Oblasti

Bytová a rezidenčná výstavba

Vaša vízia. Naše inovácie. Spoločne postavíme bývanie budúcnosti.

Bohaté skúsenosti v bytovej výstavbe od jediného dodávateľa

Počas realizácie projektu rezidenčných projektov je potrebné splniť pestrú škálu komplexných požiadaviek: na ekonomickú stránku, medzigeneračnú vyváženosť, dostupnosť, udržateľnosť a flexibilitu. Naše dlhoročné skúsenosti nás priviedli k nasledujúcemu záveru: v uplynulých rokoch sme riadili významný počet projektov obytnej výstavby vo Viedni. Overili sme si, že použitie inovatívnych a ekologických stavebných materiálov, ako sú drevo, hlina či konope, je rovnako dôležité ako úplná zdravotná nezávadnosť ostatných materiálov, ako sú napríklad lepidlá, ktoré majú vplyv na kvalitu vzduchu v interiéri. Nie menej dôležité je premyslieť dostatočnú flexibilitu priestoru pre prípadnú neskoršiu prestavbu či rozšírenie. O všetkých budovách dôkladne premýšľame a dbáme na to, aby tvorili prirodzenú súčasť ich okolitého prostredia.

Am Zwinger-Architektur DELTA

BIM, virtuálna realita a silná dodávateľská sieť

Vaše rezidenčné bývanie budúcnosti navrhujeme s pomocou moderných a pokrokových nástrojov: plánovanie za podpory BIM je v spoločnosti DELTA štandardom už niekoľko rokov. Chcete už na samom začiatku projektu jasne vidieť, ako bude Váš rezidenčný komplex vyzerať? Vďaka tomu, že pracujeme s rozšírenou realitou, prevedieme Vás budúcimi bytmi ešte predtým, než slávnostne položíte základný kameň Vášho bytového projektu. Náš špičkový tím zložený z expertov na rezidenčnú výstavbu a partnerov z oblasti architektúry už úspešne realizoval veľa projektov orientovaných na budúcnosť.

Večerní pohled na bytový komplex Althan Park, Vídeň, Rakousko

Rezidenčná výstavba si žiada flexibilné prispôsobenie

Veľký dopyt je najmä po zhusťovaní výstavby: spoločnosť DELTA dokáže vytvoriť obytné priestory tiež z komerčných realít alebo iných typov budov. Máme bohaté skúsenosti ako so súkromnými, priamo financovanými projektmi, tak dotovanými objektmi bytovej výstavby. V poslednej dobe tiež rastie význam zmiešaného využitia budov: zatiaľ čo na horných poschodiach budujeme byty, ktoré je možné flexibilne prispôsobiť podľa želaní investora, na prízemí vznikajú škôlky, obchody a pestrá škála ďalších služieb. Taktiež sa pevne zaväzujeme k ekonomickej a sociálnej udržateľnosti každého nášho bytového projektu s cieľom vytvoriť trvanlivú budovu orientovanú na budúcnosť, ktorá Vám odomkne cestu k úspešnému podnikaniu.

Traviatagasse-Generalplanung DELTA

Projektová videá

Názory a hodnotenie zákazníkov

OEVW Logo

ÖVW

Spolupráca so spoločnosťou DELTA fungovala perfektne, a to hlavne vďaka spoľahlivej implementácii našich požiadaviek v stále náročnejšom prostredí výstavby. Hlavnú myšlienku projektu sa podarilo realizovať prakticky na 100 %, napriek tomu, že tlak na náklady bol veľmi vysoký.