News

Projektové riadenie stavby, ktoré dokáže dokončiť projekt v predstihu

Projektový manažment DELTA sa pri riadení a koordinácii projektu opiera o základné tri piliere: riadenie projektu z hľadiska času, kvality a nákladov. Pri desať poschodovej administratívnej budove DOCK IN FIVE v Prahe Libni sa i v neľahkej situácii posledných mesiacov, spojenej s chýbajúcimi pracovníkmi u zhotoviteľských firiem a nedostatkom neustále sa zdražujúceho stavebného materiálu, podarilo objekt kancelárií dokončiť skôr, ako nám určil investorom definovaný tzv. časový harmonogram stavby.

Josef Prokeš, projektový manažér DELTA Group vidí hlavnú príčinu tohoto úspechu v zohranej kooperácii a synergii, ktorá vďaka už dlhodobej spolupráci s investorom, developerskou spoločnosťou Crestyl, na projekte administratívnych budov DOCK IN prebieha.

Orientácia na hľadanie riešení
„Bola to veľká výzva. Ceny stavebných materiálov letia od minulého roku nahor a niektoré sú vďaka výpadku zdrojov nedostupné. Zároveň sme v čase výstavby tejto administratívnej budovy bojovali nielen s obmedzeniami kvôli koronavírusu, ale tiež s odlivom niektorých pracovníkov na stavbe kvôli vypuknutiu vojny na Ukrajine. Oneskorenie stavby by nebolo žiadne prekvapenie. Vďaka hľadaniu riešenia s generálnym zhotoviteľom spoločnosti GEMO sa nám podarilo situáciu na viacerých úrovniach vyriešiť, vykompenzovať novými silami a mám radosť, že náš
stavebný manažment sa opäť osvedčil a my sme mohli obidve etapy budovy skolaudovať už v apríli, a to i napriek tomu že druhá etapa budovy mala byť kolaudovaná až v júni“, komentuje situáciu projektový manažér Josef Prokeš.

Administratívna budova DOCK IN FIVE je v rade piatou administratívnou budovou v tejto úspešnej lokalite DOCK IN, ktorá sa stala ikonou moderného bývania a flexibilných kancelárií pri rieke Vltava v pražských dokoch v Libni. Je tiež inšpiratívnym príkladom po stránke udržateľnosti, lebo aj táto budova sa usiluje o environmentálne ocenenie LEED GOLD. Silnejúci dôraz na environmentálne šetrnú výstavbu, obzvlášť tzv. zelené kancelárie a ich šetrnosť k životnému prostrediu je rozhodne určujúci trend v projektovaní a výstavbe komerčných nehnuteľností.

Celá myšlienka projektu DOCK IN je postavená na vytvorení moderného bývania spojeného s pracou v pešej dostupnosti a vynikajúcou lokalitou pozdĺž dvoch slepých ramien Vltavy v blízkosti centra mesta. Spĺňa rysujúce sa trendy moderného urbanizmu, čo sa týka množstva zelene, variability priestoru, princípu krátkych vzdialeností a tým pádom myšlienky mesta bez áut. Len čas ukáže, aký úspešný bude tento koncept a či sa zaradí medzi nájomcami a Pražanmi obľúbenú lokalitu.

Detaily o projekte DOCK IN FIVE nájdete v našej sekcii referenčných projektov NAŠE PROJEKTY.

najnovšie príspevky

Masterplan Klinikum Freistadt Baustart

18. júna 2024

Začiatok výstavby hlavného plánu „Freistadt Clinic“ s komplexným balíkom služieb od DELTA Group

Naša architektonická divízia Delta Pods Architects a DELTA stavebný manažment (riadenie výstavby) sú zodpovedné za architektonické plánovanie všetkých fáz služieb, ako aj za projektový manažment, statické plánovanie, stavebnú fyziku, požiarnu ochranu a v ďalšej fáze výstavby (novostavba) za certifikáciu „ „aktívny v oblasti klímy“. “....

Mehr
Campus Krems Eröffnung

18. júna 2024

Vernisáž: Rozšírenie Campusu Krems

Prístavba kampusu Krems bola otvorená 3. júna 2024. Celkovo tu vzniklo 23 laboratórnych miestností, 140 kancelárií a 14 seminárnych miestností pre tri univerzity (Univerzita pre ďalšie vzdelávanie Krems - IMC Krems University of Applied Sciences - Súkromná univerzita Karla Landsteinera pre zdravotné vedy). DELTA bola zodpovedná za riadenie projektu od roku 2018, počnúc štúdiou uskutočniteľnosti, až do mája 2024. Na otvorení sa v mene projektového tímu zúčastnili Martin Lechner, Jasmine Lutzer a Thomas Gruber....

Mehr

12. júna 2024

DELTA otvára novú kanceláriu v Prahe v máji 2024

Skupina DELTA otvorila 23. mája 2024 novú kanceláriu v Prahe, priamo na rieke Vltava. Prítomní boli početní zástupcovia skupiny DELTA z pobočiek v štyroch krajinách. Jeden z najdlhších medzinárodných záväzkov spoločnosti DELTA je v Českej republike, kde skupina DELTA pôsobí už 30 rokov s veľmi širokým portfóliom služieb....

Mehr