News

Rekonštrukcia kliniky Diakonissen v Linzi

Rekonštrukcia kliniky Diakonissen v Linzi prebieha v sprievode DELTA už 8 rokov! Sme pyšní na to, že si nás táto klinika vybrala za partnera, ktorý ju postupne sprevádza celým procesom rekonštrukcie, ale i novostavieb vo viacerých fázach. O vzájomnej spokojnej spolupráci svedčí fakt, že je to náš už 15. projekt v poradí pre túto kliniku. V súčasnej dobe sme dokončili prestavbu veľkého krídla s lôžkovou časťou, ktorá je teraz rozdelená do troch rôznych poschodí. V tejto fáze prestavby patrila medzi naše úlohy rola generálneho projektanta, architekta, koordinátora managementu výberového konania. Bola tu implementovaná digitálna platforma Datenpool, ktorá vždy predstavuje silnú komunikačnú podporu na efektívnom riadení a prácu s aktuálnymi dátami pri koordinácii akéhokoľvek projektu. Viac o aktuálne dokončených fázach prác pre kliniku Diakonissen, ktoré budú definitívne ukončené v marci tohto roku sa dozviete v nasledujúcom videu!

 

Erik Štefanovič komentuje tento projekt slovami, že najväčšou výzvou v projekte bolo udržať neprerušenú prevádzku rekonštruovanej časti objektu kliniky, ktorá sa nemohla premeniť na štandardné stavenisko. Bolo nutné priebeh prác naplánovať tak, aby prevádzka kliniky nebola narušovaná hlukom, vypínaním vody alebo kúrenia a celkovo nenarušoval hospitalizované osoby v bezprostrednej blízkosti. Detailná prípravná fáza prác a dôvera investora, vrátene pozitívnej kultúry projektu v celom tíme (klient, projektant, zhotoviteľ), mnohé rokovania, diskusie o presnej implementácii všetkých procesov do prevádzky kliniky, učinili tento projekt tak úspešným.

najnovšie príspevky

LSSC – Budova pre výrobu farmaceutických účinných látok  - DELTA PODS

01. marca 2021

Architektúra pre zdravotníctvo: Ponaučenie z pandémie

Nie je to tak dávno, čo sa debaty ohľadom sektoru zdravotníctva točili predovšetkým okolo nákladov. Súčasná pandémia však veľa nemocníc v západných krajinách dohnala až na úplnú hranicu možností a ukázala, že dôležitejší než financie je bezchybne fungujúci zdravotnícky systém. ...

Mehr

25. februára 2021

DELTA vyhodnotila prieskum na tému udržateľnosti a inteligentných budov

DELTA Group sa pýtala svojich najdôležitejších klientov, akú úlohu pre nich pri príprave stavebných projektov hrá faktor udržateľnej výstavby...

Mehr
Ambulancia MUDr Yildirima_DELTA_4

18. februára 2021

Nová ambulancia pre MUDr. Yildirim a jeho malých pacientov

Iba v priebehu 5 týždňov bola prebudovaná hlavná praktická ambulancia pre deti a mládež – MUDr. Yildirima. Projektanti DELTA mali od prvej chvíle jasný cieľ : vytvoriť priateľské prostredie pre optimálnu liečbu detí v čo najkratšom čase. ...

Mehr