News

Rekonštrukcia kliniky Diakonissen v Linzi

lekár stojaci v novej operačnej sále pri operačnom stoje

Rekonštrukcia kliniky Diakonissen v Linzi prebieha v sprievode DELTA už 8 rokov! Sme pyšní na to, že si nás táto klinika vybrala za partnera, ktorý ju postupne sprevádza celým procesom rekonštrukcie, ale i novostavieb vo viacerých fázach. O vzájomnej spokojnej spolupráci svedčí fakt, že je to náš už 15. projekt v poradí pre túto kliniku. V súčasnej dobe sme dokončili prestavbu veľkého krídla s lôžkovou časťou, ktorá je teraz rozdelená do troch rôznych poschodí. V tejto fáze prestavby patrila medzi naše úlohy rola generálneho projektanta, architekta, koordinátora managementu výberového konania. Bola tu implementovaná digitálna platforma Datenpool, ktorá vždy predstavuje silnú komunikačnú podporu na efektívnom riadení a prácu s aktuálnymi dátami pri koordinácii akéhokoľvek projektu. Viac o aktuálne dokončených fázach prác pre kliniku Diakonissen, ktoré budú definitívne ukončené v marci tohto roku sa dozviete v nasledujúcom videu!

 

Erik Štefanovič komentuje tento projekt slovami, že najväčšou výzvou v projekte bolo udržať neprerušenú prevádzku rekonštruovanej časti objektu kliniky, ktorá sa nemohla premeniť na štandardné stavenisko. Bolo nutné priebeh prác naplánovať tak, aby prevádzka kliniky nebola narušovaná hlukom, vypínaním vody alebo kúrenia a celkovo nenarušoval hospitalizované osoby v bezprostrednej blízkosti. Detailná prípravná fáza prác a dôvera investora, vrátene pozitívnej kultúry projektu v celom tíme (klient, projektant, zhotoviteľ), mnohé rokovania, diskusie o presnej implementácii všetkých procesov do prevádzky kliniky, učinili tento projekt tak úspešným.

najnovšie príspevky

Unbroken_Lviv_Ukraine

14. mája 2024

Otvorenie Protetického a ortopedického centra Unbroken

ňa 10. mája sa vo Ľvove (Ukrajina) uskutočnilo slávnostné otvorenie Protetického a ortotického centra Unbroken. Táto udalosť znamená významný úspech v oblasti rehabilitácie a podpory ľudí, ktorí potrebujú protetické riešenia. Pre skupinu DELTA je mimoriadnou cťou, že sa môže podieľať na vývoji tohto inovatívneho projektu. Budova ortopedického technologického centra, ktorá zaberá plochu približne 1 000 m2, je neoddeliteľnou súčasťou celého rehabilitačného ekosystému UNBROKEN. Umožní výrobu protéz horných a dolných končatín a prípravu nových odborníkov s cieľom zvýšiť počet profesionálov v tejto oblasti....

Mehr
DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (4)

14. mája 2024

Infraštrukturálne projekty spoločnosti DELTA Ukrajina

Spoločnosť DELTA Ukrajina od roku 2016 aktívne pracuje na infraštrukturálrnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, vodovodov a kanalizácií. Sektor zdravotníctva je jednou z projektových priorít na Ukrajine. ...

Mehr

19. marca 2024

Christina Lang preberá pozíciu tlačovej hovorkyne skupiny DELTA

Christina Lang, ktorá sa narodila v Hornom Rakúsku, je od roku 2022 zodpovedná za strategickú komunikáciu spoločnosti DELTA a – ako rozšírenie svojej predchádzajúcej úlohy – teraz spoločnosť zastupuje aj ako tlačová hovorkyňa....

Mehr