News

teambau + lean management = perfektná realizácia nového hlavného sídla spoločnosti Bürkert

Projekt Bürkert je ukážkovou kombináciou inovatívnych metód a úspešného manažmentu. DELTA Group okrem úlohy generálneho projektanta plnila tiež v spolupráci s teambau úlohu generálneho dodávateľa. Zodpovednosť za architektúru a kreatívne vedenie mala spoločnosť Raumreich.

Vo februári sme úspešne odovzdali dokončenú budovu nového hlavného sídla rakúskej spoločnosti Bürkert, ktorá je popredným hráčom v oblasti meracích a kontrolných technológií. Spoločnosť DELTA v spolupráci s teambau pre klienta zaistila celkový servis od predaja starej budovy až po kompletnú realizáciu nového sídla. Nová budova má celkom 3 poschodia. Na prízemí sa nachádza logistická hala a dielne, v nadzemných podlažiach sú potom umiestnené kancelárske a administratívne priestory.

Nové hlavné sídlo v súlade s ekologickými princípmi využíva vzduchové tepelné čerpadlo a fotovoltaické panely, má strechy osadené zeleňou a harmonicky zapadá do okolitého prostredia. V tesnej blízkosti budovy sa nachádza biotop, ktorý má štatút chránenej prírodnej pamiatky. V areáli sa nachádza niekoľko nabíjacích staníc pre elektromobily. Okrem toho, že nová budova spĺňa všetky technické požiadavky na multifunkčné využitie, jej príjemné prostredie tiež umožňuje zákazníkom a zamestnancom dopriať si potrebný odpočinok.

Vonkajší pohľad na Bürkert v Mödlingu
Kaffeeküche bei Bürkert in AT

Lean management ako ten najlepší partner

Dôležitou súčasťou tohoto projektu je kultúra založená na partnerstve a spolupráci. Vďaka nej bolo možné celý proces realizovať veľmi efektívne. Nie nadarmo sa hovorí, že keď necháte jednotlivých členov tímu vyjadriť ich názor, spolupráca potom bude omnoho konštruktívnejšia a často sa vám podarí ušetriť podstatnú časť nákladov. Ak naviac spoluprácu starostlivo skoordinujete, minimalizuje sa riziko konfliktov, ktoré by mohli ohroziť splnenie termínov a zvýšiť náklady. Napriek tomu, že základom úspešnej spolupráce je dobrá vôľa všetkých zúčastnených, bez precízneho systému a metodiky sa nezaobídete. My sme vsadili na lean management.

Raz týždenne sa všetci ľudia zapojení do procesu zišli priamo na stavenisku pred tabuľou, prostredníctvom ktorej sa zoznámili s úlohami a termínmi rozdelenými podľa profesií a podlaží. Princíp je vcelku jednoduchý: Namiesto špecifikácie plánu realizácie sa spoločne stanoví postupnosť udalostí. Na tomto procese sa podieľa celý tím a dodržiavanie sa kontroluje prostredníctvom priebežnej koordinácie. V prípade potreby sa realizujú žiadúce zmeny. Týmto spôsobom je možné oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie riešiť komplikácie, minimalizovať meškanie a reagovať na zmeny, pretože všetci zúčastnení majú k dispozícii rovnaké informácie. V prípade projektu pre spoločnosť Bürkert sa tento prístup zaslúžil nielen o skoré odovzdanie diela, ale tiež o maximálnu spokojnosť klienta.

Empfangsbereich von Bürkert

Osláviť úspech je dôležité

Správna spolupráca pokračuje aj po skončení projektu: Pri slávnostnom odovzdávaní projektu Andreas Dopplmair, výkonný riaditeľ a projektový manažér spoločností DELTA a teambau, odovzdal klientovi zastúpenému pánom Andreasem Mixou voucher na spoločnú oslavu. Voucher bude uplatnený hneď, ako to pandemická situácia dovolí.

Andreas Mixa, generálny riaditeľ spoločnosti Bürkert Rakúsko, popisuje projekt slovami: „Išlo o veľmi zaujímavý, náročný, ale tiež precízne naplánovaný projekt. Vďaka tomu aj prebehol veľmi hladko. Výborná spolupráca medzi spoločnosťami DELTA/teambau ako generálnych dodávateľov a spoločnosťou Raumreich bola podľa môjho názoru kľúčom k úspešnej a profesionálnej implementácii celého projektu.“

Andreas Dopplmair vysvetľuje: „Tento projekt bol ukážkovým príkladom toho, že transparentné procesy lean managementu, skvelo zohraný tím a aktívne zapojenie klienta sú zárukou úspechu. Podieľať sa na tomto projekte bolo pre mňa skutočným potešením.“

Viac o téme súvislostí medzi projektovou kultúrou stavebného projektu a jeho ekonomickým úspechom (náklady, termíny, kvalita, spokojnosť všetkých zúčastnených strán) si môžete prečítať TU.
V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky: +421 267 281 850 alebo na email: office@delta-group.sk

Pausenbereich von Bürkert in Mödling
Besprechungsraum bei Bürkert

najnovšie príspevky

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domů Hagibor vyrostl v oblasti žádaných rezidenčních čtvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradské třídy v blízkosti stanice metra Želivského a tramvají. V přímém sousedství se nachází rozsáhlý sportovní areál. Veškerá občanská vybavenost je v blízkém okolí, další nabídka služeb, obchodů, kaváren a restaurací je plánovanou přímou součástí projektu. ...

Mehr
Werknutzungsbewilligung lt. Vereinbarung, 2021

22. júla 2022

Materská škôlka Negrellistraße: Holistický koncept priestoru pre deti

Mesto Wels zadalo výstavbu materskej škôlky na ulici Negrellistrasse o rozlohe 1.500 m². Architekti spoločnosti DELTA dokázali počas procesu formovania konceptu presvedčiť veľmi funkčným a identitu formujúcim dizajnom. Unikátny dizajn pre deti a zamestnancov, rovnako ako dlhodobo udržateľný spôsob projektovania, sú typickými charakterovými rysmi tohoto projektu....

Mehr