Oblasti

Bytová a rezidenčná výstavba

Vaša vízia. Naše inovácie. Spoločne postavíme bývanie budúcnosti.

Bohaté skúsenosti v bytovej výstavbe od jediného dodávateľa

Počas realizácie projektu rezidenčných projektov je potrebné splniť pestrú škálu komplexných požiadaviek: na ekonomickú stránku, medzigeneračnú vyváženosť, dostupnosť, udržateľnosť a flexibilitu. Naše dlhoročné skúsenosti nás priviedli k nasledujúcemu záveru: v uplynulých rokoch sme riadili významný počet projektov obytnej výstavby vo Viedni. Overili sme si, že použitie inovatívnych a ekologických stavebných materiálov, ako sú drevo, hlina či konope, je rovnako dôležité ako úplná zdravotná nezávadnosť ostatných materiálov, ako sú napríklad lepidlá, ktoré majú vplyv na kvalitu vzduchu v interiéri. Nie menej dôležité je premyslieť dostatočnú flexibilitu priestoru pre prípadnú neskoršiu prestavbu či rozšírenie. O všetkých budovách dôkladne premýšľame a dbáme na to, aby tvorili prirodzenú súčasť ich okolitého prostredia.

Am Zwinger-Architektur DELTA

BIM, virtuálna realita a silná dodávateľská sieť

Vaše rezidenčné bývanie budúcnosti navrhujeme s pomocou moderných a pokrokových nástrojov: plánovanie za podpory BIM je v spoločnosti DELTA štandardom už niekoľko rokov. Chcete už na samom začiatku projektu jasne vidieť, ako bude Váš rezidenčný komplex vyzerať? Vďaka tomu, že pracujeme s rozšírenou realitou, prevedieme Vás budúcimi bytmi ešte predtým, než slávnostne položíte základný kameň Vášho bytového projektu. Náš špičkový tím zložený z expertov na rezidenčnú výstavbu a partnerov z oblasti architektúry už úspešne realizoval veľa projektov orientovaných na budúcnosť.

Rezidenčná výstavba si žiada flexibilné prispôsobenie

Veľký dopyt je najmä po zhusťovaní výstavby: spoločnosť DELTA dokáže vytvoriť obytné priestory tiež z komerčných realít alebo iných typov budov. Máme bohaté skúsenosti ako so súkromnými, priamo financovanými projektmi, tak dotovanými objektmi bytovej výstavby. V poslednej dobe tiež rastie význam zmiešaného využitia budov: zatiaľ čo na horných poschodiach budujeme byty, ktoré je možné flexibilne prispôsobiť podľa želaní investora, na prízemí vznikajú škôlky, obchody a pestrá škála ďalších služieb. Taktiež sa pevne zaväzujeme k ekonomickej a sociálnej udržateľnosti každého nášho bytového projektu s cieľom vytvoriť trvanlivú budovu orientovanú na budúcnosť, ktorá Vám odomkne cestu k úspešnému podnikaniu.

Traviatagasse-Generalplanung DELTA

Projektová videá

Názory a hodnotenie zákazníkov

OEVW Logo

ÖVW

Spolupráca so spoločnosťou DELTA fungovala perfektne, a to hlavne vďaka spoľahlivej implementácii našich požiadaviek v stále náročnejšom prostredí výstavby. Hlavnú myšlienku projektu sa podarilo realizovať prakticky na 100 %, napriek tomu, že tlak na náklady bol veľmi vysoký.