News

teambau + lean management = perfektná realizácia nového hlavného sídla spoločnosti Bürkert

Projekt Bürkert je ukážkovou kombináciou inovatívnych metód a úspešného manažmentu. DELTA Group okrem úlohy generálneho projektanta plnila tiež v spolupráci s teambau úlohu generálneho dodávateľa. Zodpovednosť za architektúru a kreatívne vedenie mala spoločnosť Raumreich.

Vo februári sme úspešne odovzdali dokončenú budovu nového hlavného sídla rakúskej spoločnosti Bürkert, ktorá je popredným hráčom v oblasti meracích a kontrolných technológií. Spoločnosť DELTA v spolupráci s teambau pre klienta zaistila celkový servis od predaja starej budovy až po kompletnú realizáciu nového sídla. Nová budova má celkom 3 poschodia. Na prízemí sa nachádza logistická hala a dielne, v nadzemných podlažiach sú potom umiestnené kancelárske a administratívne priestory.

Nové hlavné sídlo v súlade s ekologickými princípmi využíva vzduchové tepelné čerpadlo a fotovoltaické panely, má strechy osadené zeleňou a harmonicky zapadá do okolitého prostredia. V tesnej blízkosti budovy sa nachádza biotop, ktorý má štatút chránenej prírodnej pamiatky. V areáli sa nachádza niekoľko nabíjacích staníc pre elektromobily. Okrem toho, že nová budova spĺňa všetky technické požiadavky na multifunkčné využitie, jej príjemné prostredie tiež umožňuje zákazníkom a zamestnancom dopriať si potrebný odpočinok.

Vonkajší pohľad na Bürkert v Mödlingu
Kaffeeküche bei Bürkert in AT

Lean management ako ten najlepší partner

Dôležitou súčasťou tohoto projektu je kultúra založená na partnerstve a spolupráci. Vďaka nej bolo možné celý proces realizovať veľmi efektívne. Nie nadarmo sa hovorí, že keď necháte jednotlivých členov tímu vyjadriť ich názor, spolupráca potom bude omnoho konštruktívnejšia a často sa vám podarí ušetriť podstatnú časť nákladov. Ak naviac spoluprácu starostlivo skoordinujete, minimalizuje sa riziko konfliktov, ktoré by mohli ohroziť splnenie termínov a zvýšiť náklady. Napriek tomu, že základom úspešnej spolupráce je dobrá vôľa všetkých zúčastnených, bez precízneho systému a metodiky sa nezaobídete. My sme vsadili na lean management.

Raz týždenne sa všetci ľudia zapojení do procesu zišli priamo na stavenisku pred tabuľou, prostredníctvom ktorej sa zoznámili s úlohami a termínmi rozdelenými podľa profesií a podlaží. Princíp je vcelku jednoduchý: Namiesto špecifikácie plánu realizácie sa spoločne stanoví postupnosť udalostí. Na tomto procese sa podieľa celý tím a dodržiavanie sa kontroluje prostredníctvom priebežnej koordinácie. V prípade potreby sa realizujú žiadúce zmeny. Týmto spôsobom je možné oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie riešiť komplikácie, minimalizovať meškanie a reagovať na zmeny, pretože všetci zúčastnení majú k dispozícii rovnaké informácie. V prípade projektu pre spoločnosť Bürkert sa tento prístup zaslúžil nielen o skoré odovzdanie diela, ale tiež o maximálnu spokojnosť klienta.

Empfangsbereich von Bürkert

Osláviť úspech je dôležité

Správna spolupráca pokračuje aj po skončení projektu: Pri slávnostnom odovzdávaní projektu Andreas Dopplmair, výkonný riaditeľ a projektový manažér spoločností DELTA a teambau, odovzdal klientovi zastúpenému pánom Andreasem Mixou voucher na spoločnú oslavu. Voucher bude uplatnený hneď, ako to pandemická situácia dovolí.

Andreas Mixa, generálny riaditeľ spoločnosti Bürkert Rakúsko, popisuje projekt slovami: „Išlo o veľmi zaujímavý, náročný, ale tiež precízne naplánovaný projekt. Vďaka tomu aj prebehol veľmi hladko. Výborná spolupráca medzi spoločnosťami DELTA/teambau ako generálnych dodávateľov a spoločnosťou Raumreich bola podľa môjho názoru kľúčom k úspešnej a profesionálnej implementácii celého projektu.“

Andreas Dopplmair vysvetľuje: „Tento projekt bol ukážkovým príkladom toho, že transparentné procesy lean managementu, skvelo zohraný tím a aktívne zapojenie klienta sú zárukou úspechu. Podieľať sa na tomto projekte bolo pre mňa skutočným potešením.“

Viac o téme súvislostí medzi projektovou kultúrou stavebného projektu a jeho ekonomickým úspechom (náklady, termíny, kvalita, spokojnosť všetkých zúčastnených strán) si môžete prečítať TU.
V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky: +421 267 281 850 alebo na email: office@delta-group.sk

Pausenbereich von Bürkert in Mödling
Besprechungsraum bei Bürkert

najnovšie príspevky

09. marca 2023

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.  ...

Mehr

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domov Hagibor vyrástol v oblasti žiadaných rezidenčných štvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradskej triedy v blízkosti stanice metra Želivského a električky. V priamom susedstve sa nachádza rozsiahly športový areál. Všetka občianska vybavenosť je v blízkom okolí, ďalšia ponuka služieb, obchodov, kaviarní a reštaurácií je plánovanou priamou súčasťou projektu. Developer, spoločnosť Crestyl, podporil tiež mobilitu budúcich obyvateľov štvrti Hagibor – vítanou samozrejmosťou je napojenie na mestské cyklotrasy....

Mehr