News

DELTA vyhodnotila prieskum na tému udržateľnosti a inteligentných budov

pohľad na slnkom zaliatu drevostavbu IFA Tulln - kancelárka a laboratórna budova, ktorá získala ocenenie v roku 2018

V máji minulého roka sa celá skupina firiem DELTA Group rozhodla opýtať svojich najdôležitejších klientov, akú úlohu pre nich pri príprave stavebných projektov hrá faktor udržateľnej výstavby, zapracovanie koncepcie green line do svojich objektov a aké je ich štádium pripravenosti plánovať svoje budúce budovy ako inteligentné budovy, ktoré sú už od prvej myšlienky projektované s ohľadom na celý životný cyklus budovy a komplexne zohľadňujú stratégiu udržateľnosti.

Celkovo sa nám podarilo získať odpovede od našich dvadsiatich najvýznamnejších klientov naprieč Rakúskom, Českou republikou, Slovenskom a Ukrajinou na tri základné otázky. Výsledky potvrdili našu domnienku, že ekologické stavby budú na vzostupe.

graf prieskumu, ktorý poukazuje na záujem o ekologické a udržateľné stavby

Medzi prvých päť najdôležitejších faktorov, ktoré vníma investor alebo developer pri príprave projektu za dôležité, sa zaradil aspekt partnerskej projektovej kultúry, stratégie udržateľnosti, užívateľský komfort, životný cyklus projektu a workshopy v zmysle „Builders Academy/Akadémia pre vlastníkov budov“.

Týchto päť aspektov víťazí naprieč všetkými odvetviami, v ktorých sa DELTA svojich klientov pýtala, či už to boli investori a ich budovy určené pre sektor zdravotníctva, vzdelávania, nakupovania a zábavy, budovy pre priemysel, logistiku a administratívu, či bytovú a rezidenčnú výstavbu.

Životný cyklus budov a partnerstvo

Napríklad u investorov z oblasti zdravotníctva a farmácie hral jednoznačne najväčšiu úlohu faktor životného cyklu budovy, a to celých 8,4 bodov z maximálne možných 10.

Naopak napríklad partnerská projektová kultúra bola jednoznačne víťazným aspektom s 9,7 bodmi u klientov pripravujúcich projekty v oblasti projektov na bývanie a rezidenčnú výstavbu a vysoko hodnotená 9,3 bodmi u klientov z oblasti priemyslu a administratívnych budov.

Investori bytovej výstavby patria na druhé miesto medzi tých, čo silno zohľadňujú aspekt stratégie udržateľnosti a životný cyklus budovy s hodnotením 8,3. Najmä v Rakúsku je veľmi výrazne štátom podporovaný koncept green roof, tzv. zelených striech pre novo vznikajúce projekty bývania. Erik Štefanovič, konateľ DELTA Group SK dodáva, že reálnym dôkazom toho je projekt bytového komplexu Schichtgründe, ktorý DELTA dokončila a odovzdala užívateľom minulý rok na jar.

moderné mestské bývanie obklopené zeleňou a vhodné pre rodiny s deťmi

Environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty v súlade

Opýtaní klienti a naši respondenti nás tiež veľmi príjemne prekvapili výsledkom, že by priemerne akceptovali navýšenie zriaďovacích nákladov o 12 % v prípade, že by tým bolo dosiahnuté zníženie nákladov na prevádzku nehnuteľnosti po dobu celého životného cyklu, čo je pre nás hmatateľný signál posilňujúceho sa udržateľného zmýšľania o budovách v hlavách zadávateľov, investorov a developerov.

Ako najprogresívnejší v oblasti akceptácie zvýšenia zriaďovacích nákladov v prospech inteligentných budov sa prejavili investori z oblasti hoteliérstva, wellness a zdravotníctva, ktorí by boli ochotní akceptovať 16-20%.

Medzi najčastejšie odpovede na otázku, čo je pre klientov v oblasti green buildings a stratégie udržateľnosti pre budovy ešte obzvlášť dôležité, patrili odpovede typu: energetická účinnosť, redukcia technológií budovy, regionálni dodávatelia, skladovanie dažďovej vody, flexibilné využitie budovy, väčší dôraz na oddeliteľnosť stavebných materiálov a správna rovnováha medzi udržateľnosťou, hospodárnosťou a ústretovosťou k užívateľom.

Erik Štefanovič výsledky komentuje slovami, že nám klienti dávajú jasný signál, že DELTA Group ide správnym smerom tým, že sa rozhodla maximálne presadzovať zelenú architektúru a princípy inteligentných budov do stavebných projektov. Sme si vedomí, že stavebníctvo spotrebováva cirka 40 % energie a ohľaduplnosť k prírode je jedným zo základných pilierov našej firemnej filozofie.

Viac k téme udržateľnosti v našom ponímaní si môžete prečítať TU: https://www.delta-group.sk/green-line/

DELTA služby

najnovšie príspevky

Budova DOCK IN FOUR v Praze

24. augusta 2021

Kancelárska budova DOCK IN FOUR z vtáčej perspektívy

V júni minulého roku sme úspešne dokončili a odovzdali investorovi spoločnosti CRESTYL túto budovu. Aj napriek reštriktívnym opatreniam sa náš projektový manažment osvedčil. Tento rok v lete už boli dokončené aj relaxačné plochy a odpočinková zóna, ktorá tvorí „vnútorné zelené námestie“ tejto administratívnej budovy. Poďte sa pozrieť na celkový pohľad na budovu DOCK IN FOUR, ktorú sme zdokumentovali v nasledujúcom videu....

Mehr
Logo Autodesk Revit a DELTA Group

24. augusta 2021

Patríme medzi Autodesk Certified Professional!

Teší nás, že ďalší z našich kolegov úspešne získal oficiálnu odbornú certifikáciu „Certifikovaný profesionál pre Revit Architecture“. Tím projektantov DELTA sa tak rozšíril o ďalšieho, ktorý má pokročilé zručnosti v modelovacom programe Revit a dokáže riešiť pre svojich klientov aj skutočne zložité výzvy v stavebných projektoch. ...

Mehr
Nová prodejna nábytku ASKO

30. júna 2021

Ďalší stavebný projekt pre ASKO nábytok úspešne dokončený

Projektový manažment DELTA opäť nesklamal. V sobotu 29. mája 2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 12. predajne ASKO nábytok v sprievode firmy DELTA. Tentokrát to bolo v meste Havířov v Českej republike. ASKO nábytok alebo ASKO Invest Tschechien s.r.o. je už našim stálym dlhodobým klientom. Na jeho ceste expanzie a rekonštrukcie predajní s nábytkom ich sprevádzame už od roku 2002....

Mehr