News

Nová ambulancia pre MUDr. Yildirim a jeho malých pacientov

Iba v priebehu 5 týždňov bola prebudovaná hlavná praktická ambulancia pre deti a mládež – MUDr. Yildirima. Projektanti DELTA mali od prvej chvíle jasný cieľ : vytvoriť priateľské prostredie pre optimálnu liečbu detí v čo najkratšom čase. 

Potom, ako sa zatvorili dvere na ordinácii pre detských pacientov, zahájil projektový tím DELTA intenzívne rekonštrukčné práce. Prestavba priestoru ambulancie bola úspešne ukončená len za 5 týždňov od jej začiatku. V tom čase nebola ordinácia úplne zatvorená, ale zostala naďalej dostupná pre deti, ktoré potrebovali naliehavo lekárske ošetrenie. K tomu prišla všadeprítomná Corona kríza, ktorá neuľahčila úradné postupy všetkým zúčastneným a vyžadovala si veľkú flexibilitu celého projekčného tímu. Zatiaľ čo detská ambulancia bola otvorená ihneď ako to bolo možné, stavebné práce vo vedľajších miestnostiach boli postupne dokončené počas siedmych týždňov.

Aj napriek rekonštrukčným prácam prebiehajúcim počas bežnej prevádzky a extrémne krátkej dobe výstavby sa podarilo dodržať nielen nákladovú garanciu, ale aj termín otvorenia ambulancie.

Rozhodujúcim bodom úspechu bolo, že predovšetkým firmy realizujúce prestavbu, boli v tomto krátkom čase trvania výstavby veľmi spoľahlivé a že medzi všetkými zúčastnenými panovala veľmi dobrá kultúra spolupráce. „Tým, že sme nespustili zo zreteľa spoločný cieľ a všetci účastníci projektu „ťahali za jeden povraz“, sme to dokázali zvládnuť“, popisuje vedúci plánovacieho tímu a architekt Tobias Ziegelmeyer.

Ambulatorium Dr Yildirim_DELTA_2
Ambulatorium Dr Yildirim_DELTA_3
Ambulancia MUDr Yildirima_DELTA_4
Ambulatorium Dr Yildirim_DELTA

najnovšie príspevky

LSSC – Budova pre výrobu farmaceutických účinných látok  - DELTA PODS

01. marca 2021

Architektúra pre zdravotníctvo: Ponaučenie z pandémie

Nie je to tak dávno, čo sa debaty ohľadom sektoru zdravotníctva točili predovšetkým okolo nákladov. Súčasná pandémia však veľa nemocníc v západných krajinách dohnala až na úplnú hranicu možností a ukázala, že dôležitejší než financie je bezchybne fungujúci zdravotnícky systém. ...

Mehr

25. februára 2021

DELTA vyhodnotila prieskum na tému udržateľnosti a inteligentných budov

DELTA Group sa pýtala svojich najdôležitejších klientov, akú úlohu pre nich pri príprave stavebných projektov hrá faktor udržateľnej výstavby...

Mehr
Ambulancia MUDr Yildirima_DELTA_4

18. februára 2021

Nová ambulancia pre MUDr. Yildirim a jeho malých pacientov

Iba v priebehu 5 týždňov bola prebudovaná hlavná praktická ambulancia pre deti a mládež – MUDr. Yildirima. Projektanti DELTA mali od prvej chvíle jasný cieľ : vytvoriť priateľské prostredie pre optimálnu liečbu detí v čo najkratšom čase. ...

Mehr