News

Projektový management DELTA pre nemocnicu, kde platí, že ľudský prístup a precíznosť sú najlepším liekom

nová moderná operačná sála

Od roku 2014 do jari 2019 prešla nemocnica sv. Jozefa vo Viedni mnohopočetnými premenami. Za ich stavebnými úpravami, rekonštrukciou a prestavbou stála v úlohe projektového managera DELTA. Erik Štefanovič projekt tejto nemocnice komentuje: „Naši rakúski kolegovia majú naozaj hlboké znalosti v tomto odbore, ktorý je na prestavbu a výstavbu extrémne citlivý a to nie len na kvalitu a technologickú náročnosť, ale aj na garanciu dodržania stanovených termínov pre dokončenie stavebných prác. Projektový tím DELTA opäť potvrdil, prečo sme v stavebnej brandži známi ako partner, ktorý v každom projekte aktívne hľadá maximum možností pre najlepší výsledok. To nám umožnilo dosiahnuť úspešné dokončenie tohoto rozsiahleho projektu, ktorý prebiehal niekoľko rokov v mnohých fázach.“

Našim aktuálne dokončeným projektom je nemocnica sv. Jozefa vo Viedni, ktorá sa v rakúskom hlavnom meste stáva veľkým pojmom: So štyrmi tisíckami pôrodov ročne sa čoskoro stane najväčšou pôrodnicou v Rakúsku. Od roku 2014 bola nemocnica za plnej prevádzky rekonštruovaná a rozsiahlo prestavaná. V roku 2017 bolo dokončené a otvorené nové lôžkové krídlo a v roku 2018 oddelenie pediatrie s neonatologiou (pre chorých novorodencov a predčasne narodené deti). V novembri 2019 boli otvorené štyri nové operačné sály a päť intenzívnych lôžok vrátane pomocných miestností. Nemocnica sv. Jozefa mala v rámci projektu k riešeniu dve zásadné časti nemocnice. Tá prvá bola rozšírením centra pre rodičov a deti a tá druhá významná časť bolo oddelenie onkológie. DELTA v tomto projekte prebrala úlohu projektového managementu jednotlivých projektov, vrátane managementu zmlúv a výberového konania.

lekár ide do novej modernej operačnej sály sv.Jozefa

428 stretnutí a mnoho osobných záväzkov

Nie je ťažké si priznať, že stavebný projekt, ktorý trvá viac ako 12 rokov (prvotný plán rekonštrukcie pochádzal z roku 2007) musel prejsť bežnými zmenami, ako sú zmeny personálu a rozdielnymi názormi nových managerov, a to nie je vždy ľahké. Konflikty sú súčasťou každého projektu a nejde im úplne predísť, ale riešenia je možné nájsť v aktívnej asertívnej komunikácii.

Partnerská projektová kultúra DELTA výrazne podporila vývoj projektu

V spolupráci na tomto projekte sme sa však presvedčili, že rozdielne pohľady a pracovné metódy je možné pre projekt využiť produktívne. Niekoľko spoločných start-upov a pracovných workshopov a sprostredkovanie školení nášho projektového manažéra Hildegarda Utermöhlena uľahčilo nájdenie riešení v konfliktných situáciách a slúžilo účastníkom ako dôležitý proces učenia.

Podnety, ktoré stmelili projektový tím

Spoločné úsilie, ktoré smeruje pre podporu dobrej veci, uľahčuje riešenie sporov a približovanie sa hlavnému cieľu. Nemocnica sv. Jozefa sa vyznačuje tým, že sa o všetkých pacientov, matky a deti láskyplne stará a človek sa tu cíti skutočne v centre pozornosti. Rovnako výnimočná lekárska odbornosť a hĺbka lekárskeho vybavenia sú mimoriadne. Erik Štefanovič za DELTA ČR k tomuto projektu viedenskej nemocnice dopĺňa: „Moderná klinika nemusí byť výnimočná iba z hľadiska vyspelosti medicíny; moderná budova ako celkové zázemie pre pacientov, rovnako ako technologicky vyspelým vybavením miestností a operačných sál. Naším cieľom bolo sústrediť sa tiež na to, aby budova spĺňala aj širokú škálu špecifických požiadaviek, ktoré nie len podporujú každodennú prácu a procesy zdravotníkov, ale aby tiež pacientom ponúkla možno čo najkomfortnejší pobyt v čase liečby, kedy je ich organizmus oslabený. Z nových priestorov doslova dýcha kľud, čistota, precíznosť, premyslený koncept každého detailu, čo môžete na nasledujúcom videu posúdiť aj sami.“

interiér nemocnice s pohľadom do novej operačnej sály z chodby cez vnútorné okno

Náša projektová manažérka Hildegard Utermöhlen o tomto projekte nadšene hovorí aj napriek tomu, že na ňom strávila niekoľko rokov: „Otvorenie NIMCU (jednotky novorodeneckej intenzívnej starostlivosti) v lete 2018 bolo skutočným vrcholom. Neuveriteľne skvelý pocit, pretože toto špičkové zdravotnícke zariadenie je tak nesmierne dôležité pre zdravý vývoj predčasne narodených detí a myslím, že je skvelé, aké pohodlie ponúka novopečeným matkám s ich novorodencami. “

sestrička v nemocnici kráča popri recepcii

Gerhard Fuchs, námestník riaditeľa administratívy v nemocnici sv. Jozefa, k projektu dodal: „Štrukturálnou implementáciou územného plánu stanovujeme smer pre ďalšie desaťročie. Koordinácia stavebného projektu medzi vysoko špecializovanými odborníkmi v oblasti medicíny a ošetrovateľstvo bez skúseností na stavenisku na jednej strane a projektantmi a staviteľmi na strane druhej je zložitá. V projektovej kultúre založenej na partnerstve sme úspešne prekonali nevyhnutné nedorozumenie bez obviňovania, nepredvídateľné udalosti tvorivo vyriešili a celý tím sa prepojil. Preto je pre nás nesmierne cenné konanie stavebných projektov v atmosfére, ktorú DELTA aktívne vytvára, tzn. v takej, ktorá „tiká v rovnakom rytme ako my“, ktorá je orientovaná na riešenie a ktorá oceňuje faktické a medziľudské výzvy. V projektových manažéroch DELTA sme našli toho správneho partnera.“

 

„Klient ako skupina firiem Vinzenz Gruppe a najmä jej projektový manažér pán Fuchs boli hlavným dôvodom pre tímovo orientovanú a partnerskú atmosféru v tomto projekte. Logickým dôsledkom toho je vysoká angažovanosť tímu, motivácia a radosť, s ktorou celý projektový tím pracoval, “ vysvetľuje záverom Wolfgang Kradischnig k projektu.

vonkajší pohľad na nemocnicu

najnovšie príspevky

24. marca 2022

Kombinácia par excellence: nový mediálny kampus ORF v rakúskom Küniglbergu

Nové budovy na Küniglbergu spájajú rakúske verejnoprávne vysielanie ORF 3 médiá: televíziu, rozhlas a online redakciu na multimediálnu produkciu....

Mehr

23. marca 2022

Zahájili sme podcastovú sériu BIM AKO FENOMÉN

Ak Vás tiež zaujímajú fakty o Building Information Modeling, procese, ktorý predstavuje výrazne efektívnejšie nielen plánovanie, ale aj realizáciu úspešných projektov pozemných stavieb, tak Vás srdečne pozývame vypočuť si našu podcastovú sériu BIM AKO FENOMÉN. ...

Mehr

22. marca 2022

Crestyl sa opäť rozhodol pre naše projektové riadenie stavby: tento raz pre kancelárie Hagibor v Prahe Strašniciach

Nadväzujeme na úspešnú spoluprácu bytových domov ALFA a BETA v oblasti projektu Hagibor, ktoré sa teraz nachádzajú v procese rušnej výstavby. Tá sa podľa harmonogramu prác blíži v máji pomaly, ale iste ku kolaudácii. ...

Mehr