News

teambau + lean management = perfektná realizácia nového hlavného sídla spoločnosti Bürkert

Projekt Bürkert je ukážkovou kombináciou inovatívnych metód a úspešného manažmentu. DELTA Group okrem úlohy generálneho projektanta plnila tiež v spolupráci s teambau úlohu generálneho dodávateľa. Zodpovednosť za architektúru a kreatívne vedenie mala spoločnosť Raumreich.

Vo februári sme úspešne odovzdali dokončenú budovu nového hlavného sídla rakúskej spoločnosti Bürkert, ktorá je popredným hráčom v oblasti meracích a kontrolných technológií. Spoločnosť DELTA v spolupráci s teambau pre klienta zaistila celkový servis od predaja starej budovy až po kompletnú realizáciu nového sídla. Nová budova má celkom 3 poschodia. Na prízemí sa nachádza logistická hala a dielne, v nadzemných podlažiach sú potom umiestnené kancelárske a administratívne priestory.

Nové hlavné sídlo v súlade s ekologickými princípmi využíva vzduchové tepelné čerpadlo a fotovoltaické panely, má strechy osadené zeleňou a harmonicky zapadá do okolitého prostredia. V tesnej blízkosti budovy sa nachádza biotop, ktorý má štatút chránenej prírodnej pamiatky. V areáli sa nachádza niekoľko nabíjacích staníc pre elektromobily. Okrem toho, že nová budova spĺňa všetky technické požiadavky na multifunkčné využitie, jej príjemné prostredie tiež umožňuje zákazníkom a zamestnancom dopriať si potrebný odpočinok.

Vonkajší pohľad na Bürkert v Mödlingu
Kaffeeküche bei Bürkert in AT

Lean management ako ten najlepší partner

Dôležitou súčasťou tohoto projektu je kultúra založená na partnerstve a spolupráci. Vďaka nej bolo možné celý proces realizovať veľmi efektívne. Nie nadarmo sa hovorí, že keď necháte jednotlivých členov tímu vyjadriť ich názor, spolupráca potom bude omnoho konštruktívnejšia a často sa vám podarí ušetriť podstatnú časť nákladov. Ak naviac spoluprácu starostlivo skoordinujete, minimalizuje sa riziko konfliktov, ktoré by mohli ohroziť splnenie termínov a zvýšiť náklady. Napriek tomu, že základom úspešnej spolupráce je dobrá vôľa všetkých zúčastnených, bez precízneho systému a metodiky sa nezaobídete. My sme vsadili na lean management.

Raz týždenne sa všetci ľudia zapojení do procesu zišli priamo na stavenisku pred tabuľou, prostredníctvom ktorej sa zoznámili s úlohami a termínmi rozdelenými podľa profesií a podlaží. Princíp je vcelku jednoduchý: Namiesto špecifikácie plánu realizácie sa spoločne stanoví postupnosť udalostí. Na tomto procese sa podieľa celý tím a dodržiavanie sa kontroluje prostredníctvom priebežnej koordinácie. V prípade potreby sa realizujú žiadúce zmeny. Týmto spôsobom je možné oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie riešiť komplikácie, minimalizovať meškanie a reagovať na zmeny, pretože všetci zúčastnení majú k dispozícii rovnaké informácie. V prípade projektu pre spoločnosť Bürkert sa tento prístup zaslúžil nielen o skoré odovzdanie diela, ale tiež o maximálnu spokojnosť klienta.

Empfangsbereich von Bürkert

Osláviť úspech je dôležité

Správna spolupráca pokračuje aj po skončení projektu: Pri slávnostnom odovzdávaní projektu Andreas Dopplmair, výkonný riaditeľ a projektový manažér spoločností DELTA a teambau, odovzdal klientovi zastúpenému pánom Andreasem Mixou voucher na spoločnú oslavu. Voucher bude uplatnený hneď, ako to pandemická situácia dovolí.

Andreas Mixa, generálny riaditeľ spoločnosti Bürkert Rakúsko, popisuje projekt slovami: „Išlo o veľmi zaujímavý, náročný, ale tiež precízne naplánovaný projekt. Vďaka tomu aj prebehol veľmi hladko. Výborná spolupráca medzi spoločnosťami DELTA/teambau ako generálnych dodávateľov a spoločnosťou Raumreich bola podľa môjho názoru kľúčom k úspešnej a profesionálnej implementácii celého projektu.“

Andreas Dopplmair vysvetľuje: „Tento projekt bol ukážkovým príkladom toho, že transparentné procesy lean managementu, skvelo zohraný tím a aktívne zapojenie klienta sú zárukou úspechu. Podieľať sa na tomto projekte bolo pre mňa skutočným potešením.“

Viac o téme súvislostí medzi projektovou kultúrou stavebného projektu a jeho ekonomickým úspechom (náklady, termíny, kvalita, spokojnosť všetkých zúčastnených strán) si môžete prečítať TU.
V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky: +421 267 281 850 alebo na email: office@delta-group.sk

Pausenbereich von Bürkert in Mödling
Besprechungsraum bei Bürkert

najnovšie príspevky

20. januára 2022

Sme aktívnou súčasťou BIM asociácie Slovensko

...

Mehr
DELTA Führungskreis in Wien heißt Marc Guido Höhne in ihrer Mitte willkommen

14. januára 2022

Marc Guido Höhne nastupuje do DELTA Group na pozíciu generálneho riaditeľa

Marc Guido Höhne je teraz generálnym riaditeľom v rámci medzinárodnej skupiny DELTA. So svojimi dlhoročnými skúsenosťami je ako nový generálny riaditeľ zodpovedný najmä za rozširovanie holistického poradenského portfólia so silným zameraním na udržateľnosť a digitalizáciu pre celú skupinu spoločností. ...

Mehr

21. decembra 2021

K projektom bývania musíme pristupovať komplexnejšie ako doteraz

Dobre mienenou radou ku komplexnejšiemu prístupu k bytovej výstavbe začína rozhovor, ktorý sme viedli so spravodajským webom Hospodárskej komory ČR – KomoraPlus. ...

Mehr