News

Architektúra pre zdravotníctvo: Ponaučenie z pandémie

LSSC – Budova pro výrobu farmaceutických účinných látok založených na bunkových kultúrach – generálny projektant Podsedensek Architekten

Nie je to tak dávno, čo sa debaty ohľadom sektoru zdravotníctva točili predovšetkým okolo nákladov. Súčasná pandémia však veľa nemocníc v západných krajinách dohnala až na úplnú hranicu možností a ukázala, že dôležitejší než financie je bezchybne fungujúci zdravotnícky systém.

V oblasti architektúry a staviteľstva bolo zdravotníctvo vždy považované za elitnú disciplínu vhodnú len pre hŕstku vyvolených. Erik Štefanovič a Peter Podsedensek, konateľ spoločnosti Delta Podsedensek Architects ZT GmbH, sa s nami v krátkom rozhovore podelili o to, aké ponaučenia týkajúce sa architektúry a výstavby zdravotníckych zariadení a nemocníc si môžeme zo súčasnej pandemickej krízy odniesť. A tiež nám osvetlili úlohu digitalizácie v tomto sektore.

S ohľadom na veľmi špecifické a rozmanité požiadavky bola architektúra a výstavba zdravotníckych zariadení po celom svete vždy považovaná za elitnú disciplínu. Nemocnice sú vysoko komplexné budovy, ktoré musia pod jednou strechou zaistiť bezchybné fungovanie celého radu rôznych systémov. Základné spojovacie trasy, napríklad medzi akútnym príjmom a operačnými sálami, musia byť čo najkratšie a ak je to možné, tak bez prekážok. Požiadavka čo najkratších vzdialeností platí aj pre kilometre kabeláže vedené komplexom. Zásadnú úlohu pri projektovaní hrá tiež takmer sterilná čistota jednotlivých oblastí budovy – napríklad je potrebné striktne oddeliť voľne prístupné izby od infekčných.

Skupina firiem DELTA, najmä dcérska spoločnosť DELTA Baumanagement spolu s Delta Podsedensek sú medzinárodne uznávanými hráčmi v oblasti projektovania a výstavby zdravotníckych zariadení. Pozrime sa napríklad na niekoľko referenčných projektov v Rakúsku – univerzita a výskumné centrum v Tullne, biofarmaceutický výrobný závod LSCC Boehringer v Ingelheime, kliniky Alžbetiniek v Linzi a vo Viedni a klinika Diakonissen v Linzi. Konateľ spoločnosti Erik Štefanovič sa s nami podelil o poznatky v oblasti výstavby nemocníc budúcnosti, ktoré získal od prepuknutia pandémie ochorenia COVID‑19.

Cielené znižovanie rýchlosti šírenia nákazy

Podľa Štefanoviča sa obzvlášť vstupné priestory môžu veľmi rýchlo stať semeniskom baktérií a vírusov. „V budúcnosti sa bude omnoho viac dbať na to, aby boli ľudia od seba oddelení, a aby bol ich zdravotný stav zbežne skontrolovaný ešte predtým, než vstúpia do vnútorných priestorov. Zásadnú úlohu budú hrať rýchle a nekomplikované riešenia ako turnikety a zóny, ktoré umožnia prechod iba testovaným zdravým jedincom. Miesta, kde bude k rozdeľovaniu pacientov dochádzať, budú musieť byť dimenzované na väčšie kapacity ako tomu bolo doteraz.’’ Peter Podsedensek dodáva: „Stále častejšie sa uvažuje o tom, že sa na určitých miestach v nemocniciach zriadi navigačný systémy a rozchodníky – napríklad v čakárňach a klinikách pre ambulantných pacientov. Tie potom budú môcť byť použité v prípade pandémie k tomu, aby pacienti neprichádzali do nebezpečného kontaktu.“

Najväčšou výzvou podľa jeho názoru je naprojektovať priestory tak, aby bolo možné ich rozumne využiť aj v dobách mimo pandémiu. Pacienti, personál a dodávatelia by od seba mali byť čo najviac oddelení, ale súčasne by mali byť čo najmenej obmedzení vo svojej práci. Do debaty ohľadom miest so zvýšeným rizikom nákazy vstupujú tiež mikroorganizmy špecifické pre zdravotnícke zariadenia, ktoré v niektorých prípadoch môžu pacientov aj zabiť.

Táto téma bola aktuálna už v minulosti, ale nikdy nie s takou naliehavosťou ako po vypuknutí pandémie COVID-19. Vzhľadom k vysokým hygienickým nárokom zdravotníckych zariadení je potrebné mať pri ich plánovaní bohaté skúsenosti v oblasti hygieny priestorov, ktoré zaisťujú rôznu úroveň sterility. Na základe týchto skúseností a konkrétnych nárokov je potom možné zvoliť tie správne materiály a formy. Tu môže Erik Štefanovič vďaka doterajším skúsenostiam skupiny DELTA čerpať zo svojich dlhoročných skúseností: „Menší počet veľkých plôch sa čistí omnoho lepšie ako väčší počet malých plôch. Súčasne platí, že by malo byť použitých čo najmenej spojov. Automatické otváranie dverí alebo otváranie prostredníctvom tlačidla sú výrazne hygienickejšie ako kľučky. Veľmi citlivým miestom pre šírenie vírusov a baktérií sú tiež spoje medzi vodorovnou plochou podláh a zvislými konštrukciami.“

Nemocnica svätého Jozefa vo Viedni – projektový management DELTA - sestrička kráčajúca chodbou pri recepcii

 

Flexibilita na prvom mieste

Odborníci sa však zhodujú na tom, že výstavba nemocníc v súlade s najprísnejšími normami pre izolovanie pacientov nie je z ekonomického hľadiska udržateľná. „Bolo vydaných niekoľko publikácií na túto tému. Zaoberali sa napríklad tým, že každá dvojlôžková izba by mala mať dve samostatné sociálne zariadenia. Akokoľvek by to však mohlo byť žiadúce s ohľadom na prevenciu prenosu nákazy, z finančného hľadiska je to ťažko udržateľné riešenie,“ je presvedčený Štefanovič. Podľa jeho názoru je vhodnejšie vydať sa v smere trendu jednolôžkových izieb s vlastným sociálnym zariadením. Okrem toho, že v takomto prípade je možné infekčných pacientov rýchlo a efektívne izolovať, nie je potrebné izby striktne rozlišovať na pánske a dámske, čo zvyšuje flexibilitu pri ich obsadzovaní.

Do budúcna sa dá tiež predpokladať nárast investícií do modulárnych riešení. Štefanovič je presvedčený, že doterajšia kríza priniesla sektoru projektovania a staviteľstva veľa cenných poznatkov: „V minulosti sa stávalo iba zriedka, že by sa investovalo do výstavby budovy bez toho, aby po ich kapacitách bol vopred jasný dopyt. Momentálne takéto stavby vznikajú v rámci preventívnych opatrení a sú realizované v priebehu niekoľkých dní.

Zásluhu na tom má aj cielené odstránenie byrokratických prekážok vedúcich k rýchlejšiemu dokončovaniu projektov.“ Podľa obidvoch odborníkov si nemocnice uvedomili, že sa musia rýchlo prispôsobovať meniacim sa potrebám. To sa týka nielen požiadaviek užívateľov, ale tiež samotných budov farmaceutických a zdravotníckych zariadení, ktorých nároky sa za uplynulých niekoľko rokov výrazne zmenili. Pokroky v oblasti medicíny, a predovšetkým v technológiách, znamenajú skracovanie životného cyklu budov, čo je ďalším faktorom urýchľujúcim trend revitalizácie budov.

Nemocnice sester Alžbetiniek vo Viedni – generální projektant DELTA - stojaca sekretárka pri recepcii v nemocnici

Inteligentná nemocnica = digitalizácia

Rovnako ako v rade ďalších odborov, aj v zdravotníctve pandémia ochorenia COVID-19 odkryla potrebu digitalizácie. „Jasne vyvstala potreba úzkej spolupráce medzi nemocnicami a dostupnosťou spoločnej IT infraštruktúry a cloudových systémov. Aby zdravotná starostlivosť mohla byť rýchla a kvalitná, je potrebné zaistiť hladkú komunikáciu medzi obvodnými lekármi a nemocnicami,“ je presvedčený Štefanovič.

Že to v praxi doposiaľ nie je pravidlom, dokazujú palcové titulky týkajúce sa nehody, ku ktorej došlo v Nemecku. V auguste museli cestovatelia čakať na výsledky svojich testov na COVID-19 niekoľko týždňov. Niektoré nakazené osoby sa naviac nepodarilo spätne dohľadať, pretože evidencia pacientov v testovacích centrách prebiehala formou ručného vyplňovania tlačených formulárov, ktoré boli v niektorých prípadoch nečitateľné.

Bez ohľadu na pandémiu je však potrebné zaviesť účinnejšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti IT a prevenciu kyber zločinu. To sa týka napríklad ochrany dát pri vydávaní elektronických receptov. „Stále nám chýba jednotná stratégia digitalizácie. V súčasnej dobe sa väčšinou stretávame iba s malými izolovanými riešeniami, ktoré sú implementované v rámci jednotlivých nemocníc. Teraz je na nás, aby sme uplatnili novo nadobudnuté poznatky a vedomosti a v rámci budúcich projektov implementovali komplexné jednotné riešenia.“

Okrem toho, že pandémia zvýšila náročnosť projektov v sektore zdravotníctva, poukázala tiež na celý rad požiadaviek. V dôsledku toho je náročnejšie bez väčších problémov realizovať projekty s rôznymi väzbami a vedené rôznymi ľuďmi. „Preto sa do centra pozornosti viac než kedykoľvek predtým dostáva holistický prístup – architektúra, projektový manažment a IT z jedného zdroja. To vysiela jasný impulz k nadväzovaniu partnerstiev v oblasti architektúry a výstavby,“ uzatvára Peter Podsedensek odkazom na fúziu spoločností Delta ZT Vienna a Architect Podsedensek ZT, ku ktorej došlo na jeseň minulého roka.

Detaily o projektoch, ktoré spracovávame napríklad pre kliniku Diakonissen v Linzi, si môžete pozrieť v nasledujúcom videu:

Medzi naše hlavné činnosti na tomto projekte patrí predovšetkým úloha generálneho projektanta, management výberového konania a software pre digitálne riadenie stavebných projektov, tzv. Datenpool.

 

najnovšie príspevky

Team DELTA Ukraine, Dezember 2023.

12. februára 2024

DELTA Ukrajina: Prehľad o záväzkoch skupiny DELTA a výhľad na rok 2024

DELTA pôsobí na Ukrajine od roku 2006. Počas týchto rokov si spoločnosť v krajine vybudovala  silné zastúpenie, čím výrazne prispela do rôznych odvetí a prispôsobila sa vyvíjajúcemu sa trhu a sociálno-ekonomickým podmienkam....

Mehr
Parnigoni Evelyn, Geschäftsführerin Delta Baumanagement GmbH (Copyright Erich Sinzinger)

12. januára 2024

Rozšírenie manažmentového teamu v skupine DELTA o Evelyn Parnigoni

Evelyn Parnigoni bola 1. januára 2024 povýšená na manažment spoločnosti Delta Baumanagement...

Mehr

27. októbra 2023

Sála Vltavskej filharmónie

...

Mehr