News

Projektový management DELTA pre nemocnicu, kde platí, že ľudský prístup a precíznosť sú najlepším liekom

nová moderná operačná sála

Od roku 2014 do jari 2019 prešla nemocnica sv. Jozefa vo Viedni mnohopočetnými premenami. Za ich stavebnými úpravami, rekonštrukciou a prestavbou stála v úlohe projektového managera DELTA. Erik Štefanovič projekt tejto nemocnice komentuje: „Naši rakúski kolegovia majú naozaj hlboké znalosti v tomto odbore, ktorý je na prestavbu a výstavbu extrémne citlivý a to nie len na kvalitu a technologickú náročnosť, ale aj na garanciu dodržania stanovených termínov pre dokončenie stavebných prác. Projektový tím DELTA opäť potvrdil, prečo sme v stavebnej brandži známi ako partner, ktorý v každom projekte aktívne hľadá maximum možností pre najlepší výsledok. To nám umožnilo dosiahnuť úspešné dokončenie tohoto rozsiahleho projektu, ktorý prebiehal niekoľko rokov v mnohých fázach.“

Našim aktuálne dokončeným projektom je nemocnica sv. Jozefa vo Viedni, ktorá sa v rakúskom hlavnom meste stáva veľkým pojmom: So štyrmi tisíckami pôrodov ročne sa čoskoro stane najväčšou pôrodnicou v Rakúsku. Od roku 2014 bola nemocnica za plnej prevádzky rekonštruovaná a rozsiahlo prestavaná. V roku 2017 bolo dokončené a otvorené nové lôžkové krídlo a v roku 2018 oddelenie pediatrie s neonatologiou (pre chorých novorodencov a predčasne narodené deti). V novembri 2019 boli otvorené štyri nové operačné sály a päť intenzívnych lôžok vrátane pomocných miestností. Nemocnica sv. Jozefa mala v rámci projektu k riešeniu dve zásadné časti nemocnice. Tá prvá bola rozšírením centra pre rodičov a deti a tá druhá významná časť bolo oddelenie onkológie. DELTA v tomto projekte prebrala úlohu projektového managementu jednotlivých projektov, vrátane managementu zmlúv a výberového konania.

lekár ide do novej modernej operačnej sály sv.Jozefa

428 stretnutí a mnoho osobných záväzkov

Nie je ťažké si priznať, že stavebný projekt, ktorý trvá viac ako 12 rokov (prvotný plán rekonštrukcie pochádzal z roku 2007) musel prejsť bežnými zmenami, ako sú zmeny personálu a rozdielnymi názormi nových managerov, a to nie je vždy ľahké. Konflikty sú súčasťou každého projektu a nejde im úplne predísť, ale riešenia je možné nájsť v aktívnej asertívnej komunikácii.

Partnerská projektová kultúra DELTA výrazne podporila vývoj projektu

V spolupráci na tomto projekte sme sa však presvedčili, že rozdielne pohľady a pracovné metódy je možné pre projekt využiť produktívne. Niekoľko spoločných start-upov a pracovných workshopov a sprostredkovanie školení nášho projektového manažéra Hildegarda Utermöhlena uľahčilo nájdenie riešení v konfliktných situáciách a slúžilo účastníkom ako dôležitý proces učenia.

Podnety, ktoré stmelili projektový tím

Spoločné úsilie, ktoré smeruje pre podporu dobrej veci, uľahčuje riešenie sporov a približovanie sa hlavnému cieľu. Nemocnica sv. Jozefa sa vyznačuje tým, že sa o všetkých pacientov, matky a deti láskyplne stará a človek sa tu cíti skutočne v centre pozornosti. Rovnako výnimočná lekárska odbornosť a hĺbka lekárskeho vybavenia sú mimoriadne. Erik Štefanovič za DELTA ČR k tomuto projektu viedenskej nemocnice dopĺňa: „Moderná klinika nemusí byť výnimočná iba z hľadiska vyspelosti medicíny; moderná budova ako celkové zázemie pre pacientov, rovnako ako technologicky vyspelým vybavením miestností a operačných sál. Naším cieľom bolo sústrediť sa tiež na to, aby budova spĺňala aj širokú škálu špecifických požiadaviek, ktoré nie len podporujú každodennú prácu a procesy zdravotníkov, ale aby tiež pacientom ponúkla možno čo najkomfortnejší pobyt v čase liečby, kedy je ich organizmus oslabený. Z nových priestorov doslova dýcha kľud, čistota, precíznosť, premyslený koncept každého detailu, čo môžete na nasledujúcom videu posúdiť aj sami.“

interiér nemocnice s pohľadom do novej operačnej sály z chodby cez vnútorné okno

Náša projektová manažérka Hildegard Utermöhlen o tomto projekte nadšene hovorí aj napriek tomu, že na ňom strávila niekoľko rokov: „Otvorenie NIMCU (jednotky novorodeneckej intenzívnej starostlivosti) v lete 2018 bolo skutočným vrcholom. Neuveriteľne skvelý pocit, pretože toto špičkové zdravotnícke zariadenie je tak nesmierne dôležité pre zdravý vývoj predčasne narodených detí a myslím, že je skvelé, aké pohodlie ponúka novopečeným matkám s ich novorodencami. “

sestrička v nemocnici kráča popri recepcii

Gerhard Fuchs, námestník riaditeľa administratívy v nemocnici sv. Jozefa, k projektu dodal: „Štrukturálnou implementáciou územného plánu stanovujeme smer pre ďalšie desaťročie. Koordinácia stavebného projektu medzi vysoko špecializovanými odborníkmi v oblasti medicíny a ošetrovateľstvo bez skúseností na stavenisku na jednej strane a projektantmi a staviteľmi na strane druhej je zložitá. V projektovej kultúre založenej na partnerstve sme úspešne prekonali nevyhnutné nedorozumenie bez obviňovania, nepredvídateľné udalosti tvorivo vyriešili a celý tím sa prepojil. Preto je pre nás nesmierne cenné konanie stavebných projektov v atmosfére, ktorú DELTA aktívne vytvára, tzn. v takej, ktorá „tiká v rovnakom rytme ako my“, ktorá je orientovaná na riešenie a ktorá oceňuje faktické a medziľudské výzvy. V projektových manažéroch DELTA sme našli toho správneho partnera.“

 

„Klient ako skupina firiem Vinzenz Gruppe a najmä jej projektový manažér pán Fuchs boli hlavným dôvodom pre tímovo orientovanú a partnerskú atmosféru v tomto projekte. Logickým dôsledkom toho je vysoká angažovanosť tímu, motivácia a radosť, s ktorou celý projektový tím pracoval, “ vysvetľuje záverom Wolfgang Kradischnig k projektu.

vonkajší pohľad na nemocnicu

najnovšie príspevky

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domů Hagibor vyrostl v oblasti žádaných rezidenčních čtvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradské třídy v blízkosti stanice metra Želivského a tramvají. V přímém sousedství se nachází rozsáhlý sportovní areál. Veškerá občanská vybavenost je v blízkém okolí, další nabídka služeb, obchodů, kaváren a restaurací je plánovanou přímou součástí projektu. ...

Mehr
Werknutzungsbewilligung lt. Vereinbarung, 2021

22. júla 2022

Materská škôlka Negrellistraße: Holistický koncept priestoru pre deti

Mesto Wels zadalo výstavbu materskej škôlky na ulici Negrellistrasse o rozlohe 1.500 m². Architekti spoločnosti DELTA dokázali počas procesu formovania konceptu presvedčiť veľmi funkčným a identitu formujúcim dizajnom. Unikátny dizajn pre deti a zamestnancov, rovnako ako dlhodobo udržateľný spôsob projektovania, sú typickými charakterovými rysmi tohoto projektu....

Mehr