News

3.diel podcastu BIM a realizácie projektu. BIM = stavba pod kontrolou

Aké sú príčiny toho, že potenciál BIM stále nie je pri výstavbe úplne využívaný? Prečo zatiaľ na väčšine projektov v ČR nie je BIM implementovaný napriek tomu, že uľahčuje takmer všetky procesy spojené so stavbou? Aké komplikácie sprevádzajú prestup stavebných firiem na digitálny štandard? Stane sa BIM v budúcich dvoch či troch rokoch skutočne štandardom českej výstavby?

Erik Štefanovič, konateľ DELTA Group ČR hovorí, že Building Information Modeling potrebuje viac osvety. Je potrebné, aby nielen investori, facility managment, ale aj realizačné firmy pochopily, v čom je BIM užitočný a v akých procesoch počas výstavby a prevádzky budovy im môže byť BIM nápomocný.

Podcast si kladie tiež otázku prechodného obdobia fungovania procesov na projekte pred BIM a s BIMom. Bola by nejaká špecifická forma centrálnej komunikačnej platformy, ktorá by slúžila k pasívnemu prehliadaniu BIM modelu možnou hybridnou cestou, ako využiť informačnú komplexnosť BIM modelu v ktorejkoľvek fázi projektu kedykoľvek a odkiaľkoľvek?

Diskusiu o tom, ako veľmi môže byť BIM model prínosný investorovi v dobe zmien na projekte, ako a kam až dokáže príslušné zmeny vďaka svojej úplnej transparentnosti a informačnej komplexnosti v rýchlosti premietnuť, prípadne ako veľmi dokáže toto obdobie zmien a hľadania riešení skrátiť, ale tiež o nových možnostiach stavebného dozoru investora a veľa ďalšom viedol v treťom dieli podcastu BIM JAKO FENOMÉN konateľ DELTA Group ČR a SK Erik Štefanovič a Martin Buřič, vedúci stavebných služieb pre strednú a východnú Európu spoločnosti S+B Gruppe.

 

najnovšie príspevky

09. marca 2023

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.  ...

Mehr

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domov Hagibor vyrástol v oblasti žiadaných rezidenčných štvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradskej triedy v blízkosti stanice metra Želivského a električky. V priamom susedstve sa nachádza rozsiahly športový areál. Všetka občianska vybavenosť je v blízkom okolí, ďalšia ponuka služieb, obchodov, kaviarní a reštaurácií je plánovanou priamou súčasťou projektu. Developer, spoločnosť Crestyl, podporil tiež mobilitu budúcich obyvateľov štvrti Hagibor – vítanou samozrejmosťou je napojenie na mestské cyklotrasy....

Mehr