News

Úspešné odovzdanie bytového domu Althan Park vo Viedni

moderný bytový komplex bytov vo Viedni

V 9. viedenskom mestskom obvode Alsergrund získal v roku 2014 projektový developer 6B47 bývalú budovu poštového riaditeľstva , aby z nej vytvoril nový obytný objekt. V decembri 2018 bola svojim budúcim obyvateľom odovzdaná budova s 237 kvalitnými bytmi, ktoré neboli financované pomocou žiadnych dotácií alebo daňových zvýhodnení.

V kombinácii s aktuálnou modernou architektúrou a komfortným vybavením sa nedá prehliadnuť, ako zvláštny prvok v tejto polohe uprostred mesta, aktívny prístup k dostatočnému zasadeniu projektu do zelene. Pri základnom vybavení projektu Althan Park bol kladený dôraz na splnenie najvyšších technologických nárokov a maximálneho komfortu vo všetkých oblastiach.

Každý z bytov má buď balkón alebo terasu, lodžiu alebo – ako absolútnu raritu v tejto polohe – vlastnú záhradku. Byty neponúkajú uprostred mesta len krásny výhľad, ale aj súkromie a pokoj. Na prízemí budovy sú umiestnené obchodné priestory a detská škôlka, ktoré prinášajú ďalšie oživenie tohto priestoru.

bývanie v modernom bytovom komplexe s terasami vo Viedni

DELTA Group bola v tomto stavebnom projekte zodpovedná za riadenie projektu a celkový projektový management. Obytná budova bola v rámci stavby rozšírená o podkrovné priestory, ktoré výrazne vyčnievajú nad susedné budovy. V priebehu krátkej stavby, trvajúcej 20 mesiacov, musela byť budova okrem iného novo staticky zosilnená. Ďalšiu výzvu predstavovala čiastočná úprava koľajiska rakúskych dráh ÖBB, ktorých prevádzka sa v priebehu búracích a stavebných prác nesmela obmedziť.

Početné prekážky a potrebné koordinačné opatrenia zvládol a zrealizoval premyslený construction management tímu DELTA v úzkej spolupráci s investorom a projektovým tímom. Tak bolo možné spoločne splniť a zrealizovať všetky priania vlastníkov.

Stefan Weiss, vedúci projektu z firmy DELTA, hovorí : „Je to krásny pocit, vidieť po intenzívnej fáze projektu budovu s ich spokojnými obyvateľmi. Ďakujeme investorovi za poskytnutú dôveru a pozitívnu energiu počas celej fáze projektu.“

vonkajší podľad na moderný bytový dom s balkónmi

najnovšie príspevky

Unbroken_Lviv_Ukraine

14. mája 2024

Otvorenie Protetického a ortopedického centra Unbroken

ňa 10. mája sa vo Ľvove (Ukrajina) uskutočnilo slávnostné otvorenie Protetického a ortotického centra Unbroken. Táto udalosť znamená významný úspech v oblasti rehabilitácie a podpory ľudí, ktorí potrebujú protetické riešenia. Pre skupinu DELTA je mimoriadnou cťou, že sa môže podieľať na vývoji tohto inovatívneho projektu. Budova ortopedického technologického centra, ktorá zaberá plochu približne 1 000 m2, je neoddeliteľnou súčasťou celého rehabilitačného ekosystému UNBROKEN. Umožní výrobu protéz horných a dolných končatín a prípravu nových odborníkov s cieľom zvýšiť počet profesionálov v tejto oblasti....

Mehr
DELTA Ukraine_GIZ_Projects_ModularBuildings_Infrastructure (4)

14. mája 2024

Infraštrukturálne projekty spoločnosti DELTA Ukrajina

Spoločnosť DELTA Ukrajina od roku 2016 aktívne pracuje na infraštrukturálrnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, vodovodov a kanalizácií. Sektor zdravotníctva je jednou z projektových priorít na Ukrajine. ...

Mehr

19. marca 2024

Christina Lang preberá pozíciu tlačovej hovorkyne skupiny DELTA

Christina Lang, ktorá sa narodila v Hornom Rakúsku, je od roku 2022 zodpovedná za strategickú komunikáciu spoločnosti DELTA a – ako rozšírenie svojej predchádzajúcej úlohy – teraz spoločnosť zastupuje aj ako tlačová hovorkyňa....

Mehr