News

Budova Ilse Wallentin House v rámci Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni získala ocenenie Green & Blue Building Award

Nízkoenergetická budova postavená spoločnosťou Bundesimmobiliengesellschaft pochádza z dielne projektantov ARGE –  DELTA  – SWAP Architects.

Posledné ocenenie Green & Blue Building Award bolo pridelené budove Ilse Wallentin House, ktorú postavila spoločnosť Bundesimmobiliengesellschaft pre Univerzitu prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU). Nová drevená budova spĺňa požiadavky na nízkoenergetické stavby a prispieva k ochrane životného prostredia nízkymi emisiami CO2 nielen počas prevádzky, ale tiež v priebehu samotnej výstavby. Vďaka tomu, že architekti ako základný stavebný materiál zvolili masívne drevo, nová univerzitná budova počas iba 14 mesiacov dosiahla na prestížne ocenenie klimaaktiv Gold. Projektovanie tejto mimoriadnej budovy mali na starosti spoločnosti DELTA a SWAP Architects.

Ocenenie budovy BOKU

Hans-Peter Weiss, ktorý je výkonným riaditeľom investorskej spoločnosti Bundesimmobiliengesellschaft, na slávnostnom odovzdávaní ocenení vyhlásil: „Drevo, ktoré patrí do kategórie materiálov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov, má v oblasti udržateľných spôsobov výstavby ohromný potenciál. Vzhľadom k tomu, že rovnako ponúka nepreberné architektonické možnosti, predstavuje výnimočný stavebný materiál. Budova Ilse Wallentin House je toho jasným dôkazom. Pri využití dreva ako stavebného materiálu je možné naviac výrazne urýchliť celý proces výstavby. Nová drevená budova v areáli BOKU, ktorú sa nám podarilo postaviť vo veľmi krátkom čase, je ekologicky šetrná a perfektne zapadá do celkového charakteru univerzitného areálu v oblasti Türkenschanze.“

Gudrun Ghezzo odôvodnil udelenie ocenenia Green & Blue Building Award takto: „Zvažovali sme celý rad nominácií význačných projektov. Porota za konečného víťaza nakoniec zvolila práve tento projekt, pretože kombinuje pestrú škálu aspektov udržateľnosti: obnoviteľné a recyklovateľné materiály, vysokú flexibilitu výstavby, navrhovanie priestorových koncepcií s ohľadom na užívateľa, kratšiu dobu výstavby vďaka využitiu BIM a „predvyrobené“ základné komponenty. To všetko je v plnom súlade s komplexnými koncepciami udržateľnosti, ktoré budú prinášať výhody v priebehu celého životného cyklu budovy.“

Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU) sa na udržateľnosť  sústredí nielen v teoretickej rovine, ale presadzuje ju tiež v praxi. „Nová budova je prvou drevenou stavbou v areáli univerzity – jedná sa teda svojím spôsobom o revolučný projekt,“ popisuje s potešením riaditeľ BOKU Hubert Hasenauer.

„Aby sme dokázali čo najefektívnejšie a najzmysluplnejšie využiť 1.000 m3 dreva, aplikovali sme do praxe nielen celý rad záverov nášho teoretického výskumu, ale museli sme tiež dodržiavať viacero pravidiel súvisiacich s týmto materiálom. Vďaka tomu sa nám podarilo vytvoriť nízkoenergetickú budovu, ktorá pohltí cca 1 000 ton CO2, takže obrazne povedané funguje ako druhý les. Naviac má minimálny negatívny dopad na životné prostredie.“

Christoph Falkner, partner v spoločnosti SWAP Architects, k tomu dodáva: „Architektonický koncept drevených stavieb je založený na pravých uhloch a vizuálne priznáva konštrukčné a technologické prvky. Drevené povrchy a množstvo zelene umožňujú vo viacerých miestnostiach študovať prírodu takpovediac v priamom prenose.“

Rudolf Stürzlinger, výkonný riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti DELTA, vysvetľuje dôležitú úlohu generálneho projektanta pri návrhu viacúčelových budov: „Zásluhou skorého zapojenia a perfektnej spolupráce všetkých špecialistov z rôznych odborov sa nám podarilo pripraviť podrobný BIM model, ktorý sa stal základom pre implementáciu projektu a tiež nám pomohol získať ocenenie za kvalitu klimaaktiv Gold.“

BOKU_Foto Florian Voggeneder_DELTA_Architektur_Generalplanung_Holzbau

Wolfgang Kradischnig, výkonný riaditeľ a hovorca spoločnosti DELTA Group, zdôrazňuje význam optimálnej konštrukcie pri implementácii udržateľných projektov: „Vďaka tomu, že Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied vo Viedni (BOKU) a spoločnosť Bundesimmobiliengesellschaft prikladajú veľký význam udržateľnej výstavbe, podarilo sa nám úspešne realizovať tento ukážkový projekt ekologickej budovy.“

Ocenenie Green & Blue Building Award udeľuje spoločnosť Ghezzo, ktorá je súčasne organizátorom akcie Green & Blue Building Conference, a firma Drees & Sommer poskytujúca poradenstvo v oblasti výstavby. Toto ocenenie je udeľované projektom, ktoré kladú zvláštny dôraz na udržateľnosť. Medzi hodnotiace kritéria patrí inovatívnosť, životný cyklus budovy, spoločenská zodpovednosť a ekologická šetrnosť. Ocenenie sa udeľuje v dvoch kategóriách: „Projekty“ a „Produkty a služby“. Budova Ilse Wallentin Haus získala ocenenie v kategórii „Projekty“.

pohľad na drevostavbu zvnútra obklopenou stromami a zeleňou

najnovšie príspevky

10. júna 2022

Charitatívna akcia DELTA Ukraine – ĎAKUJEME!

Jedna myšlienka, jedna spoločná misia a jeden dôležitý večer pre Ukrajinu a celý svet. Charitatívna akcia DELTA Ukraine sa konala vo štvrtok 9. júna v bývalej továrni na výrobu tabaku Tabakfabrik Linz a spojila dobro so špeciálnym aktom pomoci: Naši hostia sa zúčastnili aukcie pre dobrú vec, dostali príležitosť urobiť dobrý skutok a zažiť bezprostredne zblízka dojemné a povzbudivé príbehy ľudí z Ukrajiny....

Mehr
DELTA Group prezentovala kanceláře inovačního centra Takeda_Green Building Summit 2022_CZ

23. mája 2022

DELTA Group prezentovala kancelárie inovačného centra Takeda na Green Building Summit v Bratislave

Bolo nám cťou, že aj DELTA Group SK mohla prispieť prednáškou o kanceláriach inovačného centra Takeda v rekonštruovanej historickej budove Pradiareň 1900. Kooperovali sme ako lokálny architekt a projektant interiéru. Za rečnícky pult sa postavil Ing. arch. Adam Cifra, ktorý bol vedúcou postavou projektu a predniesol pred zaplnenou sálou svoje skúsenosti a postrehy z projektu a kooperácie s firmou Jacobs a klientom Takeda. ...

Mehr

18. mája 2022

Projektové riadenie stavby, ktoré dokáže dokončiť projekt v predstihu

Projektový manažment DELTA sa pri riadení a koordinácii projektu opiera o základné tri piliere: riadenie projektu z hľadiska času, kvality a nákladov. Pri desať poschodovej administratívnej budove DOCK IN FIVE v Prahe Libni sa i v neľahkej situácii posledných mesiacov, spojenej s chýbajúcimi pracovníkmi u zhotoviteľských firiem a nedostatkom neustále sa zdražujúceho stavebného materiálu, podarilo objekt kancelárií dokončiť skôr, ako nám určil investorom definovaný tzv. časový harmonogram stavby....

Mehr