News

Využitie BIM pri projektovaní a koordinácii medzinárodných projektov

V štúdiu odborného portálu ARCHIZOOM diskutoval v uplynulých dňoch Erik Štefanovič s Radkom Váňom o význame a prínose Building Information Modeling do medzinárodných projektov. Vďaka skúsenosti DELTA Group, ktorá je generálnym projektantom pozemných stavieb pripravovaného vývojového a testovacieho centra pre skupinu BMW Group v Sokolove, pozval Radek Váňa spoločnosť DELTA do svojho štúdia, aby v krátkom fokuse načrtol rozdiely v projektovaní v úrovni BIM 3D a BIM 5D, vysvetlil prínos BIM pre komunikáciu a koordináciu medzinárodného projektového tímu, ktorý má cca 80 členov a pracuje v 84 BIM modeloch.

Vo fokuse Erik Štefanovič zmieňuje tiež význam BIM z pohľadu digitalizácie a jednoduchého prístupu k aktuálnym dátam a informáciám pre tím projektantov, ktorí sú vzdialení stovky kilometrov od seba, vyvíjajú projekt v štyroch krajinách Európy a koordinujú už od februára 2019 nielen projektovú prípravu vývojového centra a polygónu, ale teraz už aj samotnú realizáciu.

Erik Štefanovič sa na záver tiež jemne dotýka témy projektovej kultúry, orientovanej na spoluprácu tímu a hľadanie riešení, ktoré sa v praxi spoločnosti DELTA ukazuje ako významný faktor pre dosiahnutie stanoveného cieľa a úspechu stavebných projektov obecne, nielen medzinárodných.

najnovšie príspevky

Exterier kaviarne

15. júna 2021

Staviame ďalej: Františkánska nemocnica vo Viedni „Lieserl’n auf der Landstraße“

Už niekoľko rokov spoločnosť DELTA pomáha Františkánskej nemocnici vo Viedni s rekonštrukciami a realizáciou nových projektov. Je to úchvatné miesto s bohatou históriou. Pred dvoma rokmi tu bol otvorený domov pre seniorov a teraz nastal čas na rovnako úspešnú realizáciu ďalšej budovy....

Mehr
Novinový článok z magazíne Development News

25. mája 2021

Vývojové a testovacie centrum skupiny BMW v BIM 5D

V uplynulých dňoch sme s radosťou prijali pozvanie na rozhovor s redakciou odborného magazínu Development News na tému projektovanie pomocou BIM. Rozhovor sa venuje, ako prínosom Building Information Modeling pri implementácii do stavebných projektov, taktiež približuje BIM v úrovni 5D na projekte vývojového centra skupiny BMW v Sokolove, na ktorom aktívne pracujeme ako generálny projektant pozemných stavieb. ...

Mehr
Pán Erik Štefanovič, konateľ spoločnosti DELTA, obrázok k video podcastu

13. mája 2021

Využitie BIM pri projektovaní a koordinácii medzinárodných projektov

V štúdiu odborného portálu ARCHIZOOM diskutoval v uplynulých dňoch Erik Štefanovič s Radkom Váňom o význame a prínose Building Information Modeling do medzinárodných projektov a rozdieloch v projektovaní na úrovni BIM 3D a BIM 5D....

Mehr