News

Marc Guido Höhne nastupuje do DELTA Group na pozíciu generálneho riaditeľa

Marc Guido Höhne je teraz generálnym riaditeľom v rámci medzinárodnej skupiny DELTA. So svojimi dlhoročnými skúsenosťami je ako nový generálny riaditeľ zodpovedný najmä za rozširovanie holistického poradenského portfólia so silným zameraním na udržateľnosť a digitalizáciu pre celú skupinu spoločností. V tejto úlohe bude tvoriť konzultačný tím v rámci spoločnosti DELTA.

Marc Guido Höhne je so spoločnosťou DELTA spojený dlhoročnou spoluprácou na rôznych projektoch, ktoré sa vždy vyznačovali vzájomným rešpektom a partnerstvom. Spoločne s Ingo Huberom viedol v rokoch 2009-2013 projektové riadenie novej budovy WU Wien (Ekonomickej univerzity vo Viedni). Okrem toho vždy úzko spolupracoval s partnermi skupiny DELTA na mnohých rôznych témach v oblasti stavebníctva a nehnuteľností.  Marc Guido Höhne vyštudoval architektúru a posledných 23 rokov pôsobil, najskôr v oblasti miestneho stavebného dozoru, potom významne v projektovom manažmente a realitnom poradenstve a posledných 10 rokov ako generálny riaditeľ spoločnosti Drees & Sommer Austria.

V marci 2021 sa Marc Guido Höhne rozhodol po 15 rokoch opustiť Drees & Sommer, aby sa v budúcnosti mohol venovať novým výzvam. Partnerstvo ho nakoniec na konci roku 2021 presvedčilo, aby sa v budúcnosti pripojil ku skupine spoločností DELTA a najmä aby pre nich riadil tému udržateľnosti.

Marc Guido Höhne o nástupe do spoločnosti DELTA: „Už veľa rokov máme úzke partnerstvo, ktoré opakovane viedlo k úspešnej realizácii spoločných projektov (napr. Kampus Ekonomickej univerzity vo Viedni, Wien Energie Smart Campus). V mojej hlavnej oblasti zodpovednosti, rozvoji poradenskej oblasti „Udržateľnosť a inžiniering“, sa teším na dobrú spoluprácu s tímom DELTA green line!“

Celé vedenie a majitelia spoločnosti DELTA sú preto o to radšej, že môžu privítať Marca Guida Höhneho vo svojich radoch, aby sa DELTA mohla v budúcnosti ešte viac zviditeľniť v oblasti udržateľnej výstavby a to tak v Rakúsku, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Wolfgang Kradischnig, spolumajiteľ a hovorca spoločnosti DELTA sa teší z posilnenia  manažérskeho tímu: „Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam a širokému výkonnostnému horizontu je Marc Höhne pre našu skupinu DELTA veľkým prínosom. Prináša nám šancu posilniť naše ústredné zameranie na udržateľnosť a mať skutočného tímového hráča a odborníka na zelený princíp výstavby tzv. DELTA green line!“

Portrait Mark Guido Höhne

Predstavenie Marc Guido Höhne

Marc Guido Höhne študoval architektúru na Technickej univerzite v Berlíne a na Ball State University v Muncie v Indiane. Po promócii v roku 1998 pracoval najskôr dva roky v oblasti technického stavebného dozoru, aby rozšíril svoje zručnosti prostredníctvom praktických skúseností s realizáciou. V roku 2000 prestúpil na projektový manažment a následne sa zapojil do rôznych kultúrnych a administratívnych stavebných projektov. Jeho bezprostredným zameraním však bolo Pergamonské múzeum na Múzejnom ostrove v Berlíne, za ktoré bol naposledy zodpovedný ako projektový manažér pre základnú rekonštrukciu a prístavbu.

Po presťahovaní do spoločnosti Drees & Sommer Bulgaria v roku 2006 bol zodpovedný za multiprojektové riadenie a zaistenie kvality výstavby celkom 25 hypermarketov po celom Bulharsku v rámci expanzie nemeckého maloobchodného predajcu Kaufland. S trochou šťastia ho v roku 2009 zavolali do Viedne, aby prevzal celkové riadenie projektu nového kampusu Ekonomickej univerzity vo Viedni, ktorý viedol viac ako 6 rokov v rámci spoločného podniku s Ingo Huberom. Od tej doby majú DELTA a Marc Guido Höhne úzky a veľmi kooperatívny vzťah, ktorý následne viedol k mnohým ďalším spoločným žiadostiam a úspešným projektom, ako je projektové riadenie pre Smart Campus spoločnosti Wien Energie.

Po svojom menovaní generálnym riaditeľom spoločnosti Drees & Sommer Austria v roku 2011 bol z veľkej časti zodpovedný za rozšírenie portfólia služieb o poradenstvo v oblasti nehnuteľností a dohľad nad realizáciou projektov na stavenisku, a tým i za rast firemnej pobočky z 10 na 65 zamestnancov. V tejto súvislosti v roku 2017 prevzal vedenie kancelárie Drees & Sommer Hungaria v Budapešti, aby sa tiež zapodieval expanziou podnikania v strednej a východnej Európe/ CEE.

Jeho srdce vždy horelo pre udržateľnosť, a preto sa zameral na osobné poradenstvo. Z tohoto dôvodu je už niekoľko rokov členom výkonného výboru ÖGNI (rakúska spoločnosť pre udržateľnú výstavbu).

najnovšie príspevky

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domů Hagibor vyrostl v oblasti žádaných rezidenčních čtvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradské třídy v blízkosti stanice metra Želivského a tramvají. V přímém sousedství se nachází rozsáhlý sportovní areál. Veškerá občanská vybavenost je v blízkém okolí, další nabídka služeb, obchodů, kaváren a restaurací je plánovanou přímou součástí projektu. ...

Mehr
Werknutzungsbewilligung lt. Vereinbarung, 2021

22. júla 2022

Materská škôlka Negrellistraße: Holistický koncept priestoru pre deti

Mesto Wels zadalo výstavbu materskej škôlky na ulici Negrellistrasse o rozlohe 1.500 m². Architekti spoločnosti DELTA dokázali počas procesu formovania konceptu presvedčiť veľmi funkčným a identitu formujúcim dizajnom. Unikátny dizajn pre deti a zamestnancov, rovnako ako dlhodobo udržateľný spôsob projektovania, sú typickými charakterovými rysmi tohoto projektu....

Mehr