News

Budova Ilse Wallentin House v rámci Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni získala ocenenie Green & Blue Building Award

Nízkoenergetická budova postavená spoločnosťou Bundesimmobiliengesellschaft pochádza z dielne projektantov ARGE –  DELTA  – SWAP Architects.

Posledné ocenenie Green & Blue Building Award bolo pridelené budove Ilse Wallentin House, ktorú postavila spoločnosť Bundesimmobiliengesellschaft pre Univerzitu prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU). Nová drevená budova spĺňa požiadavky na nízkoenergetické stavby a prispieva k ochrane životného prostredia nízkymi emisiami CO2 nielen počas prevádzky, ale tiež v priebehu samotnej výstavby. Vďaka tomu, že architekti ako základný stavebný materiál zvolili masívne drevo, nová univerzitná budova počas iba 14 mesiacov dosiahla na prestížne ocenenie klimaaktiv Gold. Projektovanie tejto mimoriadnej budovy mali na starosti spoločnosti DELTA a SWAP Architects.

Ocenenie budovy BOKU

Hans-Peter Weiss, ktorý je výkonným riaditeľom investorskej spoločnosti Bundesimmobiliengesellschaft, na slávnostnom odovzdávaní ocenení vyhlásil: „Drevo, ktoré patrí do kategórie materiálov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov, má v oblasti udržateľných spôsobov výstavby ohromný potenciál. Vzhľadom k tomu, že rovnako ponúka nepreberné architektonické možnosti, predstavuje výnimočný stavebný materiál. Budova Ilse Wallentin House je toho jasným dôkazom. Pri využití dreva ako stavebného materiálu je možné naviac výrazne urýchliť celý proces výstavby. Nová drevená budova v areáli BOKU, ktorú sa nám podarilo postaviť vo veľmi krátkom čase, je ekologicky šetrná a perfektne zapadá do celkového charakteru univerzitného areálu v oblasti Türkenschanze.“

Gudrun Ghezzo odôvodnil udelenie ocenenia Green & Blue Building Award takto: „Zvažovali sme celý rad nominácií význačných projektov. Porota za konečného víťaza nakoniec zvolila práve tento projekt, pretože kombinuje pestrú škálu aspektov udržateľnosti: obnoviteľné a recyklovateľné materiály, vysokú flexibilitu výstavby, navrhovanie priestorových koncepcií s ohľadom na užívateľa, kratšiu dobu výstavby vďaka využitiu BIM a „predvyrobené“ základné komponenty. To všetko je v plnom súlade s komplexnými koncepciami udržateľnosti, ktoré budú prinášať výhody v priebehu celého životného cyklu budovy.“

Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU) sa na udržateľnosť  sústredí nielen v teoretickej rovine, ale presadzuje ju tiež v praxi. „Nová budova je prvou drevenou stavbou v areáli univerzity – jedná sa teda svojím spôsobom o revolučný projekt,“ popisuje s potešením riaditeľ BOKU Hubert Hasenauer.

„Aby sme dokázali čo najefektívnejšie a najzmysluplnejšie využiť 1.000 m3 dreva, aplikovali sme do praxe nielen celý rad záverov nášho teoretického výskumu, ale museli sme tiež dodržiavať viacero pravidiel súvisiacich s týmto materiálom. Vďaka tomu sa nám podarilo vytvoriť nízkoenergetickú budovu, ktorá pohltí cca 1 000 ton CO2, takže obrazne povedané funguje ako druhý les. Naviac má minimálny negatívny dopad na životné prostredie.“

Christoph Falkner, partner v spoločnosti SWAP Architects, k tomu dodáva: „Architektonický koncept drevených stavieb je založený na pravých uhloch a vizuálne priznáva konštrukčné a technologické prvky. Drevené povrchy a množstvo zelene umožňujú vo viacerých miestnostiach študovať prírodu takpovediac v priamom prenose.“

Rudolf Stürzlinger, výkonný riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti DELTA, vysvetľuje dôležitú úlohu generálneho projektanta pri návrhu viacúčelových budov: „Zásluhou skorého zapojenia a perfektnej spolupráce všetkých špecialistov z rôznych odborov sa nám podarilo pripraviť podrobný BIM model, ktorý sa stal základom pre implementáciu projektu a tiež nám pomohol získať ocenenie za kvalitu klimaaktiv Gold.“

BOKU_Foto Florian Voggeneder_DELTA_Architektur_Generalplanung_Holzbau

Wolfgang Kradischnig, výkonný riaditeľ a hovorca spoločnosti DELTA Group, zdôrazňuje význam optimálnej konštrukcie pri implementácii udržateľných projektov: „Vďaka tomu, že Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU) a spoločnosť Bundesimmobiliengesellschaft prikladajú veľký význam udržateľnej výstavbe, podarilo sa nám úspešne realizovať tento ukážkový projekt ekologickej budovy.“

Ocenenie Green & Blue Building Award udeľuje spoločnosť Ghezzo, ktorá je súčasne organizátorom akcie Green & Blue Building Conference, a firma Drees & Sommer poskytujúca poradenstvo v oblasti výstavby. Toto ocenenie je udeľované projektom, ktoré kladú zvláštny dôraz na udržateľnosť. Medzi hodnotiace kritéria patrí inovatívnosť, životný cyklus budovy, spoločenská zodpovednosť a ekologická šetrnosť. Ocenenie sa udeľuje v dvoch kategóriách: „Projekty“ a „Produkty a služby“. Budova Ilse Wallentin Haus získala ocenenie v kategórii „Projekty“.

pohľad na drevostavbu zvnútra obklopenou stromami a zeleňou

najnovšie príspevky

09. marca 2023

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.  ...

Mehr

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domov Hagibor vyrástol v oblasti žiadaných rezidenčných štvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradskej triedy v blízkosti stanice metra Želivského a električky. V priamom susedstve sa nachádza rozsiahly športový areál. Všetka občianska vybavenosť je v blízkom okolí, ďalšia ponuka služieb, obchodov, kaviarní a reštaurácií je plánovanou priamou súčasťou projektu. Developer, spoločnosť Crestyl, podporil tiež mobilitu budúcich obyvateľov štvrti Hagibor – vítanou samozrejmosťou je napojenie na mestské cyklotrasy....

Mehr