News

Staviame ďalej: Františkánska nemocnica vo Viedni „Lieserl’n auf der Landstraße“

Už niekoľko rokov spoločnosť DELTA pomáha Františkánskej nemocnici vo Viedni s rekonštrukciami a realizáciou nových projektov. Je to úchvatné miesto s bohatou históriou. Pred dvoma rokmi tu bol otvorený domov pre seniorov a teraz nastal čas na rovnako úspešnú realizáciu ďalšej budovy.

V odovzdávací deň panovala slávnostná atmosféra. Nie je divu – tento špeciálny projekt, na ktorom sa podieľal celý rad ľudí, sa napriek všetkým komplikáciám podarilo dotiahnuť do vydareného konca. A výsledok je bez preháňania veľkolepý. Navzdory pandémii ochorenia covid-19 a viacerých nemilých prekvapení a nástrah v priebehu realizácie sa novú nemocničnú budovu podarilo predať v pôvodne plánovanom termíne. Súčasťou novej budovy je kuchyňa, dve interné lôžkové oddelenia, jedno oddelenie paliatívnej starostlivosti a tiež denný stacionár pre akútnych geriatrických pacientov. Uvedenie do prevádzky prišlo v pravú chvíľu – teraz totiž príde na rad generálna rekonštrukcia segmentu B, vrátane reštaurovania historickej fasády a revitalizácie priľahlých záhrad. Ale nepredbiehajme… Najprv sa poďme pozrieť na nové izby a spýtať sa niektorých členov nášho tímu, aké zaujímavé skúsenosti si z tohto náročného projektu odniesli.

Viac než nové priestory

Pri vstupe do segmentu H si pripadáte skôr ako v hoteli než v nemocnici. Inovatívna  „svieža kuchyňa“ na prvom nadzemnom poschodí je klenotom nových priestorov. Vďaka prepracovanému systému si pacienti môžu vyberať jedlá z dennej ponuky, čo je nielen príjemné pre stravníkov, ale tiež prínosné pre celkovú prevádzku, pretože zostáva minimum zvyškov. Každý si jednoducho objedná to, na čo má práve chuť. Veľkou výzvou pri realizácii projektu bola inštalácia kuchynského vybavenia, ako napríklad kuchynská umývačka riadu. Tá zaberá jednu celú miestnosť a bolo potrebné ju nainštalovať pomocou žeriava. To bolo náročné hlavne s ohľadom na logistiku. Aby bolo možné splniť vysoké hygienické normy a súčasne tiež funkčné požiadavky na kuchyňu pre závodné stravovanie, predchádzala realizácii starostlivá a detailná príprava. Vynikajúci výsledok je však dôkazom toho, že dôsledná práca sa vyplatila.

Jedna z hlavných požiadaviek investora spočívala v tom, aby izby pre pacientov boli maximálne pohodlné a pacienti sa v nich cítili príjemne. Skôr, než vstúpime do novej izby uvedomíme si, že už na chodbe sa cítime lepšie, než je v nemocnici bežné. Pohodovú atmosféru navodzuje vizuálne zaujímavé drevené ostenie a čierne zárubne, ktoré sú pre zariadenia tohto typu v podstate architektonickou novinkou. Každá z izieb pôsobí útulne, čomu napomáha jej priestorové usporiadanie so stupňovitými stopmi. Každá izba má svoj balkón, arkier a špičkovo vybavenú kúpeľňu, ktorá bolo projektovaná s ohľadom na splnenie funkčných potrieb starších ľudí, ale tiež s ohľadom na ľúbivý dizajn.

Nové schodisko je lemované dreveným obložením a ožiarené teplým svetlom, čo mu prepožičiava moderný vzhľad a navodzuje príjemnú atmosféru. Plánovaná koncepcia vytvorenia objektu hotelového typu spĺňajúceho požiadavky na každodennú prevádzku a maximálne pohodlie pre pacientov sa odráža vo všetkých aspektoch novej budovy. Optimalizované funkčné izby sú iba jedným z príkladov. Na oddelení paliatívnej starostlivosti, ktorá ponúka 16 lôžok, nájdeme tiež „miestnosť ticha“, ktorá bola majstrovsky navrhnutá tak, aby reprezentovala päticu zo svetových náboženstiev. Dovoľuje pacientom a ich príbuzným spoločne sláviť a rozjímať a prípadne sa tiež dôstojne rozlúčiť s tými, ktorí nás opustili.

Außenbereich Krankenhaus Elisabethinen Wien

Nečakané objavy uprostred Viedne

Tento projekt bol zvláštny celým radom faktorov. Uveďme aspoň tu zaujímavosť, že v úzkej spolupráci so Spolkovým pamiatkovým úradom došlo k premiestneniu starého cintorína a slávnej moruše (prírodná pamiatka mesta Viedne č.4) nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti staveniska. Keď človek prechádza okolo brány novej nemocnice, iba ťažko by hádal, aký rozsiahly komplex sa za ňou nachádza: priamo v centre Viedne v 3 obvode sa ukrýva stavenisko o rozlohe 30.000 m2. Historickým objavom sa stal ženský cintorín z 18. storočia. Ten bolo potrebné čo najšetrnejšie premiestniť, čo si vyžiadalo veľa času a úsilia. Nájdené kosti prešli analýzou v múzeu prírodnej histórie a potom boli odovzdané miestnej farnosti k opätovnému dôstojnému pochovaniu.

Eingangsbereich KH Elisabethinen Wien
Cafeteria Krankenhaus der Elisabethinen

Agilná a komplexná zároveň

Napriek veľmi prísnym požiadavkám v dôsledku koronavírusovej pandémie sa podarilo udržať práce na budove v chode počas celého minulého roku. Hlavnú zásluhu na tom má špičkový tím, ktorého členovia sa nebáli prijať obrovskú dávku osobnej zodpovednosti, svedomito plnili jednotlivé úlohy, prekonávali výzvy, vysporiadavali sa s nečakanými zmenami, a nakoniec všetko brilantne zvládli. Jedným z rozhodujúcich faktorov bola vysoká agilita každého jednotlivca: keď bolo potrebné zvoliť nový prístup k riešeniu, vďaka aktívnej spolupráci sa ho podarilo vždy rýchlo nájsť a implementovať bez toho, aby zmizol zo zreteľa hlavný cieľ a časový harmonogram. Veľkou novinkou pre projektový tím bola na jar roku 2020 práca z domu, ktorá ovplyvnila predovšetkým každodennú komunikáciu medzi členmi. Aj napriek týmto komplikáciám dokázal tím ELW splniť všetky úlohy bez akýchkoľvek problémov, pretože sa žiadny z členov tímu nebál zapojiť do čohokoľvek nového. Okrem sústavnej komunikácie sa ako veľmi dôležitý nástroj ukázala virtualizácia plánovania jednotlivých krokov. Od začiatku projektu tím využíval plánovaciu tabuľu, tzv. Lean Board, ktorá sa stala centrálnym zdrojom informácií pre všetkých členov zapojených do procesu plánovania.

„Uvedomili sme si, že vykonané zmeny v skutočnosti projekt nenarúšajú, ale sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Celý projekt je v podstate jeden dlhý vývoj plný zmien – obzvlášť u pamiatkovo chránených alebo starších budov. Každý deň nám predkladá nové výzvy a každý deň hľadáme optimálne riešenia. Približne 20 % časových kapacít vždy musíme vyhradiť na nepredvídateľné okolnosti,“ popisuje Markus Hiden, projektový manažér a architekt DELTA.

Mitarbeiter Speisesaal KH Elisabethinen

Tu sa dobro odpláca dobrom

Počas realizácie projektu sme sa tešili veľkému pochopeniu zo strany užívateľov komplexu a často aj čulému záujmu. Silným okamihom pre dvojicu našich architektov podieľajúcich sa na nových priestoroch bolo, keď sa ich jedna z pacientiek nadšene opýtala: „Bude to tu rovnako krásne ako na zrenovovanom akútnom geriatrickom oddelení?“ „Toto je tá najlepšia motivácia ísť ďalej aj navzdory všetkým prekážkam a ťažkostiam,“ popisuje Ana Jugovic, projektová manažérka a architektka.  Investor si veľmi cenil vysokú kvalitu architektonického návrhu a s otvorenou úprimnosťou chválil všetko, čo sa mu páčilo.  Tím spoločnosti DELTA mal v rámci tohto projektu jedinečnú príležitosť naplno využiť všetok svoj kreatívny potenciál a postaviť nemocnicu, ktorá nevyzerá ako nemocnica.

Architekti zo spoločnosti DELTA o projekte hovoria s nebývalým nadšením. Dôvodov je hneď niekoľko, toto sú však dva najdôležitejšie – zameranie projektu na riešenie a otvorený, spolupracujúci investor reagujúci na všetky výzvy prejavom dôvery v ich úspešné prekonanie a vždy pomáhajúci s ich riešením v dokonalej súhre s projektovým tímom. V rámci celého projektu boli jasne zrejmé mimoriadne ľudské hodnoty františkánskeho rádu, ktorého členovia považujú starostlivosť o blížnych za svoje poslanie. Taktiež tým bol tento projekt výnimočný. Celý realizačný tím mal dobrý pocit, že môže urobiť niečo dobré pre príslušníkov staršej generácie. Ďalšia fáza výstavby už začala – a motivácia pokračovať v tvrdej práci na „Lieserl’n auf der Landstraße“ je takmer bezmedzná.

Renate Schramlová, vedúca organizácie prevádzky a stavebného manažmentu kliniky Elisabethinen vo Viedni, vysvetľuje: „Výborné prevádzkové plánovanie a vysoká architektonická kvalita sú zárukou spokojnosti pacientov, personálu aj návštevníkov a pomáhajú zlepšiť výsledky na organizačnej úrovni našej nemocnice. V súlade s naším heslom „Spoločne sme silnejší“ každý člen tímu vnáša do projektu prostredníctvom svojej práce kus seba samého.  O výsledkoch výborného funkčného plánovania a vysokej architektonickej kvalite sa môžeme na vlastné oči presvedčiť v novej časti budovy. Som si istá, že pacienti aj personál sa tu budú cítiť príjemne a spokojne.“

Zdravotnícke zariadenia sú našou srdcovou záležitosťou, ako k nim pristupujeme, vysvetľujeme stručne TU. Niektoré naše ďalšie vydarené projekty z oblasti zdravotníctva si môžete prezrieť prípadne TU.

Zimmer Außenansicht
Zimmer im Krankenhaus der Elisabethinen

najnovšie príspevky

09. marca 2023

Martin Mišún sa stal prokuristom spoločnosti DELTA Group Slovakia

Úlohy prokuristu od Adama Cifru odteraz preberá Martin Mišún. Adamova architektúra bola v posledných rokoch veľmi úspešná a teraz získava ešte väčší dôraz vďaka jeho novej úlohe vedúceho architekta v Českej republike a na Slovensku. Oficiálnymi zástupcami spoločnosti DELTA na Slovensku sú tak odteraz Marián Kupka a Martin Mišún.  ...

Mehr

12. októbra 2022

BIM vo fáze správy budovy: 4. diel nášho podcastu BIM AKO FENOMÉN

BIM a jeho väzby na Facility Management. V čom sú integrované dáta z BIM modelu investorovi prínosom? Je to téma, ktorá je skutočne zatiaľ na počiatku objavovania prínosov a možností? Aký je vzťah medzi softvérmi Facility Managementu a BIM? Kedy je potrebné v BIM projektovaní myslieť na požiadavky Facility Managementu?...

Mehr

17. augusta 2022

Bytové domy Hagibor Alfa a Beta skolaudované, sprevádzala ich DELTA

Projekt bytových domov Hagibor vyrástol v oblasti žiadaných rezidenčných štvrtí Vinohrady a Strašnice, na konci Vinohradskej triedy v blízkosti stanice metra Želivského a električky. V priamom susedstve sa nachádza rozsiahly športový areál. Všetka občianska vybavenosť je v blízkom okolí, ďalšia ponuka služieb, obchodov, kaviarní a reštaurácií je plánovanou priamou súčasťou projektu. Developer, spoločnosť Crestyl, podporil tiež mobilitu budúcich obyvateľov štvrti Hagibor – vítanou samozrejmosťou je napojenie na mestské cyklotrasy....

Mehr