News

Sme aktívnou súčasťou BIM asociácie Slovensko

Náš kolega Martin Mišún z DELTA Group SK sa stal vedúcim pracovnej skupiny WG2 – Jednotné požiadavky na Klasifikáciu stavieb v rámci BIM.

Jeho aktívny prístup k problematike BIM (z angl. BIM – Building Information Modeling) nám dáva možnosť spolupodieľať sa na príprave podkladov pre implementáciu informačného modelovania do bežnej stavebnej praxe na Slovensku. Okrem vedenia druhej pracovnej skupiny, zameranej na zjednotenie klasifikačného systému používaného pri informačnom modelovaní, je aj aktívnym členom pracovnej skupiny WG4, ktorá sa zaoberá problematikou geometrickej podrobnosti modelov (LOG).

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Hlavná náplň občianskeho združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike.

V roku 2013 táto asociácia založila Odbornú radu pre BIM, ktorá aktívne podporuje systematickú a strategickú implementáciu Informačného modelovania stavieb. Táto odborná rada zastrešuje od začiatku zastrešuje pracovné skupiny rozdelené podľa zamerania.

BIMaS zvolila múdry systém zdola – hore, ktorý zabezpečuje cielené riešenia, ktoré vznikajú flexibilne, podľa aktuálnych potrieb jednotlivých odvetví stavebníctva. V roku 2021 v rámci BIMaS pristúpili k zmenám a prispôsobili organizačnú štruktúru, počet a zameranie pracovných skupín tak, aby reflektovali súčasné požiadavky z praxe. Aktuálne v BIMaS fungujú tieto štyri pracovné skupiny, pričom náš kolega Martin Mišún sa stal vedúcim pracovnej skupiny WG2 – pre časť pozemných stavieb.

Pracovná skupina WG1Požiadavky na výmenu informácií (EIR), zadanie BIM projektov

Pracovná skupina WG2 – Jednotné požiadavky na Klasifikáciu stavieb v rámci BIM

Pracovná skupina WG3Úroveň informácií (LOI), negrafické informácie BIM modelu

Pracovná skupina WG4Úroveň geometrie (LOG), stanovenie rozsahu a podrobnosti modelu

DELTA je nadšeným propagátorom implementácie digitalizácie do stavebníctva. Cítime, že je naším poslaním podieľať sa na spoluvytváraní štandardov pre BIM a podporovať procesy, ktoré informačný model stavby posunú vpred. Preto sme aktívnymi členmi spolkov BIMaS na Slovensku, Agentúry pre štandardizáciu ČAS v ČR a tiež aktívnym členom združenia BIM Community na Ukrajine, kde naša skupina taktiež pôsobí.

Viac o našich projektoch a skúsenostiach nielen v oblasti BIM Vám prezradia naše referencie.

najnovšie príspevky

Team DELTA Ukraine, Dezember 2023.

12. februára 2024

DELTA Ukrajina: Prehľad o záväzkoch skupiny DELTA a výhľad na rok 2024

DELTA pôsobí na Ukrajine od roku 2006. Počas týchto rokov si spoločnosť v krajine vybudovala  silné zastúpenie, čím výrazne prispela do rôznych odvetí a prispôsobila sa vyvíjajúcemu sa trhu a sociálno-ekonomickým podmienkam....

Mehr
Parnigoni Evelyn, Geschäftsführerin Delta Baumanagement GmbH (Copyright Erich Sinzinger)

12. januára 2024

Rozšírenie manažmentového teamu v skupine DELTA o Evelyn Parnigoni

Evelyn Parnigoni bola 1. januára 2024 povýšená na manažment spoločnosti Delta Baumanagement...

Mehr

27. októbra 2023

Sála Vltavskej filharmónie

...

Mehr