News

Rekonštrukcia kliniky Diakonissen v Linzi

lekár stojaci v novej operačnej sále pri operačnom stoje

Rekonštrukcia kliniky Diakonissen v Linzi prebieha v sprievode DELTA už 8 rokov! Sme pyšní na to, že si nás táto klinika vybrala za partnera, ktorý ju postupne sprevádza celým procesom rekonštrukcie, ale i novostavieb vo viacerých fázach. O vzájomnej spokojnej spolupráci svedčí fakt, že je to náš už 15. projekt v poradí pre túto kliniku. V súčasnej dobe sme dokončili prestavbu veľkého krídla s lôžkovou časťou, ktorá je teraz rozdelená do troch rôznych poschodí. V tejto fáze prestavby patrila medzi naše úlohy rola generálneho projektanta, architekta, koordinátora managementu výberového konania. Bola tu implementovaná digitálna platforma Datenpool, ktorá vždy predstavuje silnú komunikačnú podporu na efektívnom riadení a prácu s aktuálnymi dátami pri koordinácii akéhokoľvek projektu. Viac o aktuálne dokončených fázach prác pre kliniku Diakonissen, ktoré budú definitívne ukončené v marci tohto roku sa dozviete v nasledujúcom videu!

 

Erik Štefanovič komentuje tento projekt slovami, že najväčšou výzvou v projekte bolo udržať neprerušenú prevádzku rekonštruovanej časti objektu kliniky, ktorá sa nemohla premeniť na štandardné stavenisko. Bolo nutné priebeh prác naplánovať tak, aby prevádzka kliniky nebola narušovaná hlukom, vypínaním vody alebo kúrenia a celkovo nenarušoval hospitalizované osoby v bezprostrednej blízkosti. Detailná prípravná fáza prác a dôvera investora, vrátene pozitívnej kultúry projektu v celom tíme (klient, projektant, zhotoviteľ), mnohé rokovania, diskusie o presnej implementácii všetkých procesov do prevádzky kliniky, učinili tento projekt tak úspešným.

najnovšie príspevky

Rozhovor konateľa DELTA group SK na tému virtuálna realita a BIM

19. októbra 2021

Čo prináša developmentu a výstavbe technológia rozšírenej reality?

„Prezentácia návrhov budov v realisticky vyzerajúcej grafickej podobe pomocou 3D okuliarov sa stáva pre nás už bežnou praxou. Pokiaľ rozšírená realita vychádza z kvalitne spracovaného BIM projektu, potom má nevyčísliteľnú pridanú hodnotu pre klienta“. O vzťahu BIM a rozšírenej reality diskutoval konateľ DELTA Group SK Erik Štefanovič so šéfredaktorom portálu e-stav.cz s Ing. arch. Oldřichem Rejlem v online rozhovore v priebehu stavebného veľtrhu FOR ARCH v Prahe....

Mehr
Budova DOCK IN FOUR v Praze

24. augusta 2021

Kancelárska budova DOCK IN FOUR z vtáčej perspektívy

V júni minulého roku sme úspešne dokončili a odovzdali investorovi spoločnosti CRESTYL túto budovu. Aj napriek reštriktívnym opatreniam sa náš projektový manažment osvedčil. Tento rok v lete už boli dokončené aj relaxačné plochy a odpočinková zóna, ktorá tvorí „vnútorné zelené námestie“ tejto administratívnej budovy. Poďte sa pozrieť na celkový pohľad na budovu DOCK IN FOUR, ktorú sme zdokumentovali v nasledujúcom videu....

Mehr
Logo Autodesk Revit a DELTA Group

24. augusta 2021

Patríme medzi Autodesk Certified Professional!

Teší nás, že ďalší z našich kolegov úspešne získal oficiálnu odbornú certifikáciu „Certifikovaný profesionál pre Revit Architecture“. Tím projektantov DELTA sa tak rozšíril o ďalšieho, ktorý má pokročilé zručnosti v modelovacom programe Revit a dokáže riešiť pre svojich klientov aj skutočne zložité výzvy v stavebných projektoch. ...

Mehr