keď je to úplne proti matematickým zákonom. A práve to je krédom novo vzniknutej spoločnosti Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH, z ktorého budú profitovať nielen naši zamestnanci, ale aj klienti. Touto fúziou naša spoločnosť narástla na 250 zamestnancov. 250 expertov, ktorí zdieľaním svojich viac ako štyridsaťročných skúseností rozšírili portfólio znalostí a know-how veľmi významne, najmä v oblasti architektúry, projekcie a výstavby farmaceutických a zdravotníckych zariadení.

O spoločnosti Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH

Spoločnosť Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH vznikla v roku 2020 fúziou dvoch spoločností: Delta Ziviltechniker GmbH Vienna a Architekt Podsedensek ZT GmbH. Novo vzniknutá spoločnosť pôsobí ako poskytovateľ integrovaných služieb a ponúka zákazníkom architektonické služby, projektový manažment a služby v oblasti IT tzv. „z jedného zdroja“. Vďaka tomu je možné celý cyklus výstavby – od prvotnej myšlienky až po odovzdanie dokončeného diela – zvládnuť ešte lepšie. Spoločnosť DELTA a architektonická kancelária Podsedensek majú každá viac ako 40 rokov skúseností v odbore. Zásluhou spoločného know-how novo založená spoločnosť perfektne zvládne projekty všetkých veľkostí – od jednoduchej prestavby až po kompletnú výstavbu vysoko komplexných farmaceutických a zdravotníckych zariadení. To všetko holistickým spôsobom. Medzi úspešné projekty sa radí napríklad univerzita a výskumné centrum v Tullne, biofarmaceutický výrobný závod LSCC Boehringer v Ingelheime, budova Sky Tower vo Viedni, areál spoločnosti Erber, klinika Elisabethinen v Linzi, kancelárska budova spoločnosti Ekom v Piešťanoch, rezidenčný komplex Schichtgründe a multifunkčný projekt VIO PLAZA.

Ďalšie informácie o spoločnosti Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH: www.delta-pods.at    

najnovšie príspevky

12. októbra 2020

SPOJILI SVOJE SILY: Fúzia architektonických kancelárií Podsedensek a DELTA ZT GmbH Vienna

Rakúskou architektonickou scénou sa preháňa svieži vánok. Dve miestne architektonické kancelárie – Architekt Podsedensek ZT GmbH a Delta Ziviltechniker GmbH Vienna, ktorá je súčasťou nadnárodnej skupiny spoločností DELTA – sa spojili v jednu spoločnosť: Delta Podsedensek Architekten ZT GmbH....

Mehr

02. októbra 2020

Virtuálne stretnutie odborníkov na konferencii BIM a digitalizácia v stavebníctve 2020 v Bratislave

Šiesty ročník konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve presunuli organizátori z kongresovej sály do online priestoru. Vďaka novému online formátu bola inovatívnejšia, prístupnejšia a v mnohých ohľadoch lepšia. Konferencia tak bola skutočne opäť medzinárodná. Navzdory situácii s COVID-19 sa 24. septembra 2020 virtuálne stretli odborníci z oblasti stavebníctva a architektúry z viacerých krajín a predniesli svoje inšpiratívne prednášky. Šiesty ročník odbornej BIM konferencie zorganizovalo Vydavateľstvo EUROSTAV pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR....

Mehr

11. septembra 2020

Vieme projektovať moderné mestské bývanie: odovzdanie 250 bytov navzdory pandémii

Rezidenčný komplex Schichtgründe sa nachádza v 21. okrsku mesta Viedeň a bol zvolený za oblasť budúceho rozvoja mesta Viedeň. „Všetky bytové domy spĺňajú požiadavky mesta Viedeň, a síce realizáciu extenzívnych zelených striech na novo vzniknutých domoch....

Mehr